Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZCF330S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZCF330S. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZCF330S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZCF330S te teleladen.


ZANUSSI ZCF330S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (185 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZCF330S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ZANUSSI VRIESKIST CONGÉLATEUR GEFRIERTRUHE ZCF 160S ZCF 190S ZCF 220S ZCF 260S ZCF 330S GEBRUIKSAANWIJZING EN INSTALLATIE NOTICE DUTILISATION MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG 1262538 820 41 68 87 INHOUD TECHNISCHE GEGEVENS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 blz. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 blz. Adviezen en richtlijnen INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 blz. Plaatsing Elektrische aansluiting Aanschakelen GEBRUIKSAANWIJZING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6 blz. [. . . ] De Super knop 6-24 uur van te voren indrukken, afhankelijk van de in te vriezen hoeveelheid. De in te vriezen produkten in de vriezer laden en de Super knop nog 24 uur ingedrukt laten. De vriezer schakelt nu weer over op normale koeling tot de ingestelde bewaartemperatuur. Wanneer u vergeet de Super knop weer in te drukken, zal de vriezer geen schade ondervinden door enige tijd op Super schakeling te werken - maar er is een onnodig energieverbruik. CONTROLEPANEEL Het groene controlelampje geeft aan dat de vriezer is aangesloten. Het rode lampje licht op wanneer de temperatuur in de vriezer hoger is dan ingesteld op de thermostaat (Alarm). 5 GEBRUIKSAANWIJZING VERPAKKING EN PLAATS Warme produkten vóór het invriezen eerst laten afkoelen (op kamertemperatuur). De produkten in luchtdichte en vochtbestendige verpakking bewaren, teneinde uitdrogen te voorkomen. De in te vriezen produkten dicht tegen de vriezende wanden plaatsen, en zo mogelijk zonder in aanraking te komen met de reeds ingevroren produkten. Zorg ervoor dat er altijd een ruimte van 5 mm tot de bovenkant open blijft. Zie Nuttige tips INVRIESKAPACITEIT De invrieskapaciteit van de diepvriezer is aangegeven op het typeplaatje (kg/24 uur). Dit maximum niet overschrijden - de benodigde invriestijd zal anders langer worden. De aangegeven invrieskapaciteit kan volledig benut worden wanneer er niet regelmatig grote hoeveelheden verse produkten ingevroren worden. Worden er dagelijks grote hoeveelheden ingevroren, dan is de toegestane invrieskapaciteit éénderde minder dan aangegeven. INVRIESKAPACITEIT DEKSELSLOT (Niet standaard voor alle modellen). Let op, sleutels buiten het bereik van kinderen houden. DE TUSSENWAND De tussenwand kan worden verwijderd en gebruikt als opvangbak tijdens het ontdooien. Zie Onderhoud. MANDEN De manden zijn bedoeld voor het opslaan van reeds diepgevroren produkten. De draaggrepen kunnen op twee manieren bevestigd worden, zie tekening. De manden op de bodem van de diepvriezer plaatsen of aan de rand van de vriezer ophangen. 6 NUTTIGE TIPS OPSLAAN INGEVROREN PRODUKTEN Diepvriesprodukten kunnen overal in de diepvriezer geplaatst worden, maar altijd 5 mm tot de bovenkant open laten. Let bij aankoop van diepvriesprodukten op, of deze op juiste temperatuur zijn bewaard. Gebruik van een geïsoleerde tas voor het transporteren van diepvriesprodukten wordt aanbevolen. Nooit flessen, warme produkten of koolzuurhoudende drank in de vriezer plaatsen. Wanneer u meerdere dagen achter elkaar produkten invriest, wordt de maximale invrieskapaciteit per dag met éénderde gereduceerd. Wanneer u geen grondige kennis van diepvriezen heeft, adviseren wij u een boekje over zelf diepvriezen te kopen. ONTDOOIEN Over het algemeen levensmiddelen niet bij kamertemperatuur laten ontdooien, daar hierdoor de kans op bacteriënvorming wordt vergroot. Het is aan te raden om grote hoeveelheden vlees of gevogelte in de koelkast te laten ontdooien. [. . . ] Kan dat niet, dan adviseren wij u het betreffende voedsel te vernietigen. 9 GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden. GARANTIE - UITBREIDINGEN 7. Voor koel-/vries-motorkompressoren (exklusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende garantieperiode, in gelijke percentages van 20 procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht. ALGEMENE GARANTIEBEPALINGEN 1. De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZCF330S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZCF330S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag