Gebruiksaanwijzing ZANUSSI BNN214

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI BNN214. Wij hopen dat dit ZANUSSI BNN214 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI BNN214 te teleladen.


ZANUSSI BNN214 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1032 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI BNN214

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Hiermee wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Algemene veiligheid Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. s Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. [. . . ] Met de knop op deze stand wordt de inwendige temperatuur automatisch en voortdurend op een voldoende laag niveau gehouden, waarbij veilig bewaren gegarandeerd wordt. Bij gebruik onder abnormale omstandigheden, zoals slechte ventilatie, hoge omgevingstemperatuur en vaak openen van de deur, kan het gewenst zijn de thermostaatknop kouder in te stellen. Omgekeerd kan, in veel gunstiger omstandigheden, de inwendige temperatuur kouder dan nodig zijn. Bij het instellen van de juiste stand dient u er rekening mee te houden dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: · de kamertemperatuur; · de frequentie waarmee de deuren geopend worden; · de hoeveelheid levensmiddelen in de kast; · de plaats van het apparaat. Controlelampje «te warm» Indien het controlelampje oplicht, dan wordt hierdoor aangegeven dat de inwendige temperatuur onveilig voor het bewaren van diepvriesartikelen geworden is (-12°C). Bij de eerste in gebruikname, of na een schoonmaakbeurt, licht het controlelampje op totdat de inwendige temperatuur het veilige niveau bereikt heeft. Temperatuur alarm Als uw diepvrieskast met een akoestisch temperatuursignaal is uitgerust, klinkt tegelijk met het oplichten van het rode lampje een akoestisch signaal, dat aangeeft dat de bewaartemperatuur te hoog resp. Het akoestische signaal blijft hoorbaar, totdat het rode lampje uitgaat of u door inschakelen van de snelvriesschakelaar het signaal uitschakelt. De snelvriesschakelaar kunt u uitschakelen als het rode lampje uitgaat. Koude-accu Het apparaat is uitgerust met een koude-accu; deze zorgt ervoor dat in geval van stroomuitval of defect de houdbaarheidsduur van de ingevroren levensmiddelen verlengd wordt. 30 Diepvrieskalender De symbolen op de laden geven de diverse soorten diepvriesproducten aan. De getallen geven voor iedere soort diepvriesproduct de bewaartijd in maanden aan. Of de hoogste of de laagste waarde van de aangegeven bewaartijd geldt, hangt af van de kwaliteit van de levensmiddelen en de behandeling voorafgaand aan het invriezen. U kunt de 2 middelste laden die met "X" gemerkt zijn (zie tekening) verwijderen, zo heeft u de gehele netto inhoud van de vriezer ter beschikking. Invriezen van verse levensmiddelen Indien het invriezen van verse levensmiddelen direct na de eerste in gebruikname of na een schoonmaakbeurt gaat plaatsvinden, zet dan de snelvriesschakelaar in de invries-stand en laat de vriezer tenminste 3 uur leeg vriezen. Is de vriezer reeds in gebruik, zet dan de schakelaar de avond tevoren in de invries-stand. Zet daarna de schakelaar terug in de stand voor bewaren en plaats de tijdelijk verwijderde pakketten terug in de vriezer. · PR001 Belangrijk Gebruik voor het verwijderen van de rijp nooit metalen voorwerpen; u zou uw vrieskast kunnen beschadigen. Geen voorwerpen of methodes gebruiken om het ontdooiproces te versnellen die niet door de fabrikant zijn aangegeven. Temperatuurstijging van diepvriesproducten kan hun houdbaarheidsduur verkorten. 33 Tijdelijk buiten gebruik stellen Indien de vriezer tijdelijk niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld gedurende de vakantie, verwijder dan alle resterende levensmiddelen, maak de binnenkant goed schoon (zie eerste reiniging), laat de stekker uit het stopcontact en laat de deur op een kier staan. Periodieke reiniging Nooit metalen voorwerpen gebruiken om het apparaat schoon te maken; dit zou het apparaat kunnen beschadigen. Maak, afhankelijk van de omgeving, één tot twee keer per jaar de condensor en de motor (beide aan de achterkant van de kast) stofvrij met een borstel of stofzuiger met borstel. Stof belemmert de warmte-afgifte en verhoogt zodoende het energieverbruik. Naar behoefte kunt u de buitenkant van de kast lappen met lauwwarm water en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel, daarna afnemen met schoon water. Het verdient aanbeveling de buitenkant af en toe in de witte (auto-) was te zetten. STORINGEN Indien de vriezer niet functioneert en ook de lampjes niet branden, controleer dan: Storing Apparaat werkt niet, geen enkel controlelampje brandt. Verhelpen - Apparaat is niet aangezet; apparaat aanzetten. - Stekker zit niet in het stopcontact of zit los; stekker in stopcontact steken. - Zekering is los of kapot; zekering controleren, eventueel vernieuwen. - Stopcontact is kapot; storingen in het lichtnet door uw elektrovakman laten verhelpen. - Temperatuur is niet juist ingesteld; zie hoofdstuk "Instellen van de temperatuur". [. . . ] Houd het apparaat schuin achterover; steun het door een doos, kistje of iets dergelijks onder de bovenkant te plaatsen, in ieder geval zodanig dat u aan de achterkant niets kunt beschadigen. Schroef de pin (2) uit het bovenscharnier (1) en breng hem over naar de tegenoverliggende kant; 4. Schroef deel (6) uit de bodem en breng het over naar de tegenoverliggende kant; 5. Herplaats de deur en breng het bodemscharnier aan (de schroefgaatjes zijn reeds geboord); 6. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI BNN214

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI BNN214 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag