Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDI100N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDI100N. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZDI100N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDI100N te teleladen.


ZANUSSI ZDI100N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (634 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZDI100N (636 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZDI100N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] AFWASAUTOMAAT LAVE-VAISSELLE ZDT 425 NL F Gebruiksaanwijzing Notice d'utilisation bladzijde 2 page 20 Inhoud Waarschuwingen en belangrijke adviezen Afdanken Economisch en milieubewust afwassen Installatie Inbouw-aanwijzingen De afwasmachine waterpas zetten Bevestigen aan aangrenzende keukenmeubelen Watertoevoer Toevoerslang met veiligheidsklep Waterafvoer Elektrische aansluiting Beschrijving van het apparaat Het bedieningspaneel Geluidssignalen Voordat u de machine in gebruik neemt Waterontharder Zoutreservoir vullen Glansmiddelreservoir vullen Dagelijks gebruik Plaatsing van het serviesgoed en het bestek Gebruik van de onderste korf Bestekmandje Gebruik van de bovenste korf Hoogteregeling bovenste korf Afwasmiddel Verschillende soorten afwasmiddel Programma-overzicht Een afwasprogramma starten 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 Onderhoud Schoonmaken van de zeven Als de machine langere tijd buiten gebruik is Bescherming tegen vorst Vervoeren van de machine Wat is er aan de hand, als. . . Service en onderdelen Toelichtingen voor testinstituten 16 16 16 16 16 17 18 19 Technische gegevens Afmetingen Breedte Hoogte Maximale diepte Maximale diepte bij open deur 59. 6 cm 81. 8 - 87. 8 cm 55. 5 cm 114 cm Elektrische aansluiting: Netspanning/frequentie Aansluitwaarde Zekering Waterdruk De nominale aansluitgegevens staan op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur. Minimum Maximum 50 kPa (0. 5 bar) 800 kPa (8 bar) 12 couverts Capaciteit Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: - 73/23/EG van 19/02/73 (Laagspanning) en daaropvolgende wijzigingen; - 89/336/EG van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en daaropvolgende wijzigingen. 2 Waarschuwingen en belangrijke adviezen Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instructieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Installatie q Indien u tijdens de aflevering een schade aan het apparaat q Wees voorzichtig bij het schoonmaken van de binnenkant q q q q q hebt vastgesteld, meldt u dit dan, voor u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt, direct aan uw leverancier. [. . . ] Dit heeft echter geen negatieve invloed op de werking van het apparaat. Veeg gemorst glansmiddel altijd met een doekje weg, anders wordt tijdens het afwassen te veel schuim gevormd. Giet nooit afwasmiddel in het glansmiddelreservoir. Vullen van het glansmiddelreservoir 1. Open het klepje van het glansmiddelreservoir door middel van het knopje (A). Giet glansmiddel in de vulopening totdat het reservoir vol is (het maximumniveau is aangegeven door het opschrift "max") Dosering De instelling van de dosering is afhankelijk van de bereikte glans en van het droogresultaat. In de vulopening van het glansmiddelreservoir vindt u een zes-standen regelschijfje en de markeringen 1 tot 6 (stand 1 is laagste, stand 6 hoogste dosering). Verhoog de dosering als op het serviesgoed druppels of druppelvlekken achterblijven. Verlaag de dosering als het serviesgoed witte, kleverige strepen vertoont. Vul glansmiddel bij wanneer het controlelampje op het bedieningspaneel gaat branden. 9 Dagelijks gebruik q q q q q Controleer of er zout of glansmiddel bijgevuld moet worden. Start het afwasprogramma. Plaatsing van het serviesgoed en het bestek Sponzen, vaatdoekjes en alle voorwerpen die zich met water kunnen volzuigen, mogen niet in de afwasautomaat gereinigd worden. q Alvorens het serviesgoed in de machine te plaatsen, moet u: - Alle etensresten verwijderen. Houd u bij het plaatsen van het serviesgoed aan de volgende regels: - Het serviesgoed en het bestek mogen de draaibeweging van de sproeiarmen niet hinderen. moeten met de opening naar beneden worden geplaatst zodat er geen water in achterblijft. - Het serviesgoed en het bestek mogen niet in of op ander serviesgoed worden geplaatst. - Glazen mogen niet tegen elkaar aan worden geplaatst, om te voorkomen dat zij breken. Plastic servies en pannen met anti-aanbaklaag hebben de neiging om meer waterdruppeltjes vast te houden; dit type servies droogt daarom niet zo goed als porselein en staal. q q Voor machinaal afwassen is het volgende bestek/servies niet geschikt: q q q q q q q q beperkt geschikt: q q q Bestek met heften van hout, hoorn, porselein of parelmoer. Kunstnijverheidsartikelen. q Aardewerk alleen in de machine afwassen, als het van de aanduiding "geschikt voor de afwasautomaat" voorzien is. Versieringen die op het glazuur zijn aangebracht kunnen door zeer vaak machinaal afwassen verbleken. Etensresten als eiwit, eigeel en mosterd veroorzaken vaak verkleuringen of vlekken op zilver. Zilver daarom altijd goed schoon spoelen, als het niet direct na gebruik wordt afgewassen. Sommige glassoorten kunnen na vele malen machinaal afwassen dof worden. Trek de korven naar buiten om ze te beladen. Gebruik van de onderste korf In de onderste korf kunt u pannen, deksels, borden, schalen en bestek kwijt. Dienschalen en grote deksels zo veel mogelijk aan de rand van de korf plaatsen en er op toezien dat de sproeiarmen onbelemmerd kunnen ronddraaien. De rijen bordenrekken kunnen snel en eenvoudig worden neergeklapt zodat pannen en schalen makkelijk in de machine kunnen worden geplaatst. UI91 10 Bestekmandje Messen met een lang lemmet die rechtop staan kunnen gevaarlijk zijn. Is een greep zo dun dat hij door het mandje heen steekt, dan dat bestek met de greep naar boven. Lepels zoveel mogelijk tussen ander bestek in plaatsen, om te voorkomen dat ze aan elkaar kleven. [. . . ] Watertoevoerslang niet goed geïnstalleerd of geknikt. Oplossing Waterkraan schoonmaken. Afvoer ontstoppen. De machine neemt geen water in. de digitale display geeft de foutcode aan De afwasmachine loost geen water. De beveiliging tegen wateroverlast is in werking getreden. Installatie van de waterafvoerslang controleren. Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de service-afdeling. Nadat u het voorgaande gecontroleerd heeft, druk op een van de twee programmatoetsen en sluit de deur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZDI100N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZDI100N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag