Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZESN2226

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZESN2226. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZESN2226 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZESN2226 te teleladen.


ZANUSSI ZESN2226 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (120 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZESN2226 (122 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZESN2226

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HR ©tovani kupèe ! Natpis (ploèica) s va¾nim tehnièkim podacima i oznakom modela sprave, æe poslije montiranja sprave biti nepristupaèni, te Vam radi toga prila¾emo duplikat. Molimo Vas, da ovaj duplikat nalijepite u Va¹im uputama za rukovanje urejiajem. Da das Typenschild auf Ihrem Gerät mit allen wichtigen Daten und Angaben nach dem Einbau nicht mehr zugänglich ist, haben wir Ihnen ein zweites Typenschild beigelegt. [. . . ] een «vaste aansluiting» op het lichtnet wordt aangesloten, dan dient de aansluiting onderbroken te kunnen worden door middel van een meerpolige schakelaar. De schakelar mag de aardverbinding niet onderbreken en de kontakt-afstanden dienen minstens 3 mm te zijn. As leiding voor voor aansluiting op het lichtnet moet een kabel van het type H05VV-F of hoogwaardiger worden gebruikt. Overtuig u ervan dat de aardverbinding en aan het lichtnet en in de twee 14-polige verbindingsteker korrekt is. De bevestigde verbindingsstekers van het schakelpaneel worden nu aangesloten op de twee kontrastekers van het kookplateau met overeenkomstige busaansluitingen. Het schakelpaneel wordt in de inbouwopening geschoven. Opgelet: De kabel mag gietijzeren kookplaat niet raken. Pas als de bovengenoemde handelingen verricht zijn, mogen de smeltbeveiligingen in de elektrische leidingen geplaatst worden en kan men de schakelpaneel, resp. De aanrakingsbeveiliging is slechts in ingebouwde toestand gewaarborgd. Smeltbeveiligingen of hoofdschakelaar pas na inbouw van het apparaat inschakelen. Het apparaat moet volgens de aanwijzingen in dit montage- en gebruiksvoorschrift worden ingebouwd en vastgezet. Wij maken u er met nadruk op attent, dat wij geen aansprakelijheid aanvaarden voor defecten, die direct of indirect voortvloeien uit het verkeerd aanshuiten. Bij een service-beurt moet het toestel van het stroomnet worden gescheiden. 23 Het demonteren Het demonteren van de schakelkast: - de stroom moet uitgeschakeld zijn. - de tussenbodem onder de schakelkast verwijderen of de voorplaat van de schakelkast losschroeven en verwijderen. - de klemveren (B) aan beide kanten van de schakelkast indrukken en de kast naar voren schuiven. [. . . ] Hij is een beetje groter dan de kookplaat en beschermt deze bij overkoken. Deze pan is te klein en veroorzaakt een groot warmteverlies. Bovendien brandt het overlopende kookvocht in de kookplaat in en kan daarvan slechts met moeite verwijderd worden. Geen natte pannen of deksels met condenswater op ongebruikte kookplaten leggen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZESN2226

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZESN2226 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag