Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZAF3GX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZAF3GX. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZAF3GX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZAF3GX te teleladen.


ZANUSSI ZAF3GX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (190 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZAF3GX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Maak het deksel altijd schoon voor u het sluit en wacht met sluiten tot de branders afgekoeld zijn. Regelmatig schoonmaken, in feite na elk gebruik, voorkomt lelijk worden van de materiaaloppervlakken en slecht funktioneren van de branders en eventuele bougies. Draai altijd eerst de vlam laag of uit vóór u een pan van het plateau neemt. Overtuig u ervan dat de knoppen in de uit-stand staan zodra u het plateau niet meer gebruikt. [. . . ] Vermijd het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen of schuurspons; beide kunnen zowel email als roestvrijstaal aantasten of schuurkrassen veroorzaken. Gebruik voor het laten glanzen van email een zachte droge doek en voor het behandelen van vlekken of verkleuringen op roestvrijstaal een daartoe in de handel verkrijgbare polish. Let u er vooral op dat na het reinigen van de branderdeksels alle gaatjes rondom goed schoon en droog zijn. Water of sop in de gaatjes veroorzaakt slecht of niet ontsteken van het gas op die plaatsen. Om een branderdeksel op de juiste manier op de branderkelk terug te kunnen plaatsen, is het branderdeksel voorzien van een nok en de branderkelk van een daarmee overeenkomende uitsparing. Alleen op die manier geplaatst garandeert de brander een goede vlamverdeling rondom. 5 Waarschuwingen voor de Installateur De volgende gebruiksaanwijzingen zijn tot een gekwalificeerd technicus gericht, die de installatie uitvoert, zodat hij de installatie en de verbindingen op de juiste manier kan uitvoeren, de huidige wetten en normen in acht nemende. Iedere tussenkomst na aansluiting dient te worden uitgevoerd met afgekoppelde of uitgeschakelde stroomtoevoer. De installatie en de elektrische aansluiting van het apparaat moeten door een erkend vakman gebeuren. Installatie De installatie en aansluiting dient door een erkend installateur te gebeuren. Attentie Bij het gebruik van het toestel wordt er bji de verbranding van aardgas zuurstof onttrokken uit de lucht. Zorg daarom voor voldoende ventilatie, zie GAVO 1078. Aansluiting van de stroomtoevoer Het apparaat wordt afgeleverd voor aansluiting 50Hz "230V". Waarschuwing Het aansluiten mag alléén door een erkend vakman geschieden. Dit apparaat voldoet aan de EG-richtlijn 87/308 van 2. 6. 87 met betrekking tot de radio-ontstoring. Elektrische Verbinding De verbinding moet worden uitgevoerd met in acht neming van de huidige normen. Voordat men hiertoe overgaat controleren dat: de zekeringen en de elektrische installatie van het huis de lading van het apparaat kunnen dragen. (zie het typeplaatje van de functionering); Elektrische Aansluiting Gaskookplateau's met vonkontsteking zijn voorzien van een 3-aderig aansluitsnoer met randaardesteker. De aansluiting moet volgens NEN 1010 en eventuele speciale voorschriften van het plaatselijk energiebedrijfuitgevoerd vorden. Voor de installatie van het apparaat. Het stopcontact is voorzien van een deugdelijke aardleiding, volgens de huidige normen en wetten. Men gemakkelijk bij het stopcontact of de meerpolige schakelaar kan komen die men heeft gebruikt voor de verbinding. De meerpolige schakelaar moet tussen de schakelcontacten een minimale ruimte hebben van 3 mm. De kabel moet zo geinstalleerd worden dat de kabel niet heter kan worden dan 50°C boven de kamertemperatuur. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade of letsel af, indien bovenstaande veiligheeidsmaatregelen niet werden getroffen. 6 Aanwijzingen Installateur Gasaansluiting De aansluiting moet volgens NEN 1078 gemaakt worden. Het kookplateau is vanuit de fabriek gemaakt en ingesteld voor de gassoort zoals aangegeven op het type plaatje. Overtuig u ervan dat deze gegevens overeenkomen met de geleverde gassoort in de woning. Een haakse fitting met 1/2" wartel A (NEN 3258) en ringetje worden meegeleverd (Fig. [. . . ] 8 a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tijd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht. 8b Schade welke ontstaat door het, met toestemming van de eigenaar, op abnormale wijze uit- of inbouwen van een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar servicedienst verhaald worden. 8 c Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals breuk van uit- of afneembare delen, welke niet ten tijde van de aflevering ter kennis van de fabrikant gebracht worden, vallen niet onder garantie. Belangrijk advies De constructie van dit apparaat is zodanig dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZAF3GX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZAF3GX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag