Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBA6224

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBA6224. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZBA6224 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBA6224 te teleladen.


ZANUSSI ZBA6224 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (962 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZBA6224 (281 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZBA6224

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MODEL: PRODUCTNUMMER: AANKOOPDATUM: 33 Algemene waarschuwingen en adviezen Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instructieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. q Zorg ervoor dat alle verpakkingsmaterialen, ook in het apparaat verwijderd worden. Zorg ervoor dat de verpakkingsmaterialen op een natuurvriendelijke manier opgeruimd worden. [. . . ] Let op dat de rekken op de juiste manier in de oven geplaatst worden (Fig. 2) Raadgevingen voor bakken en braden Het vlees kan op een schotel geplaatst worden die voor het braden in de oven geschikt is of direct op het rooster, waaronder de lekschaal zal worden geplaatst om de jus te verzamelen. Laat vlees na braden minstens 15 minuten staan alvorens het aan te snijden. Doe wat water in de lekschaal om het ontstaan van rook, door het verbranden van vet te vermijden. Herhaal dat af en toe om condensvorming tegen te gaan. 1 2 3 4 FO 0336 Raadgevingen voor bakken en braden Gebak vergt doorgaans een matige temperatuur (150200 °C), daarom moet de oven ongeveer 10 minuten voorverwarmd worden. Open tijdens het bakken de ovendeur niet, voordat driekwart van de baktijd verstreken is. Gebak dat gegarneerd wordt eerst tweederde van de baktijd laten bakken en pas daarna garneren en afbakken. De resterende baktijd hangt sterk af van de soort en hoeveelheid van de garnituur. Roerdeeg moet moeilijk van de lepel gaan anders wordt de baktijd onnodig lang door teveel aan vocht. Bij gebruik van twee bakblikken moet een richel vrijgelaten worden. Fig. 2 Gebruik de oven met de deur gesloten Opgelet: · · Gebruik altijd ovenhandschoenen voor het uit de oven nemen van hete schalen of pannen. Dat stoort echter niet de goede werking en de duurzaamheid van de oven. De voorkant van de oven kunt u naar behoefte reinigen met warm water en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel. Om dat te vergemakkelijken kunt u de knoppen tijdelijk verwijderen door ze naar u toe van de assen af te trekken. Moderne huishoudschoonmaakmiddelen drogen doorgaans streeploos op. Verwijderen van de ovendeur FO 0288 Als tijdens het schoonmaken van de ovenbinnenkant de deur in de weg zit, of bij het schoonmaken tussen de glasdeuren, kan de deur tijdelijk verwijderd worden of uiteen worden genomen. Ga als volgt te werk: 1) Open de deur geheel; 2) Klap de beugeltjes op de scharnieren om (fig. 3); 3) Sluit de deur tot hij stuit (staat dan schuin open); 4) Til de deur met beide handen iets op en trek hem naar u toe uit het ovenfront (fig. 3); 5) Leg de deur op een vlakke ondergrond, bv tafel; 6) Draai de schroeven links en rechts los A (Fig. Maak de binnenkant van het glas alleen schoon met warm water en een zachte doek. Om de deur weer in elkaar te zetten en in de oven te plaatsen volgt u de omgekeerde procedure. Fig. 4 43 De Ovendeurrand Het goed werken van de oven is mede afhankelijk van het deurrubber geplaatst tussen de oven en de deur. Controleer regelmatig de conditie van dit rubber, houd het schoon en gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen. [. . . ] De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade of letsel of, indien bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet werden getroffen. FO 2159 Fig. 15 47 GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota, of kwitantie te worden getoond of meegezonden. Algemene garantiebepalingen 1 De fabrikant verleent een jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of konstruktiefouten, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZBA6224

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZBA6224 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag