Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDI111W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDI111W. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZDI111W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDI111W te teleladen.


ZANUSSI ZDI111W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1684 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZDI111W (1685 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZDI111W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 156997380nl. qxp 1/17/2007 3:18 PM Page 1 Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat ZDI 111 156997380nl. qxp 1/17/2007 3:18 PM Page 2 Inhoud Waarschuwingen en belangrijke adviezen - -3 Bedieningsknoppen en functies - - - - - - - - -4 Programmatabel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6 Voordat u de machine in gebruik neemt - - -6 De waterontharder instellen - - - - - - - - - - - -7 Zout toevoegen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -9 Glansmiddelreservoir vullen - - - - - - - - - - -10 De hoeveelheid glansmiddel doseren - - - -10 Serviesgoed en bestek in de afwasautomaat plaatsen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -11 Glansmiddel vullen - - - - - - - - - - - - - - - - -13 De afwasautomaat uitruimen - - - - - - - - - -13 Reiniging en onderhoud- - - - - - - - - - - - - - 14 Het milieu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 Wat te doen als. . . ?- - - - - - - - - - - - - - - - - 16 Technische gegevens - - - - - - - - - - - - - - - 18 Verbruikswaarden - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 Toelichtingen voor testinstituten - - - - - - - - 19 Installatie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 Garantie/serviceafdeling - - - - - - - - - - - - - 23 Europese Garantie - - - - - - - - - - - - - - - - - 29 2 156997380nl. qxp 1/17/2007 3:18 PM Page 3 Waarschuwingen en belangrijke adviezen In het belang van uw eigen veiligheid en om er voor te zorgen dat het apparaat correct wordt bediend, dient u voor het installeren en in gebruik nemen van het apparaat eerst deze gebruiksaanwijzing door te lezen, inclusief de waarschuwingen en adviezen. Het is erg belangrijk dat iedereen die dit apparaat gebruikt op de hoogte is van de bediening hiervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing en zorg er voor dat deze bij het apparaat blijven als deze wordt verplaatst of wordt verkocht, zodat iedereen die het apparaat wil gebruiken op de hoogte is van de functies en de veiligheidsvoorzieningen hiervan. Correct gebruik Deze afwasautomaat is alleen bedoeld voor het afwassen van huishoudelijke gebruiksvoorwerpen (zoals borden, glazen, potten en pannen) die hiervoor geschikt zijn. [. . . ] De machine waterpas zetten Een machine die goed waterpas staat is essentieel voor een goede sluiting en afdichting van de deur. Als het apparaat goed waterpas staat, raakt de deur aan geen van de kanten de behuizing. Als de deur niet goed sluit, draai dan de stelvoetjes omhoog of omlaag totdat de machine perfect waterpas staat. Watertoevoer WAARSCHUWING!De afwasautomaat mag niet worden aangesloten op waterverwarmers of boilers. De afwasautomaat mag op warm water tot maximaal 60° worden aangesloten. Wij adviseren u echter het apparaat aan te sluiten op een koude watertoevoer. Alleen gebruiken voor het aansluiten op hoofdwaterleidingen, nieuwe slangenset: de oude slangenset wordt niet meer gebruikt. 20 156997380nl. qxp 1/17/2007 3:18 PM Page 21 OP GELET! Als de machine wordt aangesloten op nieuwe of lange tijd ongebruikte leidingen, dan is het raadzaam om het water een paar minuten te laten stromen voordat u de watertoevoerslang aansluit op de machine. Watertoevoerslang met veiligheidsklep Na aansluiting van de dubbelwandige watertoevoerslang bevindt de veiligheidsklep zich bij de kraan. Daarom bevindt de watertoevoerslang zich alleen onder druk als het water loopt. Als de watertoevoerslang dan begint te lekken, sluit de veiligheidsklep het stromende water af. Pas op als u de watertoevoerslang installeert: De elektriciteitskabel voor de veiligheidsklep bevindt zich in de dubbelwandige watertoevoerslang. Als de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd raken, trek dan direct de stekker uit het stopcontact. Een watertoevoerslang met veiligheidsklep mag alleen worden vervangen door een specialist of door ELECTROLUX Service. Plaats de watertoevoerslang zo dat hij nooit hoger is dan de onderrand van de veiligheidsklep. Afvoerslang - Sluit de afvoerslang aan op de gootsteen (afvoer). - Vereiste hoogte: 30 tot 100 cm vanaf de onderkant van de afwasautomaat. - Als u een verlengslang gebruikt mag de totale lengte hiervan niet langer dan 4 meter zijn. Ook de binnendiameter van de koppelingen die u gebruikt voor de aansluitingen op de afvoerpijp mag niet kleiner zijn dan de diameter van de meegeleverde slang. - - - De slangen mogen niet geknikt of samengedrukt zijn! WAARSCHUWING!Gevaarlijke spanning 21 156997380nl. qxp 1/17/2007 3:18 PM Page 22 Elektrische aansluiting WAARSCHUWING! De veiligheidsnormen vereisen dat het apparaat geaard is. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel, ontstaan door het niet opvolgen van deze veiligheidsvoorschriften. Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, dient u er voor te zorgen dat de nominale spanning en het type toevoer die op het plaatje staan, overeenkomen met de spanningstoevoer en waarden van de plaats waar het apparaat geïnstalleerd moet worden. Steek de hoofdstekker altijd correct in het hiervoor bestemde geaarde stopcontact. Meervoudige stekkers, aansluitingen en externe kabels mogen niet worden gebruikt. Vervang indien nodig de bedrading van het stopcontact en of het stopcontact zelf. [. . . ] Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o. a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZDI111W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZDI111W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag