Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZAF20GW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZAF20GW. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZAF20GW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZAF20GW te teleladen.


ZANUSSI ZAF20GW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (117 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ZAF20GW (122 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZAF20GW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer steeds dat de bedieningsknoppen in de "UIT" stand staan, als de kookplat niet meer wordt gebruikt. Mocht er in de buurt van de kookplat een stopcontact zijn, waarop af en toe een ander huishoudelijk apparaat wordt aangesloten, zorg er dan coor, dat het snoer niet contact komt met hete delen van de kookplat. Als de kookplat niet wordt gebruik, trek dan de steker van de vonkontsteking uit het stopcontact. · Het installeren en aansluiten van het apparaat dient door een erkend vakman, bekend met de daarvoor geldende voorschriften, aangesloten te worden. Trek altijd de steker van de vonkontsteking altijd uit het stopcontact bij het schoonmaken en onderhoud van de kookplaat. [. . . ] Hierdoor past het hele kookplateau, samen met de gastoevoerleiding, in een diepte van 30 mm. · Plaats het toestel niet in de buurt van ontvlambare materialen (zoals gordijnen, handdoeken enz. ). · De hierna volgende instructies zijn bestemd voor de erkende installateurs, om ervoor te zorgen dat installatie en onderhoud optimaal verlopen, volgens de geldende normen. De installatie moet conform de norm NBN D 51. 003 "Installaties gevoed met stoolgas lichter dan lucht" worden uitgevoerd. · Ontkoppel het kookplateau van de stroomtoevoer. Ingeval het plateau op de stroomtoevoer aangesloten moet blijven, moeten alle nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen. AANSLUITING GAS Monteer een afsluitkraan die erkend is door de AGB. Bij gebruik van een gasslang moet een door de AGB erkende slang met metalen omhulsel worden gebruikt. A) Uiteinde van de pijp met moer B) Afdichtingsring C) Draaibare elleboog FO 0264 Fig. 3 BELANGRIJK - Om de installatie te voltooien, kijk altijd de perfecte dirchtheid van de verbindingsstukken na door een zeepachtige oplossing te gebruiken, nooit een vlaam FO 0265 A) Pijpuiteinde met moer B) Draaibare elleboog C) Starre of buigzame aanvoerleiding Fig. Elektrische aansluiting Het kookplateau is ontworpen om te werlen bij 220/ 230 V eenfasig. De aansluiting moet worden uitgevoerd conform de voorwaarden en normen, voorgeschreven door de geldende wetgeving. Alvorens aan te sluiten moet u nagaan of: 1) de elektrische voeding afgestemd is op het verbruik van het kookplateau (zie het identificatieplaatje); 2) de bestaande elektrische toevoer voorzien is van een aarding conform de geldende voorschriften; 3) de meerpolige stekker of de gebruikte schakelaar gemakkelijk bereikbaar zijn nadat het kookplateau gelnstalleerd is. Bevestig een stekker aan de kabel, aangepast aan de belasting, en sluit aan op een beveiligd contact. Om de stekker met de kabel te verbinden, dienen de aanbevelingen in Fig. Als een directe aansluiting op het stroomnet vereist is, moet een meerpolige stekker worden gebruikt met een minimum afstand tussen de contacten van 3 mm, aangepast aan de belasting en geldende voorschriften. De bruine fasedraad (die aangesloten is op de "L" clip van het plateau) moet altijd worden aangesloten op het fasecontact van het stroomnet. De stroomkabel moet zo geplaatst worden dat hij op geen enkel punt 90°C warmer kan worden dan de omgevingstemperatuur. Neutraal VERVANGEN VAN DE STROOMKABEL De verbindinq tussen stroomkabel en klemmenbord is van het "Y"-type: de stroomkabel kan dus alleen worden vervangen met behulp van een speciaal stuk gereedschap waarmee de installateurs uitgerust zijn. Wanneer de stroomkabel moet worden vervangen, mag alleen type H05V2V2-F T90 worden gebruikt, en beide types moeten aangepast zijn aan de belasting en de temperatuur waarbij ze moeten functioneren. Bovendien moet de groen/gele aardingsdraad zo'n 2 cm langer zijn dan de fasedraad en de neutrale draad (fig 5). Om de klep van het klemmenbord te openen en toegang te krijgen tot de aansluitklemmen gaat u als volgt te werk: · schuif het uiteinde van een schroevedraaier in de uitsteeksels aan de zichtbare zijkant van het klemmenbord; druk voorzichtig naar boven (Fig. Aanpassing aan verschillend gastype VERVANGING VAN DE GASSPROEIERS · · · Verwijder de roosters. Met een steeksleutel van 7 schroeft U de gassproeiers los en neemt U ze weg (Fig. 7), om ze te vervangen door diegene die overeenstemmen met het type gas (zie Tabel 2). Hermonteer de delen door dezelfde handelingen te volgen, in tegengestelde zin. Vervang het indentificatieplaatje (geplaatst vlakbij de gastoevoerpijp) door het plaatje dat oveneenstemt met het nieuwe gastype. Dit identificatieplaatje vindt u in de verpakking van het inspuitstuk meegeleverd met het toestel. · · Fig. [. . . ] Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen. 11. 12. 13. 14. 15. Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZAF20GW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZAF20GW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag