Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZD150RL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZD150RL. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZD150RL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZD150RL te teleladen.


ZANUSSI ZD150RL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (543 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZD150RL (312 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZD150RL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Algemene veiligheid Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. Neem v----r u aan ontdooien, schoonmaakwerkzaamheden of het verwisselen van het, eventueel aanwezige, verlichtingslampje begint altijd de steker uit het stopcontact. [. . . ] Controleer circa 24 uur na het in bedrijf stellen of het apparaat naar behoren werkt. 27 WEGWERPEN VAN VERPAKKINGSMATERIAAL Het verpakkingsmateriaal van onze grote elektische huishoudelijke apparaten kan met uitzondering van houten onderdelen, gerecycled worden en dus bij het kringloopafval worden gezet. Wij bevelen u aan om: Papier, karton en golfkarton in de speciale papierbakken te werpen. Plastik verpakkingsmateriaal in de speciaal daarvoor bestemde plastic-containers te gooien. Indien dit soort bakken in uw buurt nog niet voorkomen mag u hat materiaal aan de vuilnisman meegeven. PE voor Polyethyleen** 02 = ^ PE-HD; 04 = ^ PE-LD PP voor Polypropyleen PS voor Polystyrol PLASTIC BESTANDDELEN Om er gemakkelijker achter te komen hoe u het materiaal van dit apparaat moet wegwerpen en /of recycleren zijn er op verschillende punten herkenbare symbolen op aangebracht. Als verpakkingsmateriaal gebruiken wij slechts recycleerbare kunststoffen, zoals bijv. : In de voorbeelden staatt 02** 05 06 PS SAN ABS PE PP PS INHOUD Waarschuwingen en Belangrijke adviezen . . 28 Het gebruik /Reiniging van de binnenkant - Ingebruikname - Temperatuurinstelling - Koelen van . levensmiddelen - Bewaren van diepvriesproducten - Het invriezen van verse levensmiddelen - IJslaatjes 29 Het gebruik / Het ontdooien van ingevroren producten -Verplaatsbare platen - Het verplaatsen van . . 30 Tips / Tips het koelen - Tips het invriezenTips / Tips het diepvriesprodukten . . 31 Onderhoud / Schoonmaken - Geprolongeerde stilstand - Vervangen van de lamp . . 37 28 HET GEBRUIK Reiniging van de binnenkant Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de binnenkant met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur van een nieuw apparaat weg te nemen. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, waarmee u de afwerkingen van het apparaat zou kunnen beschadigen. Koelen van levensmiddelen Voor een optimaal gebruik van de koelruimte adviseren wij u de volgende eenvoudige regels in acht te nemen: Plaats geen warme of dampende spijzen of dranken in de koelruimte; dek vooral sterk geurend voedsel af of verpak het; plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij eromheen kan circuleren. Ingebruikname Steek de steker in de wandkontaktdoos en draai de thermostaatknop rechtsom uit de O-stand De werking van de vriezer kan geheel gestopt worden door de temperatuurregelaar in de stand O te draaien. Bewaren van diepvriesproducten Indien u de koelkast voor het eerst in gebruik neemt of haar weer gebruikt na een periode van stilstand, dient u de thermostaatknop op de koudste stand te draaien. Gebruik voor het doorprikken het staafje dat zich in het gaatje bevindt. In het vriesvak dient u echter de rijp te verwijderen, wanneer deze een laag van circa 4 mm vormt. Voor het uitvoeren van deze handeling hoeft u het apparaat niet uit te schakelen of het vriesvak leeg te maken. Wanneer zich een dikke laag ijs gevormd heeft, dient u het gehele apparaat te ontdooien. draai de thermostaatknop op O of trek de steker uit het stopcontact; omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar ze op een koele plaats; PR138 D037 2. omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar ze op een koele plaats; 3. laat beide deuren openstaan en plaats een teiltje op het hoogste rek van het koelkastvak onder het afvoergaatje, open het dekseltje van de afvoer. droog na het ontdooien het vriesvak zorgvuldig en sluit het gaatje weer af met open het dekseltje; bewaar de schraper zodat u hem opnieuw kunt gebruiken; 5. draai de thermostaatknop in de gewenste stand of steek de steker weer in het stopcontact. Na twee of drie uur kunt u de diepvriesproducten weer terugplaatsen. Belangrijk: Gebruik voor het verwijderen van de rijp nooit metalen voorwerpen; u zou uw koelkast kunnen beschadigen. Geen voorwerpen of methodes gebruiken om het ontdooiproces te versnellen die niet door de fabrikant zijn aangegeven. [. . . ] Plaats de bovendeur, het. tussenscharnier en G H 6. de onderdeur 7. Onderscharnier (E) aan de tegenovergestelde kant monteren met behulp van de eerder verwijderde schroeven. Afdekstopsel (F) van het ventilatierooster (D) nemen en aan de tegenovergestelde kant weer monteren. Ventilatierooster weer terugplaatsen (D). E F De tussenscharnier verstelt u horizontaal met een stuk gereedschap na de twee schroeven losgedraaid te hebben. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZD150RL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZD150RL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag