Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZANZD120R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZANZD120R. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZANZD120R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZANZD120R te teleladen.


ZANUSSI ZANZD120R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (504 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZANZD120R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Let erop dat geen benzine- of gasaansteker in de kleding achtergebleven is. Als u de deur tijdens het drogen moet openen, dan moet u ervoor zorgen dat u de binnenkant van de deur niet aanraakt, daar deze zeer heet is. Laat de deur op een kier staan indien het apparaat niet gebruikt wordt. Het stoffilter dient na elke droogbeurt gereinigd te worden. Veiligheid Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen ervan te veranderen. [. . . ] De droogtijd hangt af van verschillende factoren: ­ ­ ­ ­ centrifugeertoerental gewenste droogtegraad soort wasgoed vulgewicht 2 Toets «lage temperatuur» Druk deze toets voortijds in als u kreukherstellend katoen gaat drogen. 3 Toets «luchten» Door het voortijds indrukken van deze toets schakelt u de verwarming uit. Dit wordt aanbevolen voor het drogen van fijne en temperatuurgevoelige kleding en textiel. 4 Controlelampje Het lampje gaat branden wanneer de machine in bedrijf is en gaat uit aan het einde van het programma. Afkoelfase Bij het instellen van korte droogtijden moet u er rekening mee houden dat de machine de laatste 8 minuten met koude lucht werkt. De programmastand kan voor het luchten van kledingstukken die u anders enige tijd buiten gehangen zou hebben, gebruikt worden. 59 NEDERLANDS 125996844. qxd 21/03/02 15. 27 Pagina 60 (Nero/Process Black pellicola) Droogtijden Katoen en linnen Kies een tijdsduur in de sector tot 120 minuten. Droogtegraad Centrifugeertoerental per minuut van wasautomaat 800/900 Strijkdroog 1000/1200 800/900 Kastdroog 1000/1200 Belading in kg drooggewogen wasgoed 5 2, 5 5 2, 5 5 2, 5 5 2, 5 Tijdsduur in min bij hoge temperatuur 75-95 40-55 70-90 35-50 85-105 60-75 80-100 55-70 Synthetica Kies een tijdsduur in de sector tot 80 minuten. Droogtegraad Centrifugeertoerental per minuut van wasautomaat 650 650 Belading in kg drooggewogen wasgoed 2, 5 Kastdroog Strijkdroog 1 2, 5 1 Tijdsduur in min bij lage temperatuur 50-60 30-35 40-50 25-30 De droogtijden in deze tabel zijn slechts een richtlijn om mee te beginnen. Na enige tijd weet u precies hoeveel tijd nodig is om een bepaalde was naar wens te drogen. Begin met wat te krappe tijden, anders komt u er nooit achter wat juist goed is. Is het wasgoed na beëindiging van het programma nog te vochtig, dan kan nagedroogd worden. Wegen is omslachtig, daarom geven wij u een ander hulpmiddel: katoen en linnen: volle belading, maar niet proppen synthetica: halfvolle belading fijne was: éénderde van de trommel Bij een gemengde belading (katoen en synthetica) adviseren wij om de droogtijd 10 minuten langer te kiezen dan de aanbevolen droogtijd voor synthetica. 60 125996844. qxd 21/03/02 15. 27 Pagina 61 (Nero/Process Black pellicola) i Gebruik Vóór de eerste ingebruikname adviseren wij u de trommel met enkele lichtvochtige, schone doeken te vullen en de machine circa 20 minuten te laten werken. Hierdoor worden eventuele vettige of stoffige restanten van het productieproces verwijderd. 1. Droogtijdenknop rechtsom op de gewenste tijdsduur en in de gewenste sector draaien, hierna start de machine. Is de ingestelde tijd bereikt, dan schakelt de verwarming automatisch uit en begint de afkoelfase (positie ) die ongeveer 8 minuten duurt. Zodoende moet u ervoor zorgen dat het rooster aan de achterkant niet door obstakels in z'n ventilatiefunctie belemmerd kan worden. De ruimte rondom de wasdroger moet zo veel mogelijk stofvrij gehouden worden. Bij onvoldoende ventilatie kan zich een opeenhoping van warmte voordoen, hetgeen schade aan de motor kan veroorzaken. Onder de bodem van de machine moet een vrije luchtstroming gewaarborgd zijn. Hoogpolig tapijt, bijvoorbeeld, kan de luchtstroom belemmeren, wat de machine schade toe kan brengen. Belangrijk: De temperatuur in het vertrek waar de droger staat mag tijdens de werking, + 35° C niet overschrijden. P0046 Afvoer van de vochtige lucht De luchtafvoer kan zowel aan een zijkant als aan de achterkant plaatsvinden. De niet gebruikte openingen moeten afgesloten worden. Aanbrengen van een luchtafvoerslang De beste methode om het vocht kwijt te raken is een afvoer naar buiten. Daarvoor gebruikt u een flexibele afvoerslang van 100 mm ø, welke u door middel van de meegeleverde adapter «A» op één van de afvoeropeningen aansluit. Om de afvoerslang aan te brengen trekt u de adapter-ring uit de afvoeropening aan de achterkant van de machine en schroeft u deze ring op de afvoerslang. Druk de adapter-ring in de afvoeropening tot hij goed vastzit. A P1028 A P1027 65 NEDERLANDS 125996844. qxd 21/03/02 15. 27 Pagina 66 (Nero/Process Black pellicola) Hoe langer de slang en hoe kouder het vertrek, hoe groter de kans is dat in de slang vocht tot water condenseert. U kunt voorkomen dat het water zich ergens in de slang verzamelt of mogelijk zelfs terug in de droger loopt: prik een gaatje (3 mm) in het laagste punt van de slang en zet of hang er een bakje onder (zie figuur punt «B»). P1056 B Houd de slang zo kort mogelijk en met zo weinig mogelijk bochten. [. . . ] Bij een totaal geblokkeerde slang schakelt een interne beveiliging tegen oververhitting het verwarmproces automatisch uit. 66 125996844. qxd 21/03/02 15. 27 Pagina 67 (Nero/Process Black pellicola) Wijzigen van de deurdraairichting Het kan wenselijk zijn om de draairichting van de deur om te keren. Deze wijziging mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. Verwijder de deur, compleet met scharnier, door de beide schroeven (1) los te draaien. Druk de twee vleugeltjes van de schakelstift (2) naar elkaar toe en trek de schakelstift uit de deur (fig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZANZD120R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZANZD120R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag