Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBF3124

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBF3124. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZBF3124 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBF3124 te teleladen.


ZANUSSI ZBF3124 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (755 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZBF3124

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit wordt veroorzaakt door het isolatiemateriaal en vettige restanten uit het productieproces. Service l Veiligheid van kinderen l l Dit apparaat is bedoeld voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. Ook na het uitschakelen van de stroomtoevoer blijft de ovendeur nog lange tijd heet. l Tracht in geval van een storing of een defect dit apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke door niet deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. [. . . ] Om het signaal uit te schakelen drukt u een willekeurige toets (4/9) in. 52 EXTRA KENMERKEN Automatisch uitschakelen Als de instelling is gewijzigd, schakelt de oven volgens onderstaande tabel automatisch uit: Als de temperatuur is ingesteld op: 250C of heter tussen 120 en 250C beneden 120C schakelt de oven automatisch uit: na 1, 5 uur na 5 uur na 12 uur Restwarmtefunctie Als een kooktijd is ingesteld, schakelt de oven automatisch enkele minuten eerder uit en maakt gebruik van de restwarmte. Als de kooktijd korter dan 15 minuten is, treedt deze functie niet in werking. Kinderbeveiliging Om te voorkomen dat kinderen de oven inschakelen, kunt u de bedieningselementen vergrendelen. Oven ontgrendelen: Druk toets 4 en 5 tegelijk in en houd de toetsen ca. De oven kan nu gebruikt worden. De beveiligingsthermostaat Voor de veiligheid van de gebruiker is de oven voorzien van een beveiligingsthermostaat. Bij een eventueel optredend defect van de hoofdthermostaat met als gevolg oververhitting schakelt deze beveiligingsthermostaat de oven uit. Als dit onverhoopt een keer gebeurt, probeer dan onder geen voorwaarde de oven zelf te repareren, maar waarschuw direct onze service-afdeling. De koelventilator De oven is uitgerust met een koelventilator die de elektrische schakeldelen, de bedieningsknoppen en de deurgreep tijdens de werking koelt. Teneinde oververhitting te vermijden blijft, na het uitschakelen van de oven, de ventilator draaien tot de temperatuur voldoende is gedaald. 53 Het gebruik van de oven Het plaatsen van de ovenrekken (afb. 2) Om betere resultaten te behalen is het mogelijk de rekken op diverse hoogten te plaatsen. Let erop dat de rekken op de juiste manier in de oven geplaatst worden. Tips voor het braden Het vlees kan op een schotel geplaatst worden die voor het braden in de oven geschikt is of direct op het rooster, waaronder de lekschaal moet worden geplaatst om de jus te verzamelen. Laat vlees na het braden minstens 15 minuten staan alvorens het aan te snijden. Doe wat water in de lekschaal om het ontstaan van rook, door het verbranden van vet te vermijden. Gebruik geen schuurmiddelen, agressieve of giftige stoffen voor het schoonmaken. Zuren, zoals die in citroenen, pruimen, rabarber en dergelijke voorkomen, kunnen echter bij morsen matte vlekken veroorzaken. Zijn dit soort vlekken toch ontstaan, dan zijn ze niet meer te verwijderen. Dat stoort echter niet de goede werking en de duurzaamheid van de oven. De voorkant van de oven kunt u naar behoefte reinigen met warm water en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel. Om dat te vergemakkelijken kunt u de knoppen tijdelijk verwijderen door ze naar u toe van de assen af te trekken. Moderne huishoudschoonmaakmiddelen drogen doorgaans streeploos op. FO 0288 Afb. 3 Verwijderen van de ovendeur Als tijdens het schoonmaken van de ovenbinnenkant de deur in de weg zit, of bij het schoonmaken tussen de glasdeuren, kan de deur tijdelijk verwijderd worden of uiteen worden genomen. Ga als volgt te werk: 1) Open de deur geheel; 2) Klap de beugeltjes op de scharnieren om (afb. 3); 3) Sluit de deur tot hij stuit (staat dan schuin open); 4) Til de deur met beide handen iets op en trek hem naar u toe uit het ovenfront (afb. Maak de binnenkant van het glas alleen schoon met warm water en een zachte doek. [. . . ] 13 FO 0986 Aansluiting van de stroomtoevoer Het apparaat wordt afgeleverd voor aansluiting aan 230 V/50 Hz (afb. Waarschuwing: Het aansluiten mag alln door een erkend vakman geschieden. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade of letsel of, indien bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet werden getroffen. Afb. 14 FO 2159 61 GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota, of kwitantie te worden getoond of meegezonden. Algemene garantiebepalingen 1 De fabrikant verleent n jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZBF3124

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZBF3124 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag