Gebruiksaanwijzing ZANUSSI BN314

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI BN314. Wij hopen dat dit ZANUSSI BN314 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI BN314 te teleladen.


ZANUSSI BN314 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (300 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI BN314

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Hiermee wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Algemene veiligheid Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. s Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. [. . . ] Bij de eerste in gebruikname, of na een schoonmaakbeurt, licht het controlelampje op totdat de inwendige temperatuur het veilige niveau bereikt heeft. Bewaren van diepvriesproducten Indien direct na de eerste ingebruikname gekochte diepvriesartikelen in de vriezer geplaatst gaan worden, zet dan de snelvriesschakelaar in de invriesstand en laat de vriezer tenminste 2 uur leeg vriezen. Plaats na 2 uur de diepvriesartikelen in de vriezer en zet de schakelaar in de stand voor bewaren. Wij adviseren u om na een lange stroomuitval de diepvriesproducten in korte tijd te consumeren (een temperatuurstijging verkort de houdbaarheidsduur van de producten). De normale houdbaarheid wordt niet aangetast indien de stroomuitval kort was (minder dan 18 uur) en de vriezer vol is. Symbolen bewaarde producten/Diepvrieskalender De symbolen op de laden geven de diverse soorten diepvriesproducten aan. De getallen geven voor iedere soort diepvriesproduct de bewaartijd in maanden aan. Of de hoogste of de laagste waarde van de aangegeven bewaartijd geldt, hangt af van de kwaliteit van de levensmiddelen en de behandeling voorafgaand aan het invriezen. Invriezen van verse levensmiddelen Indien het invriezen van verse levensmiddelen direct na de eerste in gebruikname of na een schoonmaakbeurt gaat plaatsvinden, zet dan de snelvriesschakelaar in de invries-stand en laat de vriezer tenminste 3 uur leeg vriezen. Is de vriezer reeds in gebruik, zet dan de schakelaar de avond tevoren in de invries-stand. Voor het invriezen van zeer kleine hoeveelheden, zoals enige restanten van een maaltijd of een enkel vers brood, is het niet nodig om de diepvriezer naar de invries-stand om te schakelen. Voor het in-één-keer invriezen van de maximaal toegestane hoeveelheid, verdient het aanbeveling om de schakelaar 24 uur van te voren op de invries-stand te zetten. Met name voor de maximaal toegestane hoeveelheid wordt het invriesproces na 24 uur geacht beëindigd te zijn. In het eerste vak mag u de producten slechts tot aan het aangegeven teken in de wand vullen opdat de luchtcirculatie ongehinderd plaats kan vinden. Het verdient aanbeveling de buitenkant af en toe in de witte (auto-) was te zetten. Belangrijk Gebruik voor het verwijderen van de rijp nooit metalen voorwerpen; u zou uw vrieskast kunnen beschadigen. Geen voorwerpen of methodes gebruiken om het ontdooiproces te versnellen die niet door de fabrikant zijn aangegeven. Temperatuurstijging van diepvriesproducten kan hun houdbaarheidsduur verkorten. 43 STORINGEN Indien de vriezer niet functioneert en ook de lampjes niet branden, controleer dan: Storing Apparaat werkt niet, geen enkel controlelampje brandt. Verhelpen - Apparaat is niet aangezet; apparaat aanzetten. - Stekker zit niet in het stopcontact of zit los; stekker in stopcontact steken. - Zekering is los of kapot; zekering controleren, eventueel vernieuwen. - Stopcontact is kapot; storingen in het lichtnet door uw elektrovakman laten verhelpen. - Temperatuur is niet juist ingesteld; zie hoofdstuk "Instellen van de temperatuur". - Deur heeft te lang opengestaan; deur slechts zo lang open laten als nodig is. - In de afgelopen 24 uur zijn grotere hoeveelheden warme levensmiddelen opgeslagen; snelvriesschakelaar aanzetten, vrieskast gesloten houden, contact opnemen met de service-afdeling. - Het apparaat staat naast een warmtebron; zie hoofdstuk "Plaats van opstelling". - Deurafdichting is lek (eventueel na het wijzigen van de deurdraairichting); op de ondichte plaatsen de deurafdichting voorzichtig met een föhn verwarmen (niet heter dan ca. [. . . ] In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI BN314

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI BN314 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag