Gebruiksaanwijzing ZANUSSI FD1016

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI FD1016. Wij hopen dat dit ZANUSSI FD1016 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI FD1016 te teleladen.


ZANUSSI FD1016 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (761 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI FD1016

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WASAUTOMAAT LAVE-LINGE FD 1016 - FD 1216 FD 1416 - FD 1616 ZEITVORWAHL FJE 1006 KOCH/BUNT. PFLEGELEICHT FEINWÄSCHE WOLLE HANDWÄSCHE 95ºC 60ºC 40ºC 30ºC KALT 1200 900 700 500 VORWÄSCHE WASSERPLUS KURZ SPÜLSTOP SONDERPROGR. W Ä SC HE AR TE M PER ATU SC HLE U D E RN T R START/PAUSE ZUSATZFUNKTION ANN ULL. 132995570 GEBRUIKSAANWIJZING NOTICE D'UTILISATION NL F Geachte Klant, Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef hem door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. Transportschaden Indien u tijdens de aflevering schade aan het apparaat vastgesteld hebt, meldt u dit dan, vóór u het toestel installeert en/of in gebruik neemt, direct aan uw leverancier. Enkele paragrafen in deze gebruiksaanwijzing zijn voorzien van symbolen die de volgende betekenis hebben: Met de waarschuwingsdriehoek geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. [. . . ] Wasmiddel doseren Trek de wasmiddellade uit het bedieningspaneel tot hij stuit. Meet de gewenste hoeveelheid wasmiddel in een maatbekertje af en giet het in het vakje voor het hoofdwasmiddel . Gaat u ook voorwassen (VOORWAS-functie), doe dan een biologisch voorwasmiddel in het vakje . COTTONS SYNTHETICS DELICATES WOOL WASH HAND WASH T E X TIL E 3. Wasverzachter doseren Giet, indien gewenst, wasverzachter in het daarvoor bestemde vakje . Overschrijd het niveau MAX niet. Op de display verschijnt de tijdsduur van het gekozen programma, berekend over de maximale belading voor het type textiel en het lampje van de START/PAUZE toets knippert. Als de machinebelading niet maximaal is, wordt bij het begin van de cyclus op de display altijd de tijdsduur voor een volle trommel aangegeven. Tijdens de afwerking van de cyclus wordt deze tijdsduur langzamerhand aangepast. 6. De wastemperatuur kiezen Druk op de toets als u een wastemperatuur wilt kiezen anders dan de temperatuur die de machine voorstelt of als u koud wilt wassen; het betreffende lampje brandt. C0065 C0064 95°C 60°C 40°C 30°C COLD TE M P. ° C 12 Druk op de toets totdat u de gewenste centrifugesnelheid ingesteld heeft of gekozen heeft voor de optie NIGHT CYCLE, het betreffende lampje brandt. Als u de optie NIGHT CYCLE kiest, stopt de machine aan het einde van het programma met water in de trommel. FD 1016 Druk op de START/PAUZE toets: het betreffende lampje stopt met knipperen, het lampje van de deur brandt en alleen het lampje van de lopende fase brandt. S TA RT /PA U S E 1000 900 700 500 NIGHT CYCLE SP E E D Als u gekozen heeft voor START-UITSTEL, begint de machine het terugtellen. De display toont u de programmaduur of het gekozen uitstel. Belangrijk!Wanneer U gelijktijdig op de toetsen TEMPERATUUR en CENTRIFUGEREN drukt, schakelt U het geluidssignaal aan het instellen en aan het einde van het programma uit. 11. Wijzigen van een lopend programma Zet de machine altijd in PAUZE met de START/PAUZE toets voordat u een wijziging aanbrengt. Een programmawijziging die soort textiel en wastemperatuur betreft, kan uiteraard alleen in de wasfase uitgevoerd worden. Een wijziging in deze twee onderdelen betekent dat de machine de wascyclus vanaf het begin hervat. Als u voor het wijzigen van een programma het water moet afpompen, gaat u als volgt te werk: · zet de machine in Pauze met de START/PAUZE toets 8. Eventueel VOORWAS, EXTRA SPOELEN of KORT kiezen Het betreffende lampje respectievelijk de betreffende lampjes branden. PREWASH EXTRA QUICK · druk meerdere keren op toets ANNULEREN totdat alleen het lampje AFPOMPEN brandt · druk op de START/PAUZE toets Na het afpompen (knipperende nul op de display) kunt u een nieuw programma kiezen en op de START/PAUZE toets drukken voor het starten van het programma. OP TI O N S TI M E S AV E 9. START-UITSTEL instellen Voordat u het programma aanzet, als u de start van het gekozen programma wilt uitstellen, drukt u meerdere keren op de toets of houdt u deze ingedrukt totdat u het gewenste uitstel bereikt heeft; op de display ziet u ongeveer 3 seconden het gekozen uitstel (max. 24 uur), hierna verschijnt opnieuw de programmaduur. 12. Een lopend programma annuleren Zet de machine in Pauze met de Start/Pauze toets. Druk vervolgens op Annuleren totdat op de display drie knipperende streepjes te zien zijn. DELAY 13 NEDERLANDS 7. Programma starten 13. Openen van de deur tijdens een lopend programma De deur kan geopend worden, nadat u de machine in PAUZE gezet hebt, mits: · de machine het water niet boven 40°C aan het verwarmen is · het waterniveau niet hoog is · de trommel niet in beweging is Als dit niet het geval is, gaat het deurlampje uit als de machine in PAUZE komt en kan de deur geopend worden. [. . . ] Zet een bak op de vloer, leg het uiteinde van de noodaftapslang en van de toevoerslang in de bak en laat het water uit de machine lopen. Schroef de watertoevoerslang weer op de kraan, zet de dop weer op de noodaftapslang en plaats de slang terug. P1095 P1096 Het water dat in de leidingen is achtergebleven, wordt op deze manier afgevoerd en hiermee wordt voorkomen dat er ijsvorming optreedt die de machine kan beschadigen. Controleer, wanneer u de wasautomaat opnieuw wilt gebruiken, of de omgevingstemperatuur hoger dan 0°C is. de noodaftapslang water aftapt, moet u 2 liter water in het vak voor hoofdwasmiddel in de wasmiddellade gieten en dan programma "pompen" instellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI FD1016

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI FD1016 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag