Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBM761SX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBM761SX. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZBM761SX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBM761SX te teleladen.


ZANUSSI ZBM761SX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (655 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZBM761SX (538 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZBM761SX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De installatie en de aansluiting dienen door een erkend installateur uitgevoerd te worden, volgens de hem, uit hoofde van zijn erkenning, bekende voorschriften. Een eventueel noodzakelijke wijziging van de elektriciteitsvoorziening ten behoeve van de installatie van dit apparaat, dient eveneens door een erkend installateur uitgevoerd te worden. Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. Ook na het uitschakelen van de stroomtoevoer blijft de ovendeur nog lange tijd heet. [. . . ] Na afloop van de ingestelde tijd waarschuwt een geluidssignal gedurende ongeveer 2 minuten, trwijl tegelijkertijd het woord AUTO oplicht. Het geluidssignal kan worden uitgezet door op toetsje A te drukken. A U T O A U T O Het gebruik als kookwekker De programmaklok kan gebruikt worden als -+ uitschakelklok. Houdt toetsje A ingedrukt, stel met E de verlangde tijdsduur in tot max. Na deze tijd ingesteld te hebben komt de dagelijkse tijd weer in beeld. Na afloop van de ingestelde tijd waarschuwt een geluidssignal gedurende ongeveer 2 minuten dat de oven uitgezet kan worden. Het geluidssignal kan worden uitgezet door op toetsje A te drukken. Bij tijdelijke stroomuitval verliest de klok alle gegevens (dagelijkse tijd, ingestelde of ingeschakelde programma's). Zodra het apparaat weer wordt gevoed knipperen de cijfres in het venster. De klok moet opnieuw worden ingesteld. 36 HET GEBRUIK VAN DE OVEN VOOR DE EERSTE KEER Na het plaatsen van de oven ga dan als volgt te werk: a) zet de thermostaatknop op MAX; b) zet de ovenfunctieknop op traditioneel koken ( ); c) laat de oven (leeg) 45 minuten lang werken; d) zet een raam open voor frisse lucht. Tijdens de eerste paar minuten zal er rook met een onaangename geur onstaan, dit wordt veroorzaakt door het isolatiemateriaal en vettige restanten op het materiaal, erop gekomen tijdens de produktie. Voordat u de oven gaat gebruiken reinig dan eerst de legrekken en afdruipschaal grondig met een afwasmiddel. Opgelet: de kans bestaat, dat bij onzorgvuldig gebruik van de ovendeur vingers beklemd raken. Overtuig u ervan dat de oven uitgeschakeld is vóór u hem schoonmaakt. Trek daartoe de steker uit het stopkontakt of zet de installatieschakelaar op UIT. De accessoires en de binnenkant kunt u schoonmaken met heet water en een afwasmiddel. Gebruik eventueel een ovenreiniger (spuitbus), maar dan alleen voor de zijwanden en de bodem. Gebruik geen schuurmiddelen, agressieve of giftige stoffen voor het schoonmaken. Zuren, zoals die in citroenen, pruimen, rabarber en dergelijke voorkomen, kunnen echter bij morsen matte vlekken veroorzaken. Zijn dit soort vlekken toch ontstaan, dan zijn ze niet meer te verwijderen. Dat stoort echter niet de goede werking en de duurzaamheid van de oven. De voorkant van de oven kunt u naar behoefte reinigen met warm water en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel. Om dat te vergemakkelijken kunt u de knoppen tijdelijk verwijderen door ze naar u toe van de assen af te trekken. Moderne huishoudschoonmaakmiddelen drogen doorgaans streeploos op. 39 VERWIJDEREN VAN DE OVENDEUR Als tijdens het schoonmaken van de ovenbinnenkant de deur in de weg zit, of bij het schoonmaken tussen de glasdeuren, kan de deur tijdelik verwijderd worden of uiteen worden genomen. [. . . ] 6 Indien een onder de algemene garantieperiode vallend defekt aan een apparaat niet meer hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats. Garantie-uitbreidingen 7 Voor koel-/vries-motorkompressoren (exklusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende garantieperiode, in gelijke percentages van 20 procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloonen bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht. Garantie-uitsluitingen 8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien: geen aankoopnota of, kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identifikatie van het apparaat blijkt, getoond kan worden of meegezonden werd; het apparaat voor andere, of óók voor andere dan huishoudelijke doeleinden waarvoor het apparaat bestemd is gebruikt wordt; het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing geinstalleerd, bediend, gebruikt of behandeld wordt; het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZBM761SX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZBM761SX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag