Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZAN1655PR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZAN1655PR. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZAN1655PR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZAN1655PR te teleladen.


ZANUSSI ZAN1655PR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2230 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZAN1655PR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Reparaties welke door niet deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Laat inspektie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door ELGROEP SERVICE en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen. Informatie m. b. t. het milieu l l Houd bij het weggooien van de verpakking rekening met de veiligheid en het milieu. Als u een oud apparaat afdankt, maak het dan onbruikbaar door het aansluitsnoer af te snijden. [. . . ] Zet altijd eerst de brander op de uitstand voordat u de pan van het gas neemt. A - Branderdeksel B - Vlamverdeler C - Vonkontsteking D - Vlambeveiliging Tabel van de minimale en maximale diameters van de pannen Brander Tweevoudige Grote Middelgrote Kleine minimale diameter 160 mm. 160 mm. 11 Optimaal rendement Voor en optimaal rendement moet de diameter van de pan aangepast zijn aan de brander, zodat de vlammen niet langs de zijkant uitslaan. Wij adviseren ook om de vlam lager te zetten zodra het kookpunt bereikt is. Gebruik alleen potten en pannen met een vlakke bodem. Wees voorzichting met het bakken wanneer u olie of andere vetstoffen gebruikt (zoals bij het frituren). Olie en vet ontbranden gemakkelijk bij oververhitting. Onderhoud Voordat u de kookplaat gaat reinigen moet eerst de stroomtoever van de vonkontsteking worden afgesloten. Voor het reinigen van de emaille delen mag nooit een agressief middel gebruikt worden. Maak zeer regelmatig de branders schoon, verwijder voedselresten, maak de brander- ring en deksel goed droog met een zacht doekje voor ze weer terug te plaatsen. Gebruik voor het verwijderen van lastige vlekken nooit een pannenspons van staalwol, een agressief poetsmiddel, of een pannenspots met een harde laag. Gebruik voor het reinigen van hardnekkig vuil de daarvoor in de handel zijnde schoonmaak middelen zonder schurende werking. Fig. 2 FO 2110 Pannendragers Om de pannendragers goed op zijn plaats te houden rusten ze aan de achterkant in een scharnierpunt, dit maakt het optillen voor het schoonmaken veel gemakkelijker. Vonkontsteking De vonkontsteking, bestaand uit een elektrode gevat in een keramisch omhulsel, moet vrij worden gehouden van voetselresten en vocht, omdat enders de ontsteking niet functioneert (Fig. 1 - C). Periodiek onderhoud Laat af en toe door een erkend vakman of ELGROEP FABRIEKS SERVICE controleren of de gasslang en/of gasaansluiting nog in een goede staat verkeert. Als een directe aansluiting op het stroomnet vereist is, moet een meerpolige stekker worden gebruikt met een minimum afstand tussen de contacten van 3 mm, aangepast aan de belasting en geldende voorschriften. De bruine fasedraad (die aangesloten is op de L clip van het plateau) moet altijd worden aangesloten op het fasecontact van het stroomnet. De stroomkabel moet zo geplaatst worden dat de kabel niet heter kan worden dan 90° C. 4 Vervangen van de stroomkabel De verbindinq tussen stroomkabel en klemmenbord is van het Y-type: de stroomkabel kan dus alleen worden vervangen met behulp van een speciaal stuk gereedschap waarmee de installateurs uitgerust zijn. Wanneer de stroomkabel moet worden vervangen, mag alleen type H05V2V2-F T90 worden gebruikt, en beide types moeten aangepast zijn aan de belasting en de temperatuur waarbij ze moeten functioneren. Bovendien moet de groen/gele aardingsdraad zon 2 cm langer zijn dan de fasedraad en de neutrale draad (fig. Om de klep van het klemmenbord te openen en toegang te krijgen tot de aansluitklemmen gaat u als volgt te werk: l Neutraal Aarde (groen/geel) Fig. 4-b schuif het uiteinde van een schroevedraaier in de uitsteeksels aan de zichtbare zijkant van het klemmenbord; druk voorzichtig naar boven (Fig. 4-b) FO 0257 l 14 Aanpassing aan verschillend gastype F Vervanging van de gassproeiers Verwijder de roosters. Met een steeksleutel van 7 schroeft U de gassproeiers los en neemt U ze weg (Fig. 5), om ze te vervangen door diegene die overeenstemmen met het type gas (zie tabel 2). Hermonteer de delen door dezelfde handelingen te volgen, in tegengestelde zin. [. . . ] 5 Alle niet onder punt 3 en punt 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende funktionele kenmerken bezitten maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franko aan het adres van de servicedienst verzonden of aangeboden te worden. Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats. 6 Indien een onder de algemene garantieperiode vallend defekt aan een apparaat niet meer hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats. Garantie-uitbreidingen 7 Voor koel-/vries-motorkompressoren (exklusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende garantieperiode, in gelijke percentages van 20 procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZAN1655PR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZAN1655PR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag