Gebruiksaanwijzing ZANUSSI BMN494ES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI BMN494ES. Wij hopen dat dit ZANUSSI BMN494ES handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI BMN494ES te teleladen.


ZANUSSI BMN494ES : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (497 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI BMN494ES (626 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI BMN494ES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Als het koelapparaat commercieel of voor andere doeleinden dan voor het koelen van levensmiddelen gebruikt wordt, s. v. p. Voordat het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen wordt · Controleer het koelapparaat op transportschade. Koelmiddelen Het apparaat bevat in het koelvloeistofcircuit de koelvloeistof Isobutan (R600a), een natuurlijk, zeer milieuvriendelijk gas, dat echter wel brandbaar is. · Bij het transport en het opstellen van het apparaat erop letten dat geen onderdelen van het koelvloeistofcircuit beschadigd worden. [. . . ] Controleer na het inbouwen van het toestel, vooral na overzetten van het deurscharnier, of de deurafdichting rondom goed afdicht. Een ondichte deurafdichting kan tot versterkte rijpvorming en daardoor tot hoger energieverbruik leiden (zie ook hoofdstuk , , Wat te doen als . . . "). 29 Elektrische aansluiting Voor de elektrische aansluiting is een volgens de voorschriften geïnstalleerde stopcontact met randaarde vereist. Indien het stopcontact bij een ingebouwd apparaat niet meer toegankelijk is, dient een maatregel in de elektrische installatie ervoor te zorgen dat het apparaat van de stroom kan worden afgesloten (bijv. zekering, beveiligingsschakelaar, aardlekschakelaar of dergelijke met een contactopeningsbreedte van minimaal 3 mm). 0 Voor ingebruikneming op het merk­ en type­aanduidingsplaatje van het apparaat controleren of de netspanning en stroomsoort overeenkomen met de waarden van het lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te staan. 220 tot 240 Volt wisselstroom, 50 Hertz) Het typeplaatje bevindt zich links aan de binnenkant van het apparaat. De netaansluiting mag alleen door gekwalificeerd personeel verwisseld worden. Bijv. : Beschrijving van het apparaat Voorkant apparaat Temperatuurregelaar en lichtschakelaar Boter-/kaasvakken met klep Deurvak Flessenvak Groentelade Legvlakken Typeplaatje Voor ingebruikneming 0 Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor het eerste gebruik (zie Hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). 30 Ingebruikneming Attentie!De volgende zaken zijn van invloed op de binnentemperatuur: ­ Omgevingstemperatuur; ­ Hoeveelheid en temperatuur van de opgeslagen levensmiddelen; ­ Vaak of lang openen van de deur. Daarom kunnen de volgende instellingen van de temperatuurregelaar slechts als aanbevelingen gezien worden die eventueel aan de diverse invloeden aangepast moeten worden. Instellingsaanbevelingen: Bij normale koeling: stand "1" tot ; Voor lagere temperaturen: stand . Het dooiwater wordt in het afvoergootje aan de achterwand van de koelruimte opgevangen, door het afvoergat naar de opvangruimte aan de onderkant van het apparaat geleid en verdampt daar. Reiniging en onderhoud Om hygiënische redenen dient het apparaat aan de binnenkant met toebehoren geregeld gereinigd te worden. Dergelijke substanties niet in contact brengen met apparaatonderdelen. Apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen of de zekering uitschakelen c. q. Het dooiwater-afvoergat aan de achterwand van de koelruimte controleren. Een verstopt dooiwater­afvoergat met behulp van een draad schoonmaken. Hiertoe de kleine kunststoffen neerzetplankjes onder aan de achterwand van het apparaat er uitnemen. Als alles droog is, de levensmiddelen er weer in doen en het apparaat weer in bedrijf nemen. Zie hoofdstuk "Lamp verwisselen". Mogelijke oorzaken Apparaat is niet aangezet. Stekker zit niet in het stopcontact of zit los. Apparaat werkt niet. Zekering is los of kapot. Stopcontact is kapot. Apparaat koelt te sterk. Temperatuur is te laag ingesteld. In de laatste 24 uur zijn grotere hoeveelheden warme levensmiddelen opgeslagen. [. . . ] daarom de volgende gegevens van het apparaat: Deze gegevens staan op het merk- en type-aanduidingsplaatje aan de binnenkant van het apparaat. Aanbevolen wordt deze gegevens hier in te vullen om ze snel bij de hand te hebben. Geluiden als apparaat in bedrijf is De volgende geluiden zijn karakteristiek voor koelapparaten: · Klikken Altijd als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, is een klikgeluid te horen. · Zoemen Zodra de compressor werkt, is een zoemgeluid te horen. · Borrelen/Kabbelen Als koelvloeistof door dunne buisjes stroomt, is een borrelend of kabbelend geluid te horen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI BMN494ES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI BMN494ES zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag