Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDRA600X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDRA600X. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZDRA600X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDRA600X te teleladen.


ZANUSSI ZDRA600X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (98 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZDRA600X (92 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZDRA600X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Installatie q Indien u tijdens de aflevering een schade aan het apparaat q Ga niet op de open deur zitten of staan. q Schakel, tenzij de gebruiksaanwijzing anders aangeeft, het hebt vastgesteld, meldt u dit dan, voor u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt, direct aan uw leverancier. q Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. q Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen het apparaat na gebruik volledig uit en draai de watertoevoerkraan dicht. Het verdient aanbeveling om het apparaat door middel van een tegen barsten beveiligde toevoerslang op de waterkraan aan te sluiten. Een stijve polyethyleen slang is barstbestendig. q Wees voorzichtig bij het schoonmaken van de binnenkant apparaat niet op het aansluitsnoer staat. q Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische van de machine. [. . . ] Het glansmiddelreservoir, in de binnendeur, heeft een inhoud van circa 110 ml. Dat is, al naar gelang de doseer-instelling, voldoende voor 16 tot 40 afwasbeurten. q Als u een afwasmiddel gebruikt dat glansmiddel bevat, dan moet u de afgifte van glansmiddel deactiveren om een dubbele dosis afwasmiddel te voorkomen. De afgifte van glansmiddel uitschakelen/inschakelen (De afwasmachine moet uitgeschakeld zijn) Als de afgifte van glansmiddel is uitgeschakeld, dan is automatisch ook het glansmiddel-lampje uitgeschakeld. Schakel de machine uit en druk op de aan/uit toets; het bedrijfslampje gaat branden (programmeerstand). Als het controlelampje van slechts één programmatoets gaat branden, dan is er een afwasprogramma gekozen. Het gekozen programma moet geannuleerd worden: de multifunctionele toetsen 2 en 3 tegelijkertijd ongeveer 2 seconden ingedrukt houden. Als de 2 seconden om zijn gaan alle controlelampjes aan (behalve het bedrijfslampje en, indien aanwezig, het zout- en glansmiddel-lampje), hetgeen aangeeft dat het programma geannuleerd is en de machine naar de programmeerstand teruggekeerd is 2. Druk de multifunctionele toetsen 2 en 3 tegelijkertijd in; de controlelampjes van de toetsen 1, 2 en 3 knipperen. Vullen van het glansmiddelreservoir 1. Open het klepje van het glansmiddelreservoir door middel van het knopje (A). Giet glansmiddel in de vulopening totdat het reservoir vol is (het maximumniveau is aangegeven door het opschrift "max") BR07 BR14 Controleer na iedere bijvulling of u het klepje goed gesloten heeft. Veeg gemorst glansmiddel altijd met een doekje weg, anders wordt tijdens het afwassen te veel schuim gevormd. Druk op toets 2; de controlelampjes van de toetsen 1 en 3 doven, terwijl het controlelampje van toets 2 blijft knipperen en het programma-einde-lampje gaat branden, hetgeen aangeeft dat de afgifte van glansmiddel nu ingesteld kan worden. Is een greep zo dun dat hij door het mandje heen steekt, dan dat bestek met de greep naar boven. Lepels zoveel mogelijk tussen ander bestek in plaatsen, om te voorkomen dat ze aan elkaar kleven. Om het afwasresultaat te verbeteren, raden wij aan de meegeleverde bestekverdelers te gebruiken als de vorm en afmetingen van het bestek dat toestaan. Hoogteregeling bovenste korf Mocht u erg grote borden willen afwassen dan kunt u deze in de onderste korf plaatsen, nadat u de bovenste korf hoger geplaatst heeft. Maximumhoogte van het serviesgoed Bovenste korf Onderste korf Bovenste korf in de hoge stand Bovenste korf in de lage stand 20 cm 24 cm 31 cm 27 cm Ga als volgt te werk: open de knippen (A) aan de voorkant van de bovenste korf en haal de korf eruit. Schuif de korf op grotere hoogte in de machine en doe de knippen (A) dicht. De bestekmand bestaat uit twee verwijderbare delen: men kan enkel één of beide delen gebruiken, naargelang het aantal bestekken. Om de twee delen van elkaar los te maken, schuift u ze horizontaal uit elkaar. Ga omgekeerd te werk om ze weer aan elkaar te haken. UI63 Met de bovenste korf in de hoge stand kunnen de kopjesrekken niet gebruikt worden. RC01 UI62 Sluit de deur nadat u de machine hebt beladen. Een open deur kan gevaarlijk zijn. Gebruik van de bovenste korf De bovenste korf is hoofdzakelijk bedoeld voor kopjes, schoteltjes, dessertbordjes, kleine borden (max. Plaats servies zodanig op en onder de opklapbare kopjesrekken, dat het water overal bij kan. US47 US73 Als u borden in de bovenste korf plaatst: zet de borden schuin en vul de korf bij voorkeur van achteren naar voren. US71 Probeer, vóór u de machine inschakelt, of beide sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien. 11 Afwasmiddel Gebruik uitsluitend speciale middelen voor huishoudafwasmachines. Als u onvoldoende afwasmiddel doseert, veroorzaakt dat een slecht afwasresultaat. Te veel afwasmiddel geeft geen beter resultaat, maar alleen onnodige verspilling en belast het millieu. Het afwasmiddel wordt voor het begin van ieder afwasprogramma gedoseerd (niet bij het programma "Voorspoelen"). [. . . ] Grove/fijne zeef (A/B) in het microfilter (C) zetten en in elkaar drukken. Zeefcombinatie weer inzetten en door rechtsom draaien van de greep vergrendelen. 16 Wat is er aan de hand, als. . . Met behulp van de volgende aanwijzingen kunt u zelf de meeste kleine storingen van de afwasmachine verhelpen. . . . de afwasmachine een alarmsignaal geeft De afwasmachine start niet of hij stopt tijdens een programma. Een alarm wordt door een combinatie van knipperende controlelampjes gemeld (combinaties beschreven in de tabel hier onder). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZDRA600X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZDRA600X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag