Gebruiksaanwijzing ZANUSSI BN214

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI BN214. Wij hopen dat dit ZANUSSI BN214 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI BN214 te teleladen.


ZANUSSI BN214 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1032 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI BN214

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Algemene veiligheid s s s s Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. Neem vóór u aan ontdooien, schoonmaakwerkzaamheden of het verwisselen van het, eventueel aanwezige, verlichtingslampje begint altijd de steker uit het stopcontact. [. . . ] Bij gebruik onder abnormale omstandigheden, zoals slechte ventilatie, hoge omgevingstemperatuur en vaak openen van de deur, kan het gewenst zijn de thermostaatknop kouder in te stellen. Omgekeerd kan, in veel gunstiger omstandigheden, de inwendige temperatuur kouder dan nodig zijn. Schuif voor het invriezen van verse levensmiddelen de snelvriesschakelaar in de invries-stand (het kontrolelampje komt te voorschijn en licht op). NL toegestane hoeveelheid, verdient het aanbeveling om de schakelaar 24 uur van te voren op de invriesstand te zetten. Met name voor de maximaal toegestane hoeveelheid wordt het invriesproces na 24 uur geacht beeindigd te zijn. De maximaal toegestane hoeveelheid vindt u op het typeplaatje (links onderin de kast) in kilogrammen per 24 uur (. . . kg/24h). Teneinde de best mogelijke resultaten te verkrijgen geven wij u hieronder enkele belangrijke tips: s Vries uitsluitend levensmiddelen van eerste kwaliteit in. Zie toe dat de levensmiddelen vers zijn en maak ze, waar nodig, van te voren goed schoon. Dat heeft twee voordelen: ze vriezen sneller in en bij later gebruik hoeft u slechts zoveel te ontdooien als op dat moment nodig is. Onthoud dat reeds ontdooide levensmiddelen niet wederom ingevroren mogen worden. Wel kunt u reeds ontdooide levensmiddelen eerst koken of braden en vervolgens invriezen. s Mager vlees is ingevroren langer houdbaar dan vet vlees; ook zout verkort de houdbaarheid. De beste gelegenheid hiervoor is het moment dat zich weinig of geen levensmiddelen meer in de vriezer bevinden. Neem de stekker uit de wandkontaktdoos of draai de thermostaatknop in de «O»- stand. Verwijder nog resterende pakketten uit de vriezer, verpak ze in oude kranten en leg ze zolang op een koele plaats; eventueel in een kartonnen doos met een wollen deken er omheen. Gebruik de kunststof schraper als verlenggootje en plaats daar een opvangschaal onder. Bewaar de schraper na het ontdooien om hem opnieuw te D068 kunnen gebruiken; laat de deur open staan. Bedenk dat, in verband met uw vloerbedekking, mogelijk wat dooiwater van de deur kan lopen. Maak, nadat de kast geheel ontdooid is, de binnenwanden en de binnendeur schoon en zeem ze goed droog. Steek de stekker in de wandkontaktdoos of draai de thermostaatknop in de gewenste stand, schuif de snelvriesschakelaar in de invries-stand en laat de vriezer tenminste 2 uur leeg vriezen. Indien, onder normale gebruiksomstandigheden, het kontrolelampje «te warm» gaat branden en niet meer uit gaat, schakel dan naar de invries-stand, laat de deur gesloten en waarschuw direkt de servicedienst. Geef bij een storingsmelding aan de servicedienst het volledige typenummer op. U vindt het typeplaatje links-onderin de kast. 27 Technische gegevens Het typeplaatje met de technische gegevens vindt u aan de linker binnenzijde van het apparaat. Installatie Indien deze diepvriezer in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting wordt opgesteld, is het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken. [. . . ] Deze geur is eenvoudig weg te nemen: nadat alle kleefband aan korven en dergelijke is verwijderd, de wanden van de binnenkant van de kast en de deur afnemen met lauw water en een neutrale vloeibare zeep of handafwasmiddel. Vóór het in bedrijf stellen moeten de binnenwanden absoluut droog zijn. NL Het wijzigen van de deurdraairichting Neem vóór het wijzigen van de deurdraairichting de stekker uit de wandkontaktdoos. Houd het apparaat schuin achterover; steun het door een doos, kistje of iets dergelijks onder de bovenkant te plaatsen, in ieder geval zodanig dat u aan de achterkant niets kunt beschadigen. Schroef pin (2) uit het bovenscharnier (1) en breng hem over naar de tegenoverliggende kant. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI BN214

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI BN214 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag