Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDF221

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDF221. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZDF221 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDF221 te teleladen.


ZANUSSI ZDF221 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1593 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZDF221 (1374 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZDF221

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 156999660NL. qxp 3/16/2006 10:19 AM Pagina 1 Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat ZDF 221 156999660NL. qxp 3/16/2006 10:19 AM Pagina 2 Inhoud Waarschuwingen en belangrijke adviezen - -3 Bedieningsknoppen en functies - - - - - - - - -4 Programmatabel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6 Voordat u de machine in gebruik neemt - - -6 De waterontharder instellen - - - - - - - - - - - -7 Zout toevoegen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -9 Glansmiddelreservoir vullen - - - - - - - - - - -10 De hoeveelheid glansmiddel doseren - - - -10 Serviesgoed en bestek in de afwasautomaat plaatsen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -11 Glansmiddel vullen - - - - - - - - - - - - - - - - -13 De afwasautomaat uitruimen - - - - - - - - - -13 Reiniging en onderhoud- - - - - - - - - - - - - - 14 Het milieu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 Wat te doen als. . . ?- - - - - - - - - - - - - - - - - 16 Technische gegevens - - - - - - - - - - - - - - - 18 Verbruikswaarden - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 Toelichtingen voor testinstituten - - - - - - - - 19 Installatie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19 Europese Garantie - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 2 156999660NL. qxp 3/16/2006 10:19 AM Pagina 3 Waarschuwingen en belangrijke adviezen In het belang van uw eigen veiligheid en om er voor te zorgen dat het apparaat correct wordt bediend, dient u voor het installeren en in gebruik nemen van het apparaat eerst deze gebruiksaanwijzing door te lezen, inclusief de waarschuwingen en adviezen. Het is erg belangrijk dat iedereen die dit apparaat gebruikt op de hoogte is van de bediening hiervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing en zorg er voor dat deze bij het apparaat blijven als deze wordt verplaatst of wordt verkocht, zodat iedereen die het apparaat wil gebruiken op de hoogte is van de functies en de veiligheidsvoorzieningen hiervan. Correct gebruik Deze afwasautomaat is alleen bedoeld voor het afwassen van huishoudelijke gebruiksvoorwerpen (zoals borden, glazen, potten en pannen) die hiervoor geschikt zijn. [. . . ] Als de korf in de hoge stand staat, kunt u geen gebruik maken van de kopjesrekken. 12 156999660NL. qxp 3/16/2006 10:19 AM Pagina 13 Glansmiddel vullen BELANGRIJK! Gebruik alleen afwasmiddelen die geschikt zijn voor afwasautomaten. de te gebruiken hoeveelheid en de aanbevolen bewaarinstructies. Open het klepje. Schud het afwasmiddel in bakje A. Let op de doseerniveaus. Voor programma's met voorspoelen, dient u een extra dosering afwasmiddel te plaatsen in bakje B. Als u afwastabletten gebruikt: plaats de afwastabletten in bakje A. Sluit de deksel. De afwasautomaat uitruimen BELANGRIJK! Open de deur van de afwasautomaat, laat de deur op een kier staan en wacht een paar minuten voordat u het serviesgoed eruit haalt: Warm serviesgoed is zeer breekbaar. Op deze manier is het serviesgoed koeler en wordt het droogresultaat verbeterd. Maak eerst de onderste korf leeg en dan de bovenste; daardoor wordt voorkomen dat er waterdruppels van de bovenste korf op het serviesgoed van de onderste korf kunnen vallen. Er kan eventueel condens ontstaan op de binnenwanden en de deur van de afwasautomaat. Dit wordt veroorzaakt doordat het roestvrije staal uiteindelijk koeler wordt dan het serviesgoed, waardoor condens ontstaat. 13 156999660NL. qxp 3/16/2006 10:19 AM Pagina 14 Reiniging en onderhoud Schoonmaken van de zeven BELANGRIJK! Gebruik de afwasautomaat NOOIT zonder de zeven. Het verkeert terugplaatsen van de zeven, resulteert in slechte afwasresultaten. De afwasautomaat moet worden uitgeschakeld Maak de zeven A, B en C grondig schoon onder stromend water. Draai de greep ongeveer een kwart slag naar links en verwijder de zeven B en C. Verwijder zeef A uit de bodem van de afwasautomaat. Plaats de zeef A weer terug in de bodem van de afwasautomaat en zorg er voor dat deze perfect past onder de twee geleiders D. Vervang de zeven en vergrendel ze weer door de greep rechtsom te draaien tot de aanslag. BELANGRIJK! Probbeer NOOIT de sproeiarmen te verwijderen. Als de sproeigaatjes in de sproeiarmen verstopt zitten met etensresten, verwijder deze resten dan met een tandenstoker. 14 156999660NL. qxp 3/16/2006 10:19 AM Pagina 15 De buitenkant reinigen Reinig de buitenkant van de machine en het bedieningspaneel met een vochtige zachte doek. Gebruik nooit geen schuurmiddelen of oplosmiddelen zoals aceton, trichlooretheen enz. Maak de deurafdichting, het afwasmiddelbakje en het glansmiddelreservoir regelmatig schoon met een vochtige doek. Wij raden u aan iedere 3 maanden een 65C afwasprogramma te laten lopen met afwasmiddel, maar zonder vaat Bescherming tegen vorst Plaats de afwasautomaat nooit in een ruimte waar de temperatuur onder het vriespunt kan zakken. Als dit toch onvermijdelijk is dient u de machine uit te ruimen, de deur van het apparaat te sluiten, de waterafvoerslang los te koppelen en deze leeg te laten lopen. Vervoeren van de machine Als de machine vervoerd moet worden (bijvoorbeeld bij een verhuizing enz. ), dient u: 1. De afwasautomaat rechtop te vervoeren, anders kan er zoutwater uit de machine lopen. Als de machine langere tijd buiten gebruik is Wordt de machine voor een langere tijd niet gebruikt, is het raadzaam om: 1. De stekker uit het stopcontact te trekken en de kraan dicht te draaien. De deur op een kier te laten staan, om het ontstaan van onaangename geuren te vermijden. 3. De binnenkant van de machine te reinigen. Het milieu Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled. De plastic onderdelen kunt u bijvoorbeeld herkennen aan de markeringen>PE<, >PS<, enz. Scheid de verpakkingsmaterialen en gooi ze weg in de juiste container. Oude apparaten Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. WAARSCHUWING! Als het apparaat niet meer wordt gebruikt, dient u: - De stekker uit het stopcontact te trekken. Daardoor wordt voorkomen dat kinderen zichzelf of andere kinderen kunnen opsluiten in het apparaat, waardoor een levensgevaarlijke situatie kan onstaan. 15 156999660NL. qxp 3/16/2006 10:19 AM Pagina 16 Wat te doen als. . . ? BELANGRIJK! De afwasautomaat start niet of stopt tijdens het in gebruik nemen. Bepaalde problemen worden veroorzaakt door een tekort aan onderhoud of onoplettendheid. [. . . ] Ook de binnendiameter van de koppelingen die u gebruikt voor de aansluitingen op de afvoerpijp mag niet kleiner zijn dan de diameter van de meegeleverde slang. De slangen mogen niet geknikt of samengedrukt zijn! Elektrische aansluiting WAARSCHUWING! De veiligheidsnormen vereisen dat het apparaat geaard is. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel, ontstaan door het niet opvolgen van deze veiligheidsvoorschriften. Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, dient u er voor te zorgen dat de nominale spanning en het type toevoer die op het plaatje staan, overeenkomen met de spanningstoevoer en waarden van de plaats waar het apparaat genstalleerd moet worden. De zekeringswaarde treft u ook op het typeplaatje. 20 156999660NL. qxp 3/16/2006 10:19 AM Pagina 21 Steek de hoofdstekker altijd correct in het hiervoor bestemde geaarde stopcontact. Meervoudige stekkers, aansluitingen en externe kabels mogen niet worden gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZDF221

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZDF221 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag