Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZAN2245

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZAN2245. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZAN2245 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZAN2245 te teleladen.


ZANUSSI ZAN2245 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2287 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZAN2245

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sluit het apparaat aan op het juiste type gas, zoals vermeldt op de sticker naast de gasaansluiting van de kookplaat. Zet dan een raam open of zorg voor een goede ventilatie door een afzuigkap te plaatsen of door een raam open te zetten. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade of letsel af, indien bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet werden getroffen of in acht genomen. · · · · · · · · · · · · · · FABRIKANT: ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY S. p. A. Viale Bologna 298 - 47100 FORLI' (Italia) Het apparaat is geproduceerd in overeenstemming met de volgende EEG-richlijnen: 73/23 - 90/683 - 89/336 - 90/396 - 93/68 en de daarbij behorende besluiten. Deze instructies gelden enkel voor de landen waarvan het indentificatiesymbool is aangebracht op het titelblad van het instructieboekje en het apparaat zelf. 13 Inhoud 1. [. . . ] · Dit mag alleen gebeuren door een erkend vakman of door ELGROEP SERVICE. FO 2110 Fig. Technische kenmerken Vermogen gasbranders Sterkbrander (Grote) 3 kW (G20-G25) - 2, 8 kW (G30-31) Kleinbrander (Kleine) 1 kW Categorie Voeding gas Koppeling gas II 2E+3+ Aardgas 20 mbar - G25 25 mbar G 1/2" Breedte Diepte 270 mm. Voeding elektriciteit 230 V 50 Hz AFMETINGEN VAN DE INBOUWOPENING - UITSNIJMAAT 15 4. Aanwijzingen voor de installateur · De zijwanden van de meubels mogen niet hoger komen dat het werkvlak van het toestel. Bij het gebruiken van flexiebele vaste verbindingen moet men er op letten dat de pijpen niet kunnen worden geplet of dichtgekneppen en niet in aanraking komen met bewegende delen. Deze kookplateaus kunnen zowel worden gevoed met gas van Slochteren (G25) met een nominale druk van 25 mbar als met aardgas (G20) met een nominale druk van 20 mbar. Om te werken met deze twee soorten gas is geen extra afstelling nodig. Alvorens de installatie uit te voeren moet u nagaan of de gastoevoer volstaat voor de correcte voeding van het plateau. Deze drukdaling is afhankelijk van volgende factoren: - maximum debiet van de gasmeter; - diameter en lengte van de leidingen voor en achter de meter; - doorgangsopeningen van de verschillende kranen in het circuit; - diameter van de eventuele tussenstukken. BELANGRIJK - Voor een correcte werking, een zuinig verbruik en een grotere levensduur van het kookplateau moet u ervoor zorgen dat de toevoerdruk overeenstemt met de waarden in de tabel. Aan het einde van de verstelbare pijp, waarop een G 1/ 2" draadmoer gemonteerd is, wordt de elleboog zo gemonteerd dat de afdichtingsring zich tussen de onderdelen bevindt zoals aangegeven in figuur 3. Vervang het indentificatieplaatje (geplaatst vlakbij de gastoevoerpijp) door het plaatje dat oveneenstemt met het nieuwe gastype. Dit identificatieplaatje vindt u in de verpakking van het inspuitstuk meegeleverd met het toestel. · · Fig. 7 FO 0392 Indien de gasdruk verschillend is (of variabel) van dewelke voorzien, is het noodzakelijk een gepaste drukregelaar te plaatsen op de inlaattube, conform aan de normen. REGELING MINIMUM GASPITTEN · · · · Ontsteek de brander. Bij het omschakelen van aardgas naar butaangas dient de schroef volledig in wijzerszin worden vastgedraaid tot er een kleine regelmatige vlam wordt bekomen. Controleer tenslotte of er geen uitdovingen van de gaspit zijn door snel de toets van de maximale stand op de minimum stand te draaien. 8 Bypass vijs Tabel 1 : diameters van by-pass Brander Ø By-pass 1/100 mm. · Kleinbrander Sterkbrander 28 40 Tabel 2 : inspuitstukken - (*) ook geschikt voor G25 BRANDER MAXIMALE CALORISCH DEBIET kW Kleinbrander Sterkbrander 1 Aardgas : 3 LPG : 2, 8 MINIMALE CALORISCH DEBIET kW 0, 33 0, 65 MAXIMALE CALORISCH DEBIET AARDGAS G20 - 20 mbar mark 1/100 70(*) 119(*) m3/h 0, 095 0, 286 GAS LPG 28-30/37 mbar mark 1/100 g/h - G30 g/h - G31 50 86 73 203 71 200 18 7. Inbouw A = Kleinbrander R = SterkBrander Deze kookplateaus zijn bestemd om te worden ingebouwd in keukenmeublen met een diepte tussen 550 en 600 mm en angepaste kenmerken. 9 INBOUW EN MONTAGE De kookplateaus kunnen worden gemonteerd op alle basismeublen met volgende openingen (Fig. Het kookplateau wordt als volgt bevestigd aan het basismeublen: · · · plaats vervolgens de meegeleverde afdichting rondom de uitsnijmaat. zet het plateau precies op de juiste plaats; bevestig met de speciale meegeleverde klemmen (Fig. [. . . ] Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZAN2245

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZAN2245 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag