Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZAN3435

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZAN3435. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZAN3435 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZAN3435 te teleladen.


ZANUSSI ZAN3435 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4101 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZAN3435

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit plateau is gemaakt voor aansluiting op 1, 2 of 3 fasen (of groepen) 230 V. Aansluiting op meer-fasen zonder nul (400 V) leidt tot vernieling van de kookplaten of -zones. Tracht, in geval van storing of defekt, dit apparaat niet zelf te herstellen. Reparaties welke door niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. · · · · · · · · · · Dit toetsel voldoet aan de EEG-richtlijn: 73/23 EEG - 90/683 EEG - 93/68 EEG - 89/336 EEG, en de daarna volgende modificatie's. 23 INHOUD Technische gegevens Ten behoeve van de gebruiker Gebruik van de kookplaten Nuttige wenken Onderhoud Ten behoeve van de installateur Inbouw en assemblage Aansluiting op het elektriciteitsnet Garantie en Service blz. [. . . ] Biefstukken, vleeslapjes, in vet of olie gebakken gerechten. 6 0 5 4 Zwak 2 Zacht 3 3 1 2 Middelmatig 4 Sterk Zeer sterk 5 6 25 NUTTIGE WENKEN Voor het elektrisch koken is het noodzakelijk dat de kookplannen een dikke, volkomen platte bodem hebben die perfekt aansluit aan de kookplaat zodat de warmte optimaal geleid wordt (Fig. Gewone kookpannen hebben zelden een platte bodem en vervormen snel bij het gebruik. Hierdoor worden twee grote voordelen van de elektrische kookplaat tenietgedaan: de gelijkmatig verdeelde warmte en de energiebesparing. Wij raden u dan ook aan een pannenset aan te schaffen die speciaal ontworpen is voor het elektrisch koken. Bovendien zijn deze speciale kookpannen handig en makkelijk te onderhouden. Vuurvaste glazen of aardewerken kommen en schotels met voedingsmiddelen mogen, de gebruiksaanwijzing in acht genomen, direkt op de kookplaten gezet worden. Nog een enkel woord over de omvang van de pannen: om goede resultaten te bereiken moeten de plaat en de pan dezelfde diameter hebben. De diameter van de pan mag iets groter zijn; een kleinere diameter is af te raden. Schakel de plaat uit iets voordat de kooktijd verstreken is; de kookplaat blijft lang genoeg warm om het kookproces te beëindigen. Zo bespaart u energie. ONDERHOUD Opdat het toestel lang zou meegaan, moet het regelmatig worden schoongemaakt. Het spreekt vanzelf dat men de kookplaten eerst moet laten afkoelen vooraleer het toestel schoon te maken. De elektrische aansluitingen van de oven en de kookplaat moeten bereikbaar blijven en afzonderlijk uitgevoerd worden. 50 cm 2 120 cm 2 360 cm 2 180 cm 2 FO 0938 Fig. 10 28 ELEKTRISCHE AANSLUITING De aansluiting moet uitgevoerd worden met inachtneming van de geldende normen. Vooraleer over te gaan tot de aansluiting moet men zich ervan vergewissen dat: de stroomvoorzieningsinstallatie van een doeltreffende aardleiding voorzien is, overeenkomstig met de geldende normen en de wettelijke regeling; het stopcontact of de omnipolaire stromonderbreker, gebruikt voor de aansluiting, gemakkelijk bereikbaar zijn als het toestel geïnstalleerd is. Monteer een snoer dat aangepast is aan de stroomvoorziening en aan de het kenplaatje aangegeven belasting, Typ H05RR-F met een standaardstekker. Als het om een vaste installatie gaat, moet de aansluiting op het elektriciteitsnet gebeuren met een omnipolaire stroomonderbreker, waarvan de openingsafstanden tussen de contacten tenminste 3 mm bedragen. De geel-groene geleider van de aarding mag niet onderbroken worden door de stroomonderbreker. Het snoer moet op dergelijke wijze geplaatst worden dat het op geen enkel punt kan worden blootgesteld aan een temperatuur die 50° boven de kamertemperatuur ligt. Test na de aansluiting de verwarmingselementen door ze ongeveer 3 minuten lang in bedrijf te stellen. De maker wijst elke veranwoorderlijkheid af in het geval dat de normen ter voorkoming van ongevallen niet werden nageleefd. Dit toestel voldoet aan het E. E. G. -voorschrift N. 83/ 308 van 2. 6. 87 inzake het vookomen van radioelektrische interferenties. ELEKTRISCHE AANSLUITING OP DE DRAADKLEMMENBORD De kookplaat is uitgerust met een draadklemmenbord met een draadklemmenbord met 5 polen waarvan de geleiders gemaakt zijn om te werken op éénfasige 230 V -stroom (Fig. Als er een andere stroomvoorziening aanwezig is, aansluiten zoals op Fig. [. . . ] Indien na drie maal uitvoeren van eenzelfde reparatie, hetzelfde defect opnieuw optreedt en geen resultaat van een opnieuw uitvoeren van een reparatie verwacht mag worden, zal een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel worden aangeboden. De aanbieding geschiedt tegen bijbetaling op basis van een te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. 3 Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht voor grote, moeilijk transporteerbare apparaten, per definitie: wasautomaten, trommeldroogautomaten, afwasautomaten, koelkasten, diepvrieskasten/-kisten, ovens, fornuizen en inbouwapparaten. 3a De regeling als genoemd onder punt 3 geldt ook voor caravankoelkasten, mits de plaats waar zich het apparaat bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over normale, voor het autoverkeer opengestelde wegen bereikbaar is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZAN3435

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZAN3435 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag