Gebruiksaanwijzing YAMAHA YDP-162/142

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing YAMAHA YDP-162/142. Wij hopen dat dit YAMAHA YDP-162/142 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing YAMAHA YDP-162/142 te teleladen.


YAMAHA YDP-162/142 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4525 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   YAMAHA YDP-162/142 (5180 ko)
   YAMAHA YDP-162/142 ANNEXE 3 (5548 ko)
   YAMAHA YDP-162/142 ANNEXE 1 (163 ko)
   YAMAHA YDP-162/142 ANNEXE 2 (5380 ko)
   YAMAHA YDP-162/142 MIDI REFERENCE (1106 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding YAMAHA YDP-162/142

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] YDP-162 YDP-142 Gebruikershandleiding Voor informatie over de montage van de keyboardstandaard raadpleegt u de instructies aan het eind van deze handleiding. NL FRANÇAIS 2 YDP-162/142 Gebruikershandleiding YCL-XXX Owner’s Manual Informatie voor gebruikers van inzameling en verwijdering van oude apparaten. Dit teken op de producten, verpakkingen en/of bijgaande documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet mogen worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval. Breng alstublieft voor de juiste behandeling, herwinning en hergebruik van oude producten deze naar daarvoor bestemde verzamelpunten, in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de instructies 2002/96/EC. Door deze producten juist te rangschikken, helpt u het redden van waardevolle rijkdommen en voorkomt u mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en de omgeving, welke zich zou kunnen voordoen door ongepaste afvalverwerking. Voor meer informatie over het inzamelen en hergebruik van oude producten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwerkingsbedrijf of het verkooppunt waar u de artikelen heeft gekocht. [. . . ] Stereo gesampled, grootschalig strijkersensemble met realistische nagalm. Combineer deze voice eens met piano in de Dual-modus. C1 C1 D1 D1 E1 E. Piano 2 F1 Harpsichord (Klavecimbel) Vibraphone (Vibrafoon) Pipe Organ (Kerkorgel) Jazz Organ (Jazzorgel) Strings (Strijkers) F1 G1 G1 A1 16 YDP-162/142 Gebruikershandleiding Geavanceerde functies Luisteren naar de demosongs Er is voorzien in demosongs voor alle voices van het instrument. 1 Druk op [DEMO/SONG] om het afspelen te starten. Het lampje [PLAY] licht op en de demosong voor de huidige voice wordt afgespeeld. Het afspelen van de demosongs begint met de geselecteerde song en wordt vanaf daar voortgezet. Na de laatste demosong wordt de reeks vervolgens herhaald vanaf de eerste demosong totdat u het afspelen stopt. De demosong wijzigen tijdens het afspelen: Druk op [+R] of [–L] om naar de volgende of vorige demosong te gaan. Om naar een specifieke demosong te gaan, houdt u [DEMO/SONG] ingedrukt en drukt u op een van de toetsen C1-A1. OPMERKING Als u het afspeeltempo wilt wijzigen, raadpleegt u pagina 14. Laagste toets C1 F1 A1 2 Druk op [DEMO/SONG] of [PLAY] om het afspelen te stoppen. Het lampje [PLAY] gaat uit. Overzicht van demosongs Toets C1 C1 D1 D1 E1 F1 F1 G1 G1 A1 Voicenaam Grand Piano 1 (Vleugel 1) Grand Piano 2 (Vleugel 2) Grand Piano 3 (Vleugel 3) E. Piano 1 (Elektr. piano 2) Harpsichord (Klavecimbel) Vibraphone (Vibrafoon) Pipe Organ (Kerkorgel) Jazz Organ (Jazzorgel) Strings (Strijkers) Mazurka No. 5 op. 7-1 Von fremden Landern und Menchen, Kinderszenen op. 15-1 Origineel Origineel Origineel Concerto a cembalo obbligato, 2 violini, viola e continuo No. 7, BWV. 1058 Origineel Herr Christ, der ein'ge Gottes-Sohn, BWV. 601 Origineel Origineel Titel Componist F. Bach Origineel Origineel De demosongs, behalve originele songs, zijn korte, opnieuw gearrangeerde passages uit de originele composities. De originele demosongs zijn van Yamaha (©2012 Yamaha Corporation). YDP-162/142 Gebruikershandleiding 17 NEDER- Geavanceerde functies Variatie in het geluid aanbrengen (reverb) NEDERLA Dit instrument beschikt over verschillende reverbtypen die extra diepte en expressie aan het geluid toevoegen voor een realistische akoestische ambiance. Het geschikte reverbtype en de geschikte diepte worden automatisch opgeroepen wanneer u een voice of song selecteert. Daarom hoeft u het reverbtype niet te selecteren; u kunt het desgewenst wel wijzigen. Een reverbtype selecteren: Houd [PIANO/VOICE] ingedrukt en druk op een van de toetsen C2-E2. [REVERB] in de Dualmodus Er wordt automatisch een optimaal reverbtype voor de combinatie van voices toegewezen. Een reverbtype selecteren C2 D2 De reverbdiepte aanpassen G 4: diepte 20 Laagste toets C2 D2 E2 C3: diepte 0 A4 Hoogste toets De diepte neemt toe als u hogere toetsen indrukt. Overzicht van reverbtypen Toets C2 Reverbtype Room (Kamer) Hall1 (Zaal 1) Beschrijving Voegt een continue galm toe aan het geluid, zoals de akoestische nagalm die u in een kamer zou horen. Dit effect bootst de natuurlijke akoestiek van een kleine concertzaal na. Dit effect bootst de natuurlijke akoestiek van een grote concertzaal na. Er wordt geen effect toegepast. C2 D2 Hall2 Stage (Podium) Off (Uit) D2 E2 De reverbdiepte aanpassen: Houd [PIANO/VOICE] ingedrukt en druk op een van de toetsen C3–G 4. Houd [PIANO/VOICE] ingedrukt en druk op de toets A4 om de reverbdiepte in te stellen op de diepte die het meest geschikt is voor de huidige voice. Bereik van de reverbdiepte: 0 (geen effect) – 20 (maximale reverbdiepte) 18 YDP-162/142 Gebruikershandleiding Geavanceerde functies De toonhoogte transponeren in halve noten NEDERU kunt de toonhoogte van het volledige toetsenbord omhoog of omlaag verschuiven in stappen van halve noten, zodat het spelen in moeilijke toonsoorten wordt vergemakkelijkt en u eenvoudig de toonhoogte van het toetsenbord kunt aanpassen aan het bereik van een zanger of andere instrumenten. Als u bijvoorbeeld '+5' selecteert, krijgt u bij het bespelen van de toets C de toonhoogte F, waardoor u een song kunt spelen in F-majeur alsof deze in C-majeur was. De toonhoogte omlaag transponeren: Houd [DEMO/SONG] en [PIANO/VOICE] ingedrukt en druk op een toets tussen F 2 (–6) en B2 (–1). De toonhoogte omhoog transponeren: Houd [DEMO/SONG] en [PIANO/VOICE] gelijktijdig ingedrukt en druk op een toets tussen C 3 (+1) en F 3 (+6). De normale toonhoogte herstellen: Houd [DEMO/SONG] en [PIANO/VOICE] ingedrukt en druk op de toets C3. F2 -6 -4 -2 C3 +1 +3 F3 +6 -5 -3 -1 0 +2 +4 +5 Laagste toets Omlaag transponeren Omhoog transponeren Normale toonhoogte De toonhoogte fijnregelen U kunt de toonhoogte van het volledige instrument nauwkeurig aanpassen in stappen van ongeveer 0, 2 Hz. Zo kunt u de toonhoogte van het toetsenbord nauwkeurig afstemmen op die van andere instrumenten of cd-muziek. De stemming verhogen (in stappen van ongeveer 0, 2 Hz): Houd [DEMO/SONG] en [PIANO/VOICE] gelijktijdig ingedrukt en druk op [+R]. [. . . ] Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante. Neem voor details over producten contact op met uw dichtstbijzijnde Yamaha-vertegenwoordiging of de geautoriseerde distributeur uit het onderstaande overzicht. Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo. NORTH AMERICA CANADA Yamaha Canada Music Ltd. 135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311 THE NETHERLANDS/ BELGIUM/LUXEMBOURG Yamaha Music Europe Branch Benelux Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands Tel: 0347-358 040 ASIA THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Yamaha Music & Electronics (China) Co. , Ltd. 2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu, Shanghai, China Tel: 021-6247-2211 FRANCE Yamaha Music Europe 7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités Pariest, 77183 Croissy-Beaubourg, France Tel: 01-64-61-4000 U. S. A. Yamaha Corporation of America 6600 Orangethorpe Ave. , Buena Park, Calif. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING YAMAHA YDP-162/142

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding YAMAHA YDP-162/142 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag