Gebruiksaanwijzing ZANUSSI HN112

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI HN112. Wij hopen dat dit ZANUSSI HN112 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI HN112 te teleladen.


ZANUSSI HN112 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1076 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI HN112

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. Installatie en aansluiting dienen door een daartoe erkend installateur uitgevoerd te worden, volgens hem, uit hoofde van zijn erkenning, bekende voorschriften. Een eventueel noodzakelijke wijziging van de elektriciteitsvoorziening ten behoeve van de installatie van dit appaarat, dient eveneens door een erkend installateur uitgevoerd te worden. Het is gevaarlijk om, in welke vorm danook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. [. . . ] Plateaus met gietijzeren platen Type: ZME 3027 NN - ZME 3027 EB - ZME 3027 EW Linksvoor: Linksachter: Rechtsachter: Rechtsvoor: Aansluitwaarde plateau Lichtnetspanning (50 Hz) Keramische kookplateaus ø 180 mm N ø 145 mm N ø 180 mm N ø 145 mm S 1500 1000 1500 1500 5500 230 W W W W W V Type: ZME 3043 KB - ZME 3043 KW Linksvoor: Linksachter: Rechtsachter: Rechtsvoor: Aansluitwaarde plateau Lichtnetspanning (50 Hz) Totaal-aansluitwaarde: N = Normaal-plaat/zone S = Snel-plaat/zone ø 180 S ø 145 N ø 180 N ø 145 S 1700 1200 1700 1200 5800 230 7, 525 7, 825 W W W W W V kW kW Oven + gietijzerplaten Oven + keramisch plateau Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijn 87/308 van 2/6/87 met betrekking tot de radioontstoring. 28 Het gebruik 12 Bedieningspaneel 1. 7. 3 4 5 6 7 Kontrolelampje Kontrolelampje oventhermostaat Bedieningsknop oventhermostaat Bedieningsknop kookplaat/zone linksvoor Bedieningsknop kookplaat/zone linksachter Bedieningsknop kookplaat/zone rechtsachter Bedieningsknop kookplaat/zone rechtsvoor 29 Ovenkeuzeschakelaar/temperatuurregelaar De schakelaar / regelaar (Fig. 1-2) heeft 6 standen, te weten: 0 UIT Oven-verlichting AAN 50-250 Onder- en bovenelement AAN thermostatisch geregeld Alleen onderelement AAN Alleen onderelement AAN In alle AAN-standen brandt de ovenverlichting. In de standen onderwarmte en bovenwarmte wordt de temperatuur niet hoger dan ca 250°C. Bedieningsknoppen voor het kookplateau De kookplaten/zones worden met een 7standen schakelaar geregeld (Fig. Laat in dat geval de vetpan niet zonder toezicht, daar olie of vet oververhit kunnen worden en dan ontvlambaar zijn. Thermostaat kontrolelampje °C Het lampje licht op zodra een verwarmingselement AAN is en dooft zodra de temperatuurregelaar het verwarmingselement UITschakelt. Kontrolelampje Het draaispit (Fig. Steek het (zo goed mogelijk in evenwicht gevulde) draaispit in de meeneem-opening in de achterwand, leg het in de verdieping in de draaispithouder aan de voorkant. Verwijder de handgreep van het draaispit vóór u gaat grilleren. Dit lampje brandt zodra de oven of één der kokkplaten/-zones in gebruik is. Beveiligingsthermostaat De oven is voorzien van een beveiligingsthermostaat. Bij een eventueel optredend defekt aan de temperatuurregelaar schakelt deze thermostaat de verwarming uit en pas weer in als de temperatuur voldoende gedaald is. Bij uitschakelen door onjuist gebruik van de oven is het voldoende te wachten tot de oven afgekoeld is; er is geen defekt. De emaillering is van hoge kwaliteit en praktisch ongevoelig voor inwerking door vreemde stoffen. Hete zuren (van pruimen, citroenen en dergelijke) kunnen echter blijvend matte vlekken achter laten. Principieel direkt na gebruik reinigen voorkomt het herhaald inbranden van verontreinigingen. Het reinigen van de ovendeur (Fig. 4-5) Om de ovendeur beter te reinigen is het raadzaam deze uit elkaar te nemen zoals volgt: de deur geheel openen; de beugels van de twee scharnieren opheffen en ze geheel in de richting van de deur draaien, de deur weer dicht doen totdat deze de beugels raakt, de deur weer in de richting van de sluiting drukken en naar buiten trekken, deze er uit trekkende. Hem op een horizontaal blad leggen; de schroeven losdraaien , het glas een beetje opheffen en naar voren trekkende verwi jderen. Na de reiniging het glas weer monteren , de deur weer monteren en te werk gaan in tegenovergestelde richring als hierboven aangegeven. De deur is juist geplaatst als de beugels geheel op de scharnieren rusten. 33 Speciaal voor de installateur Het inbouwen en installeren dient volgens de landelijke normen en plaatselijke voorschriften te geschieden. Iedere tussenkomst na de aansluiting dient gedaan te worden met afgekoppelde of uitgeschakelde stroomtoevoer. De installatie en de elektrische aansluiting van het apparaat moeten door een erkend vakman gebeuren. Als toevoerleidingen zijn de volgende soorten geschikt, lettende op de benodigde respectievelijke doorsnede van de leiding. Bovendien moeten alle beschermingselementen van het toestel - en tevens een eventueel beschermingspaneel, b. v. [. . . ] Voorts dienen ten tijde van het bezoek het apparaat en de eigenaar, of diens gemachtigde plaatsvervanger, op de afgesproken bezoekplaats aanwezig te zijn. 4 Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar haar servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit transport op de door de fabrikant vastgestelde wijze en voor rekening en risiko van de fabrikant. 5 Alle niet onder punt 3 en punt 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende funktionele kenmerken bezitten maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franko aan het adres van de servicedienst verzonden of aangeboden te worden. Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI HN112

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI HN112 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag