Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ADN4P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ADN4P. Wij hopen dat dit ZANUSSI ADN4P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ADN4P te teleladen.


ZANUSSI ADN4P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (129 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI ADN4P (28 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ADN4P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Algemene veiligheid Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken. s Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen. s Neem vóór u aan ontdooien, schoonmaakwerkzaamheden of het verwisselen van het, eventueel aanwezige, verlichtingslampje begint altijd de steker uit het stopcontact. [. . . ] De materialen in dit apparaat die voorzien zijn van het symbool zijn geschikt voor recycling. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT Kalender van de vriezer (aanbevolen bawaartijd voor bevroren levensmiddelen) Het bewaren van bevroren levensmiddelen Het invriezen van verse levensmiddelen Bediening van de vriezer 6 5 4 1 2 1 2 3 S 6 3 4 5 22 HET GEBRUIK Dit apparaat is voorzien van het 4-sterren symbool dat wil zeggen dat het bedoeld is voor zowel het bewaren van diepvriesartikelen als voor het zelf invriezen van verse levensmiddelen. Voor het veilig bewaren van diepvriesartikelen dient de inwendige temperatuur niet warmer dan -18°C te zijn. Reiniging van de binnenkant Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de binnenkant met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur van een nieuw apparaat weg te nemen. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, waarmee u de afwerkingen van het apparaat zou kunnen beschadigen. Hét bedieningspaneel 1 2 S 6 3 4 5 Snelvries-schakelaar Kontrolelampje «Invries-stand» Kontrolelampje «in bedrijf» Het in bedrijf stellen en het instellen van de temperatuur Steek de stekker in de wandkontaktdoos en draai de thermostaatknop rechtsom uit de «O»-stand; het lampje «in bedrijf» licht op. Indien het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen wordt, adviseren wij om de thermostaatknop in stand 4 te draaien. Met de knop in deze stand wordt de inwendige temperatuur automatisch en voortdurend op een voldoende laag nivo gehouden, waarbij veilig bewaren gegarandeerd wordt. Bij gebruik onder abnormale omstandigheden, zoals slechte ventilatie, hoge omgevingstemperatuur en vaak openen van de deur, kan het gewenst zijn de thermostaatknop kouder in te stellen. Omgekeerd kan, in veel gunstiger omstandigheden, de inwendige temperatuur kouder dan nodig zijn. Schuif voor het invriezen van verse levensmiddelen de snelvriesschakelaar in de invries-stand (het 23 Kontrolelampje «te warm» Thermostaatknop kontrolelampje komt te voorschijn en licht op). Snelvriezen Zet de schakelaar lampje licht op. op de «S»-stand (Super). Het Het kontrolelampje «te warm» Indien het kontrolelampje oplicht, dan wordt hierdoor aangegeven dat de inwendige temperatuur onveilig voor het bewaren van diepvriesartikelen geworden is. Bij de eerste in gebruikname, of na een schoonmaakbeurt, licht het kontrolelampje op totdat de inwendige temperatuur het veilige nivo bereikt heeft. Het invriezen van verse levensmiddelen Indien het invriezen van verse levensmiddelen direkt na de eerste in gebruikname of na een schoonmaakbeurt gaat plaatsvinden, schuif dan de snelvriesschakelaar in de invries-stand en laat de vriezer tenminste 3 uur leeg vriezen. Is de vriezer reeds in gebruik, schuif dan de schakelaar de avond tevoren in de invries-stand. De magnetronoven is uiterst geschikt voor het ontdooien van allerlei diepvriesprodukten; raadpleeg de instrukties voor de betreffende oven. IJslaatjes In het apparaat zijn ijslaatjes meegeleverd. Maak de onderkant goed droog, anders vriezen de laatjes vast aan datgene waar u ze bovenop zet. Het ontdooien van de vriezer Na verloop van tijd ontstaat op de binnenwanden een rijplaag. De rijplaag stoort de werking niet, maar kan wel hinderlijk in het gebruik van de binnenruimte worden. Het verdient aanbeveling de buitenkant af en toe in de witte (auto-) was te zetten. Tijdelijk buiten gebruik stellen Indien de vriezer tijdelijk niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld gedurende de vakantie, verwijder dan alle resterende levensmiddelen, maak de binnenkant goed schoon (zie eerste reiniging), laat de stekker uit de wandkontaktdoos en laat de deur op een kier staan. STORINGEN Indien de vriezer niet funktioneert en ook de lampjes niet branden, kontroleer dan: of per vergissing de thermostaatknop in de «O»-stand gedraaid is; of de stekker goed in de wandkontaktdoos gestoken is; of de huiszekering voor de betreffende groep heel is; of de wandkontaktdoos funktioneert; probeer dat uit door er even een ander elektrisch apparaat op aan te sluiten. Indien, onder normale gebruiksomstandigheden, het kontrolelampje «te warm» gaat branden en niet meer uit gaat, schakel dan naar de invries-stand, laat de deur gesloten en waarschuw direkt de servicedienst. Geef bij een storingsmelding aan de servicedienst het volledige typenummer op. U vindt het typeplaatje links-onderin de kast. TECHNISCHE GEGEVENS Het typeplaatje met de technische gegevens vindt u aan de linker binnenzijde van het apparaat. Hoogte mm 850 Breedte mm 550 Diepte mm 600 26 INSTALLATIE Indien deze diepvriezer in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting wordt opgesteld, is het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken. Hierdoor wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is. Belangrijk Verwijder direkt na het uitpakken de beschermfolie van de decorlijsten. Daartoe moet de deurgreep tijdelijk verwijderd worden. Elektrische aansluiting Overtuig u ervan dat de netspanning en de netfrekwentie, welke op het typeplaatje in de kast staan aangegeven, overeenkomen met de netspanning en de netfrekwentie in uw woning. [. . . ] De kast is aan de onderkant voorzien van één of meer stelvoeten. Door deze te verdraaien kan de kast waterpas en stabiel opgesteld worden. 100 mm A 10 mm B 10 mm NP006 27 Het wijzigen van de deurdraairichting Neem vóór het wijzigen van de deurdraairichting de stekker uit de wandkontaktdoos. Houd het apparaat schuin achterover; steun het door een doos, kistje of iets dergelijks onder de bovenkant te plaatsen, in ieder geval zodanig dat u aan de achterkant niets kunt beschadigen. Schroef pin (2) uit het bovenscharnier (1) en breng hem over naar de tegenoverliggende kant. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ADN4P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ADN4P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag