Gebruiksaanwijzing ZANUSSI BMN441

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI BMN441. Wij hopen dat dit ZANUSSI BMN441 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI BMN441 te teleladen.


ZANUSSI BMN441 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (749 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI BMN441

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] s Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. s Neem voor u aan ontdooien, schoonmaakwerkzaamheden of het verwisselen van het, eventueel aanwezige, verlichtingslampje begint altijd de steker uit het stopkontakt. s Plaats NOOIT explosieve stoffen in het apparaat, zoals gasvullingen, benzine, ether aceton enzovoorts. s Het direkt vanuit een vriesvak, vriesgedeelte of vriezer konsumeren van ijslollies en dergelijke, kan verbranding van de mondhuid tot gevolg hebben; wacht even. [. . . ] De materialen in dit apparaat die voorzien zijn van het symbool zijn geschikt voor recycling. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT Bedieningspaneel Vrieskalender Laden voor bevroren en diepvriesproducten Lade voor snelinvriezen Binnenthermometer °C 6 5 4 1 2 3 4 HET GEBRUIK Dit apparaat is voorzien van het 4-sterren symbool , dat wil zeggen dat het bedoeld is voor zowel het bewaren van diepvriesartikelen als voor het zelf invriezen van verse levensmiddelen. Voor het veilig bewaren van diepvriesartikelen dient de inwendige temperatuur niet warmer dan -18°C te zijn. Reiniging van de binnenkant Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de binnenkant met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur van een nieuw apparaat weg te nemen. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, waarmee u de afwerkingen van het apparaat zou kunnen beschadigen. Het bedieningspaneel 6 5 4 1 2 3 Thermostaat Schakelaar voor snelvriezen Geel controlelampje voor snelvriezen Het in bedrijf stellen en het instellen van de temperatuur Steek de stekker in de wandkontaktdoos en draai de thermostaatknop rechtsom uit de «O» stand; het lampje «in bedrijf» licht op. Indien het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen wordt, adviseren wij om de thermostaatknop in stand 4 te draaien. Met de knop in deze stand wordt de inwendige temperatuur automatisch en voortdurend op een voldoende laag nivo gehouden, waarbij veilig bewaren gegarandeerd wordt. Bij gebruik onder abnormale omstandigheden, zoals slechte ventilatie, hoge omgevingstemperatuur en vaak openen van de deur, kan het gewenst zijn de thermostaatknop kouder in te stellen. Omgekeerd kan, in veel gunstiger omstandigheden, de inwendige temperatuur kouder dan nodig zijn. Rood alarmlampje Groen controlelampje elektriciteitsnet Draai de knop dan naar een lager cijfer. Schuif voor het invriezen van verse levensmiddelen de snelvriesschakelaar in de invries-stand (het kontrolelampje komt te voorschijn en licht op). Snelvriezen Knop activeren om op stand SUPER te zetten. Het lampje licht op. 5 Binnenthermometer De thermometer informeert u over de temperatuur in de vriezer. De thermometer kan een warmere temperatuur dan -18°C aanwijzen als u, bijvoorbeeld, veel in te vriezen levensmiddelen tegelijk in de vriezer plaatst of de deur regelmatig te lang open staat. Blauw: -18°C ÷ -30°C Beige: warmer dan -18°C Rood: alarm, warmer dan -9°C. PR202 °C Eutectische massa Het apparaat is uitgerust met een thermische accumulator; deze zorgt ervoor dat in geval van stroomuitval of defect de houdbaarheidsduur van de ingevroren levensmiddelen verlengd wordt. s Overschrijd de op de verpakking aangegeven uiterste bewaardatum voor 3- of 4 sterren niet. s Zie ook wat in het voorgaande onder «belangrijk» gezegd is. De laden verwijdert u als volgt: de lade totaan het einde naar voren trekken en vervolgens naar boven draaien (zie tekening). Het ontdooien van diepvriesartikelen Met uitzondering van konsumptieijs worden diepvriesartikelen voor verdere behandeling of het nuttigen ontdooid. Frituur-artikelen kunnen direkt vanuit de vriezer in de frituurpan gedaan worden, de frituurtijd is dan wel langer dan in reeds ontdooide toestand. De magnetronoven is uiterst geschikt voor het ontdooien van allerlei diepvriesprodukten; raadpleeg de instrukties voor de betreffende oven. PR001c IJslaatjes In het apparaat zijn ijslaatjes meegeleverd. Stof belemmert de warmteafgifte en verhoogt zodoende het energieverbruik. Naar behoefte kunt u de buitenkant van de kast lappen met lauwwarm water en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel, daarna afnemen met schoon water. Het verdient aanbeveling de buitenkant af en toe in de witte (auto-) was te zetten. Tijdelijk buiten gebruik stellen Indien de vriezer tijdelijk niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld gedurende de vakantie, verwijder dan alle resterende levensmiddelen, maak de binnenkant goed schoon (zie eerste reiniging), laat de stekker uit de wandkontaktdoos en laat de deur op een kier staan. STORINGEN Indien de vriezer niet funktioneert en ook de lampjes niet branden, kontroleer dan: of per vergissing de thermostaatknop in de «O»-stand gedraaid is; of de stekker goed in de wandkontaktdoos gestoken is; of de huiszekering voor de betreffende groep heel is; of de wandkontaktdoos funktioneert; probeer dat uit door er even een ander elektrisch apparaat op aan te sluiten. Indien, onder normale gebruiksomstandigheden, het kontrolelampje «te warm» gaat branden en niet meer uit gaat, schakel dan naar de invries-stand, laat de deur gesloten en waarschuw direkt de servicedienst. Geef bij een storingsmelding aan de servicedienst het volledige typenummer op. U vindt het typeplaatje links-onderin de kast. TECHNISCHE GEGEVENS Het typeplaatje met de technische gegevens vindt u aan de linker binnenzijde van het apparaat. [. . . ] Bij aansluiting op een andere spanning dient u een geschikte transformator te gebruiken. Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijn 87/308 van 2. 6. 87 met betrekking tot de radio-ontstoring. Dit apparaat voldoet aan de volgende EGrichtlijnen: - 73/23 EG-richtlijn van 19/02t73 (Laagspanning) en opeenvolgende wijzingen; - 89/336EG-richtlijn van 3/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en opeenvolgende wijzingen. 10 Het wijzigen van de deurdraairichting Neem vóór het wijzigen van de deurdraairichting de steker uit de wandkontaktdoos. Houd het apparaat schuin achtervoer; steun het door een doos, kistje of iets dergelijks onder de bovenkant te plaatsen, in ieder geval zodanig dat u aan de achterkant niets kunt beschadigen. Schroef pin (2) uit het bovenscharnier (1) en breng hem over naar de tegenoverliggende kant; 4. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI BMN441

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI BMN441 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag