Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBB6294

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBB6294. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZBB6294 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBB6294 te teleladen.


ZANUSSI ZBB6294 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (681 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZBB6294

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laat geen snoer van een ander elektrisch keukenapparaat langs de hete ovendeur hangen. Regelmatig schoonmaken, in feite na elk gebruik, voorkomt lelijk worden van de materiaaloppervlakken. Ook eventueel aanwezige kathalitische wanden in de oven behoeven af en toe reiniging. Kontroleer zodra u klaar bent met koken altijd of alle bedieningsknoppen in de UIT-stand staan. [. . . ] Als u dat doet terwijl er een programma loopt, wordt de oven NIET uitgeschakeld. De Oven automatisch laten in-en uitschakelen Stel de kooktijd in zoals in het vorige hoofdstuk beschreven. Druk toets 5 of 6 in om het gewenste einde van de kooktijd in te voeren. Als de tijd is afgelopen, schakelt de oven uit en er klinkt een akoestisch signaal. Om het signaal uit te schakelen drukt u een willekeurige toets (4/9) in. 37 EXTRA KENMERKEN Automatisch Uitschakelen Als de instelling is gewijzigd, schakelt de oven volgens onderstaande tabel automatisch uit: Als de temperatuur is ingesteld op: 250°C of heter tussen 120 en 250°C beneden 120°C schakelt de oven automatisch uit: na 1, 5 uur na 5 uur na 12 uur Restwarmtefunctie Als een kooktijd is ingesteld, schakelt de oven automatisch enkele minuten eerder uit en maakt gebruik van de restwarmte. Als de kooktijd korter dan 15 minuten is, treedt deze functie niet in werking. Kinderveiligheid Om te voorkomen dat kinderen de oven inschakelen, kunt u de bedieningselementen vergrendelen. Oven ontgrendelen: Druk toets 4 en 5 tegelijk in en houd de toetsen ca. De oven kan nu gebruikt worden. De beveiligingsthermostaat Voor de veiligheid van de gebruiker is de oven voorzien van een beveiligingsthermostaat. Bij een eventueel optredend defect van de hoofdthermostaat met als gevolg oververhitting schakelt deze beveiligings-thermostaat de oven uit. Als dit onverhoopt een keer gebeurt, probeer dan onder geen voorwaarde de oven zelf te repareren, maar waarschuw direkt Elgroep Fabrieksservice. De koelventilator De oven is uitgerust met een koelventilator welke de elektrische schakeldelen, de bedieningsknoppen en de deurgreep tijdens de werking koelt. Teneinde oververhitting te vermijden blijft, na het uitschakelen van de oven, de ventilator draaien tot de temperatuur voldoende is gedaald. 38 Het gebruik van de oven Het plaatsen van de ovenrekken Om betere kookresultaten te behalen is het mogelijk de legrekken op diverse hoogten te plaatsen. Let op dat de rekken op de juiste manier in de oven geplaatst worden (Fig. De accessoires en de binnenkant kunt u schoonmaken met heet water en een afwasmiddel. Gebruik eventueel een ovenreiniger (spuitbus), maar dan alleen voor de zijwanden en de bodem. Gebruik geen schuurmiddelen, agressieve of giftige stoffen voor het schoonmaken. Zuren, zoals die in citroenen, pruimen, rabarber en dergelijke voorkomen, kunnen echter bij morsen matte vlekken veroorzaken. Zijn dit soort vlekken toch ontstaan, dan zijn ze niet meer te verwijderen. Dat stoort echter niet de goede werking en de duurzaamheid van de oven. De voorkant van de oven kunt u naar behoefte reinigen met warm water en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel. Om dat te vergemakkelijken kunt u de knoppen tijdelijk verwijderen door ze naar u toe van de assen af te trekken. Moderne huishoudschoonmaakmiddelen drogen doorgaans streeploos op. FO 0288 Fig. 3 Verwijderen van de ovendeur Als tijdens het schoonmaken van de ovenbinnenkant de deur in de weg zit, of bij het schoonmaken tussen de glasdeuren, kan de deur tijdelijk verwijderd worden of uiteen worden genomen. Ovendeurrubber Het goed werken van de oven is mede afhankelijk van het deurrubber geplaatst tussen de oven en de deur. Controleer regelmatig de conditie van dit rubber, houd het schoon en gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen. [. . . ] 14 46 GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota, of kwitantie te worden getoond of meegezonden. Algemene garantiebepalingen 1 De fabrikant verleent een jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of constructiefouten, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. 1a Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode van twee jaar. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZBB6294

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZBB6294 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag