Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZF22/9K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZF22/9K. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZF22/9K handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZF22/9K te teleladen.


ZANUSSI ZF22/9K : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (697 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZF22/9K (521 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZF22/9K

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vóór u het wasgoed in de trommel doet Welke wasmiddelen gebruiken?Traditionele poeder-wasmiddelen Vloeibare wasmiddelen Geconcentreerde poeder-wasmiddelen Wasverzachter Waterontharder Volgorde van handelen 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13-14 15 16-17 18 18 18 18 18 18 19 19 20-21 Transportbeveiliging Plaatsen Watertoevoer Waterafvoer Elektrische aansluiting Textielbehandelingssymbolen Programmatabel Uw nieuwe wasautomaat 7 7 7 8 8 8-10 10 10 10 Wasmiddellade Controlelampje "deurvergrendeling" Onderhoud De buitenkant De deur De wasmiddellade Het toevoerfilter De afvoerpomp Waterafvoer in noodgevallen Voorzorgsmaatregelen bij vorst Gebruik Bedieningspaneel Beschrijving van de bedieningselementen Adviezen en tips voor het wassen Was niet te lang opsparen Sorteren Eenvoudige storingen 2 132990360NL. qxd 21/01/2004 10:52 Pagina 3 Aanwijzingen m. b. t. de veiligheid Deze aanwijzingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Installatie Alle delen die tot de transportbeveiliging behoren moeten beslist zijn verwijderd, alvorens het apparaat in gebruik te nemen. [. . . ] 30°C: alhoewel machine-wasbare wol als regel zondermeer op 40°C gewassen mag worden, zult u op het etiket, voorzichtigheidshalve, toch vaak 30°C tegenkomen. Wij adviseren u zich altijd aan de etiket-temperatuur te houden. = KOUD. De machine wast met koud water. Aan het einde van het programma moet de programmakiezer op O gedraaid worden. Als de programmakiezer tijdens de uitvoering van een wasprogramma op een ander programma wordt gezet, gaan de lampjes van het programmaverloop knipperen. De machine zal het zojuist gekozen programma niet uitvoeren. Adviezen en tips voor het wassen Was niet te lang opsparen In de eerste plaats adviseren wij u wasgoed niet al te lang op te sparen, in ieder geval niet als het vochtig is want het gaat dan schimmelen en veroorzaakt een muffe geur. Men zegt ook wel dat «het weer er in gekomen is»; weervlekken krijgt u er niet meer uit. Sorteren Neemt u vooral even de tijd om de in dit boekje afgedrukte kaart voor de behandelingssymbolen aandachtig te lezen. Een streep onder de tobbe betekent dat u het artikel niet met de krachtige katoenprogramma's mag wassen. Sterke kreukherstellende stoffen, zoals polyester/katoen, vallen onder «synthetica». Tere stoffen, zoals acryl en meestal ook vitrages, vallen onder «fijne was». Het wolwasprogramma van deze wasmachine werd door Woolmark goedgekeurd, op voorwaarde dat de kleding gewassen wordt overeenkomstig de instructies op het kledingetiket en die van de producent van deze wasmachine. Voor alle andere wolsoorten en mengsels is het programma WOL geschikt. Hoeveel wasgoed in de trommel? Wilt u optimale resultaten bereiken, dan adviseren wij u, naast het kiezen van het juiste programma, ook de maximaal toegestane belading van de trommel niet te overschrijden. Houdt u aanvankelijk aan de doseringen die de fabrikant van het wasmiddel op z'n verpakking aangeeft en let daarbij op de waterhardheid (kunt u 11 NEDERLANDS 132990360NL. qxd 21/01/2004 10:52 Pagina 12 opvragen bij het waterleidingbedrijf). Het is de moeite waard om daarna uit te proberen of bij minder doseren uw wasgoed ook nog voldoende schoon wordt. Er zijn totaal-wasmiddelen voor witte of bonte was, bleekvrije wasmiddelen voor bonte was, speciale fijnwasmiddelen, machine-wolwasmiddelen en biologische voorwas- of voorweekmiddelen. Waterontharder Water is «harder» naarmate er meer calcium en magnesium in voorkomt. In Nederland wordt de hardheid aangegeven in «DH» (Duitse graden). Op de verpakking van het wasmiddel vindt u, in drie globale zones verdeeld, hoeveel wasmiddel u moet doseren. Waterhardheid Bereik 1 2 3 4 Eigenschap zacht gemiddeld hard zeer hard Duitse schaal 00-07 08-14 15-21 meer dan 21 Franse schaal 0-15 16-25 26-37 meer dan 37 Traditionele poeder-wasmiddelen Deze wasmiddelen doet u in de vakjes voorwas en voor de hoofdwas. voor de Vloeibare wasmiddelen Gebruikt u een vloeibaar wasmiddel, dan mag u dat, mits u geen voorwas doet, direct in het vakje voor het hoofdwasmiddel gieten. Vloeibare wasmiddelen zijn zeer geschikt voor lage wastemperaturen, dus 30°C en 40°C. Voor hogere temperaturen, 60°C tot 95°C, adviseren wij u een poedervormig wasmiddel te gebruiken. Geconcentreerde poeder-wasmiddelen (ULTRA's, MICRO's en dergelijke) Geconcentreerde wasmiddelen kunt u op dezelfde manier als vloeibare wasmiddelen doseren. Uiteraard past u de hoeveelheid aan, omdat u van deze wasmiddelen minder nodig hebt. Wasverzachter Tijdens de laatste spoelgang doseert de machine automatisch een hoeveelheid vloeibare wasverzachter. U hoeft geen wasverzachter te gebruiken maar dit kan soms toch wenselijk zijn. [. . . ] Trek de noodaftapslang uit zijn plaats, leg hem in het bakje en verwijder de dop. Als er geen water meer uitkomt, draai dan het pompdeksel los. 7. Voorzorgsmaatregelen bij vorst Indien de wasautomaat wordt blootgesteld aan temperaturen onder 0°C moeten enkele voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Draai de waterkraan dicht en draai de watertoevoerslang van de kraan los. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZF22/9K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZF22/9K zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag