Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDF212

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDF212. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZDF212 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZDF212 te teleladen.


ZANUSSI ZDF212 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2964 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZDF212 (4518 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZDF212

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Afwasmachine ZDF 212 Het doet ons genoegen dat u voor onze apparatuur hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat en wij hopen dat u bij de volgende aankoop van huishoudelijke apparatuur ons merk opnieuw in aanmerking zult nemen. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door en bewaar hem bij het apparaat zodat hij ook in de toekomst kan worden geraadpleegd. Geef de gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Inhoud Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 Bedieningspaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 Afwasprogramma's _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 Ingebruikneming _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 De waterontharder instellen _ _ _ _ _ _ _ _ 9 De machine met regenereerzout vullen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 De machine met glansmiddel vullen _ _ _ 11 De glansmiddeldosering instellen _ _ _ _ 12 Bestek en serviesgoed plaatsen _ _ _ _ _ 13 Gebruik van afwasmiddel _ _ _ _ _ _ _ _ 16 De afwasmachine uitruimen _ _ _ _ _ _ _ 16 Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17 Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18 Het oplossen van problemen _ _ _ _ _ _ 19 Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21 Verbruikswaarden _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22 Tips voor testinstanties _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22 Installatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23 Garantie/serviceafdeling _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26 Europese Garantie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29 www. electrolux. com _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29 2 Veiligheidsinformatie In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. [. . . ] Een onjuiste terugplaatsing en bevestiging van de filters heeft slechtere afwasresultaten tot gevolg. Maak de filters A , B en C grondig schoon onder stromend water. Draai de handgreep onge- Verwijder filter A van de veer 1/4 slag naar links en bodem van het wascompartiment. verwijder de filters B en C. Zet het platte filter A terug in de bodem van het wascompartiment en controleer of het precies onder de twee geleiders D zit. Zet de filters terug en vergrendel ze door de handgreep tot de aanslag naar rechts te draaien. 17 De sproeiarmen reinigen Probeer NOOIT de sproeiarmen te verwijderen. Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan met een cocktailprikker. 1. de stekker uit het stopcontact te trekken en de kraan dicht te draaien. de deur op een kier te zetten om de vorming van onaangename geurtjes te voorkomen. het inwendige van de machine leeg en schoon te houden. De buitenkant van de machine reinigen Reinig de buitenoppervlakken van de machine en het bedieningspaneel met een vochtige zachte doek. Gebruik nooit schurende producten, schuursponsjes of oplosmiddelen (aceton, trichlooretheen, enz. ). Voorzorgsmaatregelen bij vorst Zet de machine niet op een plaats waar de temperatuur lager is dan 0 °C. Als het toch niet anders kan, maak de machine leeg, sluit de deur, ontkoppel de watertoevoerleiding en laat deze leeglopen. De machine verplaatsen Als u de machine moet verplaatsen (bij verhuizing, enz. ): 1. Vermijd kantelen van de machine tijdens het vervoer. De binnenkant van de machine reinigen Zorg ervoor dat de afdichtingsrubbers rondom de deur en het afwasmiddelbakje en glansmiddeldoseerbakje regelmatig met een vochtige doek worden gereinigd. Wij adviseren eenmaal per 3 maanden een afwasprogramma voor ernstig vervuild serviesgoed te draaien met afwasmiddel, maar zonder serviesgoed. Als de afwasmachine langere tijd niet wordt gebruikt Als u de afwasmachine gedurende langere tijd niet gebruikt, adviseren wij u: 18 Het milieu Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst. Als u het apparaat afdankt: · trek de stekker uit het stopcontact. Zo voorkomt u dat kinderen zichzelf insluiten en hun leven in gevaar brengen. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht. Het oplossen van problemen De afwasmachine start niet of stopt als hij bezig is. Bepaalde problemen zijn het gevolg van een gebrek aan eenvoudig onderhoud of onoplettendheid en kunnen zonder de inschakeling van een monteur worden opgelost met behulp van de in de tabel hieronder beschreven aanwijzingen. Zet de afwasmachine uit, open de deur en voer de volgende voorgestelde corrigerende handelingen uit. 19 Storingscode en storing · voortdurend knipperen van het controlelampje start/annuleren · 1 keer knipperen van het controlelampje einde programma De afwasmachine wordt niet gevuld met water Mogelijke oorzaak en oplossing · De waterkraan is verstopt of aangezet met kalkaanslag Maak de waterkraan schoon · De waterkraan is dicht Draai de waterkraan open · Het filter (indien aanwezig) in de schroeffitting van de slang bij de waterinlaatklep is verstopt Reinig het filter in de schroeffitting · De watertoevoerslang is niet juist geplaatst of is gebogen of geknikt Controleer de aansluiting van de waterafvoerslang · De gootsteenafvoer is geblokkeerd Ontstop de gootsteenafvoer · De waterafvoerslang is niet juist geplaatst of is gebogen of geknikt Controleer de aansluiting van de waterafvoerslang · Anti-overstromingsinrichting is geactiveerd Draai de waterkraan dicht en raadpleeg onze serviceafdeling. · De deur van de afwasmachine is niet goed gesloten Sluit de deur · De stekker zit niet in het stopcontact Steek de stekker in het stopcontact · De zekering in de meterkast is doorgebrand Vervang de zekering · Uitgestelde start is ingesteld Annuleer de uitgestelde start als het serviesgoed direct moet worden afgewassen · voortdurend knipperen van het controlelampje start/annuleren · 2 keer knipperen van het controlelampje einde programma Het afwaswater wordt niet afgevoerd · voortdurend knipperen van het controlelampje start/annuleren · 3 keer knipperen van het controlelampje einde programma · Het programma begint niet Als u deze controles hebt uitgevoerd; sluit u de deur van de afwasmachine en zet u het apparaat aan. Druk op de toets van het programma dat bezig was voordat het alarm zich voordeed. Het programma gaat verder op het punt waar het was onderbroken. Als de storing of storingscode zich opnieuw voordoet, dient u contact op te nemen met onze service-afdeling. Voor andere, niet in de bovenstaande tabel beschreven storingscodes dient u ook contact op te nemen met onze service-afdeling. [. . . ] Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. 15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZDF212

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZDF212 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag