Gebruiksaanwijzing ZANUSSI TCF655E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI TCF655E. Wij hopen dat dit ZANUSSI TCF655E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI TCF655E te teleladen.


ZANUSSI TCF655E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (233 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI TCF655E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Raadpleeg ELGROEP FABRIEKSSERVICE. l l Gebruik l l Gebruik het toestel alleen voor het drogen van huishoudtextiel. Schakel na het gebruik altijd de stroomtoevoer uit door, afhankelijk van de wijze van installatie, de stekker uit het stopcontact te nemen of de badkamertrekschakelaar op de UIT-stand te schakelen. Druipende (niet gecentrifugeerde) was mag nooit in de trommeldroger gestopt worden. Met vluchtige stoffen, zoals spiritus, benzine, terpentine en dergelijke, gereinigde artikelen mogen niet in de trommeldroger. [. . . ] Indien het snoer te kort blijkt te zijn, laat door uw installateur dan een langer snoer aan de machine monteren of het stopcontact verplaatsen. In bad- of doucheruimten moet doorgaans een zogeheten "vaste aansluiting" gemaakt worden; raadpleeg uw installateur. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel, ontstaan door het niet voldoen aan bovenstaande veiligheids voorschriften. C A B A B P1043 C P1046 Indien de droger bovenop de wasmachine is geïnstalleerd, kan het condenswater evengoed met behulp van de afvoerslang uit de tekening afgevoerd worden; denk erom dat de slang naar beneden gericht moet zijn. Deurdraairichting Het wijzigen van de deurdraairichting dient te worden uitgevoerd door de ELGROEP Fabrieksservice. 21 NEDERLANDS Bediening Bedieningspaneel 57 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H TCS 665 E 1 2346 57 89 10 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg A B C D E 2, 5 kg 2, 5 kg 2, 5 kg F G H = 60'- 30' TCF 655 E 1 2346 89 10 1 Toets "deur openen" Door deze toets in te drukken opent u de deur. 5 Controlelampje "lage temperatuur" Dit lampje brandt als de betreffende toets ingedrukt is. 2 Toets "AAN/UIT" Door het indrukken van deze toets schakelt u de machine AAN en UIT. 6 Toets "zoemer UIT" Gedurende de antikreukfase en als de toetsen 4-6-8 ingedrukt worden, klinkt een geluidssignaal. Druk deze toets voortijds in als u niet wilt dat de machine een zoemtoon laat horen. 3 Controlelampje Dit lampje brandt als de machine INgeschakeld is en gaat uit als de machine UITgeschakeld wordt. 7 Controlelampje "zoemer uit" 4 Toets "lage temperatuur" Druk deze toets voortijds in als u fijne was gaat drogen. In alle droogprogramma's, ook de tijdprogramma's, wordt de verwarming van 2400 W naar 1400 W verminderd. Als de toets niet ingedrukt wordt, worden alle programma's met volle verwarming (2400 W) afgewerkt. Dit lampje brandt als de betreffende toets ingedrukt is. 8 Toets "start" Na instelling van het programma drukt u op deze toets om het programma te starten. Indien de deur tijdens de afwerking van het programma geopend wordt, moet deze toets na het sluiten van de deur weer ingedrukt worden om het programma voort te zetten. 22 De start-toets moet ook ingedrukt worden als een stroomonderbreking geweest is. In beide gevallen knippert het lampje of al naar de lopende fase. 10 Programmakiezer De programmakiezer kan rechtsom en linksom gedraaid worden. U hebt de keuze uit automatische droogprogramma's en de op tijd drogen programma's voor het nadrogen van enkele kledingstukken. Om een programma te annuleren draait u de programmakiezer op "0". Hierdoor worden eventuele vettige of stoffige restanten van het productieproces verwijderd. Na het drogen l l Programmakiezer op "0" draaien. Toestel uitschakelen (AAN/UIT-toets indrukken), het betreffende lampje gaat uit. Wanneer het droogprogramma voortijdig beëindigd moet worden, kunt u om stuwwarrnte in het apparaat te voorkomen, het beste altijd het programma "10 minuten afkoeling " inschakelen. Programmawijziging Voordat u een programmawijziging door kunt voeren, moet u eerst het lopende programma annulleren. Draai de programmakiezer op stand "0", het vorige programma is nu geannulleerd. De trommel draait afwisselend naar links en rechts totdat de ingestelde droogtegraad bereikt is. Opdat het goed kan afkoelen, wordt 10 minuten vóór beëindiging van het programma automatisch de afkoelfase ingeschakeld. U dient het wasgoed aan het einde van de afkoelfase uit de machine te nemen. Als u, na het beëindigen van het programma, de was niet direkt uit de machine neemt, zal de antikreukfase beginnen. [. . . ] Het verdient aanbeveling om na iedere droogbeurt de pluizen rondom de filter- en luchtcondensorhouder in de binnendeur met een vochtige doek te verwijderen. Houder langzaam uit de machine trekken. Afvoeropening weer sluiten en waterhouder goed op z'n plaats aanbrengen. Start-Toets nogmaals indrukken om het programma verder te laten lopen. l Waterhouder Tip: Het condenswater kunt u, na het door middel van bijvoorbeeld een koffiefilterzakje gefilterd te hebben, gebruiken als gedestilleerd water voor akku of strijkbout. 27 NEDERLANDS Eenvoudige storingen Het is de moeite waard om vóór u de servicedienst belt even de volgende punten te controleren: l l Storingen De droger werkt niet l l l Mogelijke oorzaken De vuldeur is niet goed gesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI TCF655E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI TCF655E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag