Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDI200N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDI200N. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZDI200N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDI200N te teleladen.


ZANUSSI ZDI200N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2777 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZDI200N (2784 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZDI200N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Afwasmachine ZDI 200 Het doet ons genoegen dat u voor onze apparatuur hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat en wij hopen dat u bij de volgende aankoop van huishoudelijke apparatuur ons merk opnieuw in aanmerking zult nemen. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door en bewaar hem bij het apparaat zodat hij ook in de toekomst kan worden geraadpleegd. Geef de gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Inhoud Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 Bedieningspaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 Afwasprogramma's _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 Ingebruikneming _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 De waterontharder instellen _ _ _ _ _ _ _ 10 De machine met regenereerzout vullen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12 De machine met glansmiddel vullen _ _ _ 13 De glansmiddeldosering instellen _ _ _ _ 13 Bestek en serviesgoed plaatsen _ _ _ _ _ 14 Gebruik van afwasmiddel _ _ _ _ _ _ _ _ 17 De afwasmachine uitruimen _ _ _ _ _ _ _ 17 Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18 Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19 Het oplossen van problemen _ _ _ _ _ _ 20 Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22 Verbruikswaarden _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23 Tips voor testinstanties _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23 Installatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24 Garantievoorwaarden _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27 2 Veiligheidsinformatie In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. [. . . ] het inwendige van de machine leeg en schoon te houden. De buitenkant van de machine reinigen Reinig de buitenoppervlakken van de machine en het bedieningspaneel met een vochtige zachte doek. Gebruik nooit schurende producten, schuursponsjes of oplosmiddelen (aceton, trichlooretheen, enz. ). Zorg ervoor dat de afdichtingsrubbers rondom de deur en het afwasmiddelvakje en glansmiddeldoseerbakje regelmatig met een vochtige doek worden gereinigd. Wij adviseren eenmaal per 3 maanden een afwasprogramma voor ernstig vervuild serviesgoed te draaien met afwasmiddel, maar zonder serviesgoed. Voorzorgsmaatregelen bij vorst Zet de machine niet op een plaats waar de temperatuur lager is dan 0 °C. Als het toch niet anders kan, maak de machine leeg, sluit de deur, ontkoppel de watertoevoerleiding en laat deze leeglopen. De machine verplaatsen Als u de machine moet verplaatsen (bij verhuizing, enz. ): 1. Vermijd kantelen van de machine tijdens het vervoer. Als de afwasmachine langere tijd niet wordt gebruikt Als u de afwasmachine gedurende langere tijd niet gebruikt, adviseren wij u: Het milieu Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst. 19 LET OP!Als u het apparaat afdankt: · trek de stekker uit het stopcontact. Zo voorkomt u dat kinderen zichzelf insluiten en hun leven in gevaar brengen. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huis- houdafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht. Het oplossen van problemen De afwasmachine start niet of stopt als hij bezig is. Bepaalde problemen zijn het gevolg van een gebrek aan eenvoudig onderhoud of onoplettendheid en kunnen zonder de inschakeling van een monteur worden opgelost met behulp Storingscode en storing De afwasmachine wordt niet gevuld met water. · Voortdurend knipperen van het controlelampje programma bezig · 1 keer knipperen van het controlelampje "einde programma" van de in de tabel hieronder beschreven aanwijzingen. Zet de afwasmachine uit, open de deur en voer de volgende voorgestelde corrigerende handelingen uit. Mogelijke oorzaak en oplossing · De waterkraan is verstopt of aangezet met kalkaanslag. · Het filter (indien aanwezig) in de schroeffitting van de slang bij de waterinlaatklep is verstopt. · De watertoevoerslang is niet juist geplaatst of is gebogen of geknikt. Controleer de aansluiting van de watertoevoerslang 20 Storingscode en storing Het afwaswater wordt niet afgevoerd. · Voortdurend knipperen van het controlelampje programma bezig · 2 keer knipperen van het controlelampje "einde programma" · Voortdurend knipperen van het controlelampje programma bezig · 3 keer knipperen van het controlelampje einde programma · Het programma begint niet. Mogelijke oorzaak en oplossing · De gootsteenafvoer is geblokkeerd. · De waterafvoerslang is niet juist geplaatst of is gebogen of geknikt. · Anti-overstromingsinrichting is geactiveerd Draai de waterkraan dicht en raadpleeg onze service-afdeling. Vervang de zekering. Als u deze controles hebt uitgevoerd; sluit u de deur van de afwasmachine en zet u het apparaat aan. [. . . ] Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen. Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o. a. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZDI200N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZDI200N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag