Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZAN1665

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZAN1665. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZAN1665 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZAN1665 te teleladen.


ZANUSSI ZAN1665 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4792 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZAN1665

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · · Het installeren en aansluiten van het apparaat dient door een erkend vakman, bekend met de daarvoor geldende voorschriften, aangesloten te worden. Trek altijd de steker van de vonkontsteking altijd uit het stopcontact bij het schoonmaken en onderhoud van de kookplaat. Sluit het apparaat aan op het juiste type gas, zoals vermeldt op de sticker naast de gasaansluiting van de kookplaat. Zet dan een raam open of zorg voor een goede ventilatie door een afzuigkap te plaatsen of door een raam open te zetten. [. . . ] Onderhoud · Voordat u de kookplaat gaat reinigen moet eerst de stroomtoever van de vonkontsteking worden afgesloten. Voor het reinigen van de emaille delen mag nooit een agressief middel gebruikt worden. Maak zeer regelmatig de branders schoon, verwijder voedselresten, maak de brander- ring en deksel goed droog met een zacht doekje voor ze weer terug te plaatsen. Gebruik voor het verwijderen van lastige vlekken nooit een pannenspons van staalwol. De vonkontsteking, bestaand uit een electrode gevat in een ceramisch omhulsel, moet vrij worden gehouden van voetselresten en vocht, omdat enders de ontsteking niet functioneert (Fig. PERIODIEK ONDERHOUD Laat af en toe door een erkend vakman of ELGROEP SERVICE controleren of de gasslang en/of gasaansluiting nog in een goede staat verkeert. Ook is het noodzakelijk om een goede en veilige werking te waarborgen, dat de gasregelkranen regelmatig worden gesmeerd. . Dit mag alleen gebeuren door een erkend vakman of door ELGROEP SERVICE. FO 2110 Fig. Technische kenmerken Vermogen gasbranders Sterkbrander (Grote) 3 kW (G20-G25) - 2, 8 kW (G30-31) Kleinbrander (Kleine) 1 kW Categorie Voeding gas Koppeling gas II 2E+3+ Aardgas 20 mbar - G25 25 mbar G 1/2" Voeding elektriciteit 230 V 50 Hz AFMETINGEN VAN DE INBOUWOPENING UITSNIJMAAT Breedte Diepte 270 mm. Aanwijzingen voor de installateur De zijwanden van de meubels mogen niet hoger komen dat het werkvlak van het toestel. Plaats het toestel niet in de buurt van ontvlambare materialen (zoals gordijnen, handdoeken enz. ). De hierna volgende instructies zijn bestemd voor de erkende installateurs, om ervoor te zorgen dat installatie en onderhoud optimaal verlopen, volgens de geldende normen. De stroomkabel moet zo geplaatst worden dat hij op geen enkel punt 90°C warmer kan worden dan de omgevingstemperatuur. Neutraal VERVANGEN VAN DE STROOMKABEL De verbindinq tussen stroomkabel en klemmenbord is van het "Y"-type: de stroomkabel kan dus alleen worden vervangen met behulp van een speciaal stuk gereedschap waarmee de installateurs uitgerust zijn. Wanneer de stroomkabel moet worden vervangen, mag alleen type H05V2V2-F T90 worden gebruikt, en beide types moeten aangepast zijn aan de belasting en de temperatuur waarbij ze moeten functioneren. Bovendien moet de groen/gele aardingsdraad zo'n 2 cm langer zijn dan de fasedraad en de neutrale draad (fig 5). Om de klep van het klemmenbord te openen en toegang te krijgen tot de aansluitklemmen gaat u als volgt te werk: schuif het uiteinde van een schroevedraaier in de uitsteeksels aan de zichtbare zijkant van het klemmenbord; druk voorzichtig naar boven (Fig. Aanpassing aan verschillend gastype VERVANGING VAN DE GASSPROEIERS · · · Verwijder de roosters. Met een steeksleutel van 7 schroeft U de gassproeiers los en neemt U ze weg (Fig. 7), om ze te vervangen door diegene die overeenstemmen met het type gas (zie tabel 2). Hermonteer de delen door dezelfde handelingen te volgen, in tegengestelde zin. Vervang het indentificatieplaatje (geplaatst vlakbij de gastoevoerpijp) door het plaatje dat oveneenstemt met het nieuwe gastype. Dit identificatieplaatje vindt u in de verpakking van het inspuitstuk meegeleverd met het toestel. 7 FO 0392 · · Indien de gasdruk verschillend is (of variabel) van dewelke voorzien, is het noodzakelijk een gepaste drukregelaar te plaatsen op de inlaattube, conform aan de normen. REGELING MINIMUM GASPITTEN · Ontsteek de brander. [. . . ] Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZAN1665

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZAN1665 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag