Gebruiksaanwijzing ZANUSSI TD160T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI TD160T. Wij hopen dat dit ZANUSSI TD160T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI TD160T te teleladen.


ZANUSSI TD160T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (416 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI TD160T (381 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI TD160T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met vluchtige stoffen, zoals spiritus, benzine, terpentine en dergelijke, gereinigde artikelen mogen niet in de trommeldroger. Let erop dat geen benzine- of gasaansteker in de kleding achtergebleven is. Als u de deur tijdens het drogen moet openen, dan moet u ervoor zorgen dat u de binnenkant van de deur niet aanraakt, daar deze zeer heet is. Laat de deur op een kier staan indien het apparaat niet gebruikt wordt. [. . . ] De niet gebruikte openingen moeten afgesloten worden. Aanbrengen van een luchtafvoerslang De beste methode om het vocht kwijt te raken is een afvoer naar buiten. Daarvoor gebruikt u een flexibele afvoerslang van 100 mm ø, welke u door middel van de meegeleverde adapter "A" op één van de afvoeropeningen aansluit. De afvoerslang is met de machine meegeleverd. P0055 A P1028 A P1027 Hoe langer de slang en hoe kouder het vertrek, hoe groter de kans is dat in de slang vocht tot water condenseert. U kunt voorkomen dat het water zich ergens in de slang verzamelt of mogelijk zelfs terug in de droger loopt: prik een gaatje (3 mm) in het laagste punt van de slang en zet of hang er een bakje onder (zie figuur punt "A"). De luchtverversing moet tenminste 150 m3/h kunnen bedragen. De andere kant van de slang sluit u aan op een muurof vensterdoorvoer. Dat doet u zodanig dat er geen regenwater in kan lopen; dus overkappen of naar buiten toe omlaag richten. Beveiligingen tegen regen- en windinslag in doorvoeren bestaan meestal uit beweegbare klepjes of lamelletjes. Ze kunnen bij sterke wind dichtslaan, of na verloop van tijd niet meer open gaan (roest, vuil). Is het vertrek op een sterke centrale afzuiging aangesloten, dan kan die afzuiging problemen veroorzaken. Is de benodigde droogtijd veel te lang, schakel de afzuiging dan uit of sluit het afzuigrooster af tijdens het in werking zijn van de droger. Indien de droger tussengebouwd wordt, overtuigt u zich er dan van dat de afvoerslang niet geknikt kan raken. Als de deur tijdens het in bedrijf zijn geopend wordt, moet na het weer sluiten van de deur deze toets nogmaals ingedrukt worden om het programma verder te lopen. 7 Controlelampje "drogen" Dir GROENE lampje geeft aan dat de machine in de droogfase is. 8 Controlelampje "afkoelen" Dit GROENE lampje geeft aan dat de machine in de afkoelfase is. 9 Controlelampje "filter reinigen" Dit RODE lampje brandt na het beëindigen van de droogfase en blijft branden tot u de deur opent. 10 Controlelampje "deur is open" Dit RODE lampje knippert als de deur open is. 11 Controlelampje "AAN/UIT" Dit lampje brandt bij het instellen van het programma en gaat uit als de programmaknop op "0" gedraaid wordt. 26 12 Programmaknop De programmaknop is gemerkt met letters voor de automatische programma's en met minuten voor het op tijd drogen of nadrogen. Automatisch drogen De machine werkt in deze programma's met vochtsensoren. Alles wat u te doen hebt is programma A, B, C, of D te kiezen, al naar gelang de gewenste droogtegraad. Bij het instellen van korte droogtijden moet u er rekening mee houden dat de machine de laatste 9 minuten met koude lucht werkt. Op tijd drogen is gewenst voor: Het nadrogen van wasgoed dat u met de strijkwas meegedroogd hebt, maar niet strijkt. Om een programma te annuleren draait u de programmaknop op "0". [. . . ] n Een droogprogramma of een tijdsduur kiezen. n n Na het drogen n n n De programmaknop op "0" draaien, het controlelampje «AAN/UIT» gaat uit. 31). De toets eventueel indrukken. Indien synthetica op tijd gedroogd moet worden, toets indrukken. Start-toets indrukken: het programma start. n Opdat het goed kan afkoelen, wordt 9 minuten vóór beëindiging van het programma automatisch de afkoelfase ingeschakeld. Als u, na het beëindigen van het programma, de was niet direkt uit de machine neemt, zal de antikreukfase beginnen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI TD160T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI TD160T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag