Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZCF310

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZCF310. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZCF310 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZCF310 te teleladen.


ZANUSSI ZCF310 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (194 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZCF310

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Indien de vriezer wordt verkocht of door anderen gebruikt wordt, of bij verhuizing wordt achtergelaten, dienen deze voorschriften de vriezer te volgen, zodat de nieuwe eigenaar de vriezer op juiste wijze kan gebruiken en de adviezen kan doorlezen. Deze vriezer is uitsluitend bedoeld voor het invriezen van levensmiddelen en het bewaren van diepvriesprodukten. Wijzigingen aan de elektriciteitsvoorziening in verband met het aansluiten van de vriezer, altijd door een goedgekeurde electricien of andere daartoe bevoegde personen laten uitvoeren. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen persoonlijk letsel of schade aan de vriezer tot gevolg hebben. [. . . ] Zodra het deksel geopend wordt, wordt de koude lucht in de vriezer iets warmer en zet uit. Na het wederom sluiten van het deksel wordt de lucht onmiddellijk weer afgekoeld. Hierdoor kan een vacuum ontstaan, waardoor de deksel direkt na het sluiten moeilijk opnieuw geopend kan worden. Wacht enkele minuten totdat het vacuum is verdwenen en open het deksel door voorzichtig te trekken. Het is belangrijk dat verse levensmiddelen zo snel mogelijk ingevroren worden en dat de reeds aanwezige diepvriesprodukten zo min mogelijk warmteinvloed hiervan ondergaan. Bij het invriezen van meer dan 3-4 kg: De vierkante Super knop (gele lampje licht op) indrukken. De vriezer werkt nu met extra koeling, zodat er een voldoende koudereserve gevormd wordt. De Super knop 6-24 uur van te voren indrukken, afhankelijk van de in te vriezen hoeveelheid. De in te vriezen produkten in de vriezer laden en de Super knop nog 24 uur ingedrukt laten. De vriezer schakelt nu weer over op normale koeling tot de ingestelde bewaartemperatuur. Wanneer u vergeet de Super knop weer in te drukken, zal de vriezer geen schade ondervinden door enige tijd op Super schakeling te werken - maar er is een onnodig energieverbruik. 5 GEBRUIKSAANWIJZING VERPAKKING EN PLAATS Warme produkten vóór het invriezen eerst laten afkoelen (op kamertemperatuur). De produkten in luchtdichte en vochtbestendige verpakking bewaren, teneinde uitdrogen te voorkomen. De in te vriezen produkten dicht tegen de vriezende wanden plaatsen, en zo mogelijk zonder in aanraking te komen met de reeds ingevroren produkten. Zorg ervoor dat er altijd een ruimte van 5 mm tot de bovenkant open blijft. Zie Nuttige tips INVRIESKAPACITEIT De invrieskapaciteit van de diepvriezer is aangegeven op het typeplaatje (kg/24 uur). Dit maximum niet overschrijden - de benodigde invriestijd zal anders langer worden. De aangegeven invrieskapaciteit kan volledig benut worden wanneer er niet regelmatig grote hoeveelheden verse produkten ingevroren worden. Worden er dagelijks grote hoeveelheden ingevroren, dan is de toegestane invrieskapaciteit éénderde minder dan aangegeven. INVRIESKAPACITEIT DEKSELSLOT (Niet standaard voor alle modellen). Let op, sleutels buiten het bereik van kinderen houden. DE TUSSENWAND De tussenwand kan worden verwijderd en gebruikt als opvangbak tijdens het ontdooien. Zie Onderhoud. MANDEN De manden zijn bedoeld voor het opslaan van reeds diepgevroren produkten. De draaggrepen kunnen op twee manieren bevestigd worden, zie tekening. De manden op de bodem van de diepvriezer plaatsen of aan de rand van de vriezer ophangen. 6 NUTTIGE TIPS OPSLAAN INGEVROREN PRODUKTEN Diepvriesprodukten kunnen overal in de diepvriezer geplaatst worden, maar altijd 5 mm tot de bovenkant open laten. [. . . ] Dit is normaal. BINNENVERLICHTING Alvorens het defekte lampje te vervangen, de stekker uit het stopkontakt nemen. Extra lampjes zijn verkrijgbaar bij servicebedrijf of supermarkt. IN HET GEVAL VAN STROOMUITVAL OF STORING Als de periode van stilstand de in de technische gegevens vermelde "opwarmtijd" niet overschrijdt, bestaat geen gevaar voor de veiligheid van de in de vriezer annwezige diepgevroren levensmiddelen. Als de vriezer slechts gedeeltelijk gevuld is, verkort dat aanzienlijk de duur van de "opwarmtijd". Kontroleer nadat de stroomlevering of de storing hersteld is de toestand van de levensmiddelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZCF310

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZCF310 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag