Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDF312S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDF312S. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZDF312S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDF312S te teleladen.


ZANUSSI ZDF312S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3231 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZDF312S (3219 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZDF312S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Afwasmachine ZDF 312 Het doet ons genoegen dat u voor onze apparatuur hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat en wij hopen dat u bij de volgende aankoop van huishoudelijke apparatuur ons merk opnieuw in aanmerking zult nemen. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door en bewaar hem bij het apparaat zodat hij ook in de toekomst kan worden geraadpleegd. Geef de gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Inhoud Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 Bedieningspaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 Afwasprogramma's _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 Ingebruikname _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 De waterontharder instellen _ _ _ _ _ _ _ _ 9 De machine met regenereerzout vullen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11 De machine met glansmiddel vullen _ _ _ 12 De glansmiddeldosering instellen _ _ _ _ 13 Bestek en serviesgoed plaatsen _ _ _ _ _ 13 Gebruik van afwasmiddel _ _ _ _ _ _ _ _ 17 "3 in 1-functie" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18 De afwasmachine uitruimen _ _ _ _ _ _ _ 19 Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20 Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22 Het oplossen van problemen _ _ _ _ _ _ 22 Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24 Verbruikswaarden _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25 Tips voor testinstanties _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25 Installatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26 Garantie/serviceafdeling _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29 Europese Garantie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31 www. electrolux. com _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32 2 Veiligheidsinformatie In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. [. . . ] Om de functie uit te schakelen dient u opnieuw deze toetsen in te drukken tot het desbetreffende controlelampje van de "3 in 1functie" uitgaat. · Het glansmiddelreservoir kan alleen worden geactiveerd/gedeactiveerd als de "3-in-1functie" is ingeschakeld. 4. Om de glansmiddeldoseerinrichting te activeren, drukt u opnieuw op toets B , het lampje einde programma gaat branden, om aan te geven dat de glansmiddeldoseerinrichting geactiveerd is. Schakel om de bewerking vast te leggen de afwasmachine uit door op de aan-/uittoets te drukken. Om de glansmiddeldoseerinrichting weer uit te schakelen dient u de instructies hierboven te volgen totdat het controlelampje einde programma uitgaat. Als u besluit weer over te gaan op het gebruik van de standaardafwasmiddelen adviseren wij u: 1. de waterhardheid op de hoogste stand in te stellen en zonder afwas één normaal afwasprogramma te draaien. de waterhardheid in te stellen in overeenstemming met de hardheid van het water in uw omgeving. de glansmiddeldosering in te stellen. Activering/deactivering van de glansmiddeldosering 1. Druk tegelijkertijd op toetsen B en C totdat de controlelampjes van toetsen A , B en C beginnen te knipperen. Druk op toets B , de controlelampjes van toets A C en B gaan uit terwijl het controlelampje van toets 2 blijft knipperen. De afwasmachine uitruimen · Hete borden zijn gevoelig voor stoten. 19 Het is daarom raadzaam het serviesgoed eerst te laten afkoelen alvorens de machine uit te ruimen. · Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit; hiermee voorkomt u dat er water van het bovenrek op het serviesgoed in het onderrek druppelt. · Er kan water op de zijkanten en de deur van de afwasmachine ontstaan omdat roestvrij staal uiteindelijk koeler zal worden dan het serviesgoed. Als het afwasprogramma is afgelopen is het raadzaam de stekker uit het stopcontact te trekken en de kraan dicht te draaien. Onderhoud en reiniging De filters reinigen BELANGRIJK!Een onjuiste terugplaatsing en bevestiging van de filters heeft slechtere afwasresultaten tot gevolg. Maak de filters A , B en C grondig schoon onder stromend water. Draai de handgreep onge- Verwijder filter A van de veer 1/4 slag naar links en bodem van het wascomverwijder de filters B en partiment. C. 20 Zet het platte filter A terug in de bodem van het wascompartiment en controleer of het precies onder de twee geleiders D zit. Zet de filters terug en vergrendel ze door de handgreep tot de aanslag naar rechts te draaien. De sproeiarmen reinigen Probeer NOOIT de sproeiarmen te verwijderen. Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan met een cocktailprikker. Wij adviseren eenmaal per 3 maanden een afwasprogramma voor ernstig vervuild serviesgoed te draaien met afwasmiddel, maar zonder serviesgoed. Als de afwasmachine langere tijd niet wordt gebruikt Als u de afwasmachine gedurende langere tijd niet gebruikt, adviseren wij u: 1. de stekker uit het stopcontact te trekken en de kraan dicht te draaien. de deur op een kier te zetten om de vorming van onaangename geurtjes te voorkomen. het inwendige van de machine leeg en schoon te houden. De buitenkant van de machine reinigen Reinig de buitenoppervlakken van de machine en het bedieningspaneel met een vochtige zachte doek. Gebruik nooit schurende producten, schuursponsjes of oplosmiddelen (aceton, trichlooretheen, enz. ). De binnenkant van de machine reinigen Zorg ervoor dat de afdichtingsrubbers rondom de deur en het afwasmiddelbakje en glansmiddeldoseerbakje regelmatig met een vochtige doek worden gereinigd. Voorzorgsmaatregelen bij vorst Zet de machine niet op een plaats waar de temperatuur lager is dan 0 °C. Als het toch niet anders kan, maak de machine leeg, sluit de deur, ontkoppel de watertoevoerleiding en laat deze leeglopen. 21 De machine verplaatsen Als u de machine moet verplaatsen (bij verhuizing, enz. ): 1. [. . . ] Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZDF312S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZDF312S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag