Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZF21/9S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZF21/9S. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZF21/9S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZF21/9S te teleladen.


ZANUSSI ZF21/9S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (833 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZF21/9S (630 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZF21/9S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ces avertissements sont donnés pour votre sûreté et pour celle d'autrui. Nous vous prions donc de bien vouloir les lire attentivement avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Sécurité · Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Veillez donc à ce que les enfants n'y touchent pas ou qu'ils ne l'utilisent pas comme un jouet. Débranchez toujours la prise de courant avant de procéder au nettoyage intérieur et extérieur de l'appareil et au remplacement de la lampe d'éclairage (pour les appareils qui en sont équipés). [. . . ] Fruits et légumes: bac(s) à légumes (une fois nettoyés). Beurre et fromage: enveloppez-les soigneusement dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène et mettez-les dans les casiers appropriés. Lait en bouteille: à placer dans l'un des balconnets de la contreporte. Muur-afstandshouders In het documentenzakje bevinden zich twee afstandhouders die in de bovenste hoeken aan de achterzijde geplaatst dienen te worden. Draai de schroeven los, steek de afstandhouder onder de schroefkop en draai de schroeven weer vast. D594 Bananes, pommes de terre, oignon et ail ne doivent pas être placés dans le réfrigérateur, s'ils ne sont pas conditionnés. Het wijzigen van de deurdraairichting Neem vóór het wijzigen van de deurdraairichting de stekker uit de wandcontactdoos. Ventilatierooster (D) verwijderen; Verwijder het onderste scharnier (E) door de 3 schroeven waarmee het scharnier vastzit los te draaien. Bovenste scharnierpen verwijderen en aan de tegenovergestelde kant weer monteren, na de dopjes verwijderd te hebben. Draai met een sleutel van 10 mm de scharnierpen (E) los en breng deze aan de andere kant van het scharnier aan. Plaats het onderste scharnier (E) weer aan de andere kant en maak daarbij gebruik van de vier schroeven die u daarvóór verwijderd heeft; doe het kapje (F) uit het ventilatierrooster (D) door het in de richting van de pijl te duwen en breng dit aan de andere kant aan. De Handgreep losschroeven AAn de andere kant van de deur bevestigen nadat u de dopjes met een priem doorgeprikt heeft. De vrijgekomen gaatjes afsluiten met den bijgeleverde dopjes; deze vindt u in het zakje van de documentatie. Belangrijk: Controleer na de richting van de deuren gewijzigd te hebben, dat alle schroeven goed vastgedraaid zitten en dat het deurrubber goed op de sponning sluit. Bij aansluiting op een andere spanning dient u een geschikte transformator te gebruiken. De kast is daarom voorzien van een speciaal drieaderig snoer, geschikt voor een geaard stopcontact. Mocht het stopcontact in uw woning niet geaard zijn, dan dient een erkend installateur het apparaat volgens de geldende normen te aarden. Wij wijzen u er op dat schade of letsel, veroorzaakt door het niet voldoen aan dit veiligheidsvoorschrift, niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt. Une fois que tous ces contrôles ont été effectués, si l'anomalie de fonctionnement persiste, adressezvous au Service Après-Vente le plus proche. Belangrijk:Het apparaat moet van het elektriciteitsnet afgehaald kunnen worden; de stekker moet dus ook na de installatie bereikbaar blijven. 28 17 Installation Emplacement Placez de préférence votre appareil loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses). 100 mm Vervangen van de lamp Het lampje van de koelkast is op de volgende wijze bereikbaar: · · Schroef het afschermkapje los; verwijder het losse deel door er lichte druk op uit te oefenen (zie figuur). Pour des raisons de sécurité, la ventilation doit être prévue comme indiqué dans la Fig. Appreil positionné sous armoires murales de cuisine en surplomb (voir Fig. Appreil positionné sans armoires murales de cuisine en surplomb (voir Fig. Attention: veillez à ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Mettez l'appareil d'aplomb en agissant sur les pieds réglables. Indien met open deur het lampje niet brandt, kijk dan eerst of het soms los in de fitting zit. Als het lampje dan nog niet brandt, vervang het dan door een lampje met hetzelfde vermogen. B 10 mm A 10 mm Het maximale vermogen is op het afschermkapje aangegeven. NP00 Het ontdooien Het ontdooien van de koelkast heeft automatisch plaats elke keer dat de compressor stopt. Het dooiwater wordt via een afvoerkanaaltje opgevangen in een bakje dat zich aan de achterkant van het apparaat boven de compressor bevindt. [. . . ] Plaats NOOIT explosieve stoffen in het apparaat, zoals gasvullingen, benzine, ether, aceton enzovoorts. Het direct vanuit een vriesvak, vriesgedeelte of vriezer consumeren van ijslollies en dergelijke, kan verbranding van de mondhuid tot gevolg hebben; wacht even. Plaats elektrische apparaten (bijv. ijsmachines) nooit in de kast. Onderhoud / Reparatie · Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie of het aansluitsnoer, ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. Het betreffende stopcontact dient, ook na eventuele onder- of inbouw, gemakkelijk bereikbaar te zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZF21/9S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZF21/9S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag