Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZD110R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZD110R. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZD110R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZD110R te teleladen.


ZANUSSI ZD110R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (425 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZD110R (268 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZD110R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen. Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o. a. [. . . ] - 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning) en opeenvolgende wijzingen; - 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en opeenvolgende wijzingen. Conseils pour la surgélation Comment utiliser ce compartiment au mieux: · · vérifiez que les aliments aient bien été conservés en magasin; assurez-vous que le transport, du moment de l'achat jusqu'à celui de la mise en place dans le compartiment, dure le moins longtemps possible; évitez d'ouvrir trop souvent la porte et ne la laissez ouverte que le temps nécessaire. Il convient de faire très attention, car les aliments dégelés, ne peuvent être recongelés. Ne dépassez jamais la date limite d'utilisation généralement marquée sur les paquets. · Conseils pour la congélation Règles à respecter pour la congélation: · · le pouvoir max. de congélation par 24 heures figure sur la plaque signalétique; le processus de congélation prend 24 heures. Il vaut mieux ne pas ajouter d'autres aliments à congeler pendant ce laps de temps; les produits destinés à la congélation doivent être frais, bien nettoyés et d'excellente qualité; préparez de petites portions, de façon à faciliter la congélation et à permettre de ne décongeler que la quantité nécessaire; enveloppez les denrées dans du papier d'aluminium ou de polythène, en éliminant les bulles d'air et en fermant bien les paquets; évitez de placer des produits à congeler en contact avec des denrées déjà entreposées, pour éviter d'en élever la température; les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les gras; le sel réduit la durée de conservation; ne consommez pas les bâtonnets glacés toute de suite après les avoir sortis du congélateur. La température très basse à laquelle ils se trouvent peut provoquer des brûlures: indiquez sur chaque paquet la date de congélation, afin de pouvoir contrôler le temps d'entreposage; sur la contreporte ou sur la fiche (lorsqu'il y en a une), il y a des dessins d'animaux et de denrées · · · · · · · Afstandshouders In de verpakking hebt u twee afstandshouders gevonden. Druk de afstandshouders in de daarvoor bestemde gaten in de acterkant van de kast (met de pijl (A) in de positie volgens de afbeelding). Draai ze vervolgens een achtste slag (pijl verticaal gericht). · A 45° PR60 · · 20 37 TECHNISCHE GEGEVENS Netto inhoud in liter van het koelgedeelte Netto inhoud in liter van het vriesgedeelte Energieverbruik in kWh/24h Energieverbruik in kWh/jaar Invriescapaciteit in kg/24h Tijd om van -18°C naar -9°C te gaan per uur 186 44 0, 619 226 3 19 ENTRETIEN Arrêt prolongé Débranchez l'appareil avant toute opération. Attention Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit de réfrigération; l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé. Lorsque l'appareil doit rester à l'arrêt pendant un certain temps, prenez les précautions suivantes: débranchez la prise de courant; videz l'appareil; dégivrez-le et nettoyez-le à fond; laissez les portes entrouvertes pour faire circuler de l'air, de façon à éviter les mauvaises odeurs. Nettoyage intérieur Afmetingen in mm hoogte breedte diepte Deze gegevens vindt u op het garantiebewijs of op het typeplaatje van het apparaat. 1400 550 600 N'utilisez jamais des objets métalliques pour nettoyer l'appareil; vous risquez de l'endommager. In het vriesvak dient u echter de rijp te verwijderen, wanneer deze een laag van circa 4 mm vormt. Voor het uitvoeren van deze handeling hoeft u het apparaat niet uit te schakelen of het vriesvak leeg te maken. Wanneer zich een dikke laag ijs gevormd heeft, dient u het gehele apparaat te ontdooien. draai de thermostaatknop op «O» of trek de steker uit het stopcontact; omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar ze op een koele plaats; 2. omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar ze op een koele plaats; 3. laat beide deuren openstaan; Important: Pour cette opération n'utilisez jamais d'objet métallique qui risquerait de détériorer l'appareil. N'utilisez jamais de dispositifs mécaniques ou autres moyens artificiels pour accélérer le dégivrage, à part ceux préconisés. L'élévation de température des denrées congelées peut diminuer leur durée de conservation. draai de thermostaatknop in de gewenste stand of steek de steker weer in het stopcontact. Belangrijk: Gebruik voor het verwijderen van de rijp nooit metalen voorwerpen; u zou uw koelkast kunnen beschadigen. Geen voorwerpen of methodes gebruiken om het ontdooiproces te versnellen die niet door de fabrikant zijn aangegeven. [. . . ] Neem vóór u aan ontdooien, schoonmaakwerkzaamheden of het verwisselen van het, eventueel aanwezige, verlichtingslampje begint altijd de steker uit het stopcontact. Plaats NOOIT explosieve stoffen in het apparaat, zoals gasvullingen, benzine, ether, aceton enzovoorts. Het direct vanuit een vriesvak, vriesgedeelte of vriezer consumeren van ijslollies en dergelijke, kan verbranding van de mondhuid tot gevolg hebben; wacht even. Plaats elektrische apparaten (bijv. ijsmachines) nooit in de kast. Onderhoud / Reparatie · Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie of het aansluitsnoer, ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZD110R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZD110R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag