Gebruiksaanwijzing YAMAHA YAS-101

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing YAMAHA YAS-101. Wij hopen dat dit YAMAHA YAS-101 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing YAMAHA YAS-101 te teleladen.


YAMAHA YAS-101 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3982 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding YAMAHA YAS-101

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] * EEE: Espacio Económico Europeo Belangrijke mededeling: Garantie-informatie voor klanten in de EER* en Zwitserland Nederlands Voor gedetailleerde garantie-informatie over dit Yamaha-product en de garantieservice in heel de EER* en Zwitserland, gaat u naar de onderstaande website (u vind een afdrukbaar bestand op onze website) of neemt u contact op met de vertegenwoordiging van Yamaha in uw land. (Automatische Dimmerfunktion) 4 INPUT Wählt die Eingangsquelle, die wiedergegeben werden soll. 2 Eingangstasten: Wählt die Eingangsquelle, die wiedergegeben werden soll. 2 Entfernen Sie die Standfüße, um die Höhe des Geräts zu verringern. [. . . ] Omhoog Omlaag De kleur van de qD DTS-aanduiding wijzigt afhankelijk van het regelbare bereik. Groen wijst op een laag volumeniveau, oranje op een gemiddeld niveau en rood op een hoog niveau. Opmerking Let op, wanneer de aanduiding qD DTS rood is, is het volume op een hoger niveau ingesteld. (met + kunt u de vertraging langer maken) y Om het volume tijdelijk te dempen, drukt u op MUTE. om het volume te herstellen , drukt u nogmaals op MUTE of drukt u op VOLUME +/–. De vertraging langer maken De vertraging korter maken Het subwooferniveau regelen Druk op SUBWOOFER +/– om het niveau van de lage tonen aan te passen. de kleur van de qD DTS-aanduiding wijzigt afhankelijk van het niveau van de lage tonen. Groen wijst op een negatief niveau, oranje op een standaardniveau (de standaardwaarde is 0) en rood op een positief niveau. de kleur van de qD DTS-aanduiding wijzigt afhankelijk van het regelbare bereik. Groen wijst op een kortere vertraging, oranje op een gemiddelde vertraging en rood op een langere vertraging. Y De regelmodus wordt geannuleerd als er gedurende 20 seconden geen handelingen worden uitgevoerd op het toestel. Extra informatie Een externe subwoofer gebruiken Het toestel beschikt over een ingebouwde subwoofer. U kunt er echter ook voor kiezen om een in de handel verkrijgbare subwoofer te gebruiken. De aanduiding SURROUND (2 seconden lang, net nadat het toestel is ingeschakeld) Ingebouwde subwoofer Externe subwoofer 1 2 Activeer de waakstand op het toestel. Druk tegelijk op de knop VOLUME – en op het hoofdapparaat en laat vervolgens eerst de knop en daarna de knop VOLUME – los. Dit toestel wordt ingeschakeld als u schakelt tussen de ingebouwde subwoofer en de externe subwoofer. 11) Groen Brandt niet • Bij de standaardinstelling wordt de ingebouwde subwoofer gebruikt voor het afspelen. € U kunt de huidige instelling controleren door het toestel opnieuw in te schakelen vanuit de standbystand. opmerking Het is niet mogelijk om de ingebouwde en de externe subwoofer tegelijk te gebruiken. 8 Nl Extra informatie Het apparaat kan niet goed bediend worden met de afstandsbediening van de tv (het toestel is onder de tv geplaatst) De bediening via de afstandsbediening van de tv verloopt mogelijk moeilijk als het toestel de sensor van de tv belemmert als het onder de tv geplaatst is. Het toestel wordt in- of uitgeschakeld wanneer de signaaloverdrachtfunctie voor de afstandsbediening van de tv in- of uitgeschakeld wordt. 11) Aan De aanduiding CLEAR VOICE (2 seconden lang, net nadat het toestel is ingeschakeld) Uit 1 Plaats het toestel in verschillende andere posities. [. . . ] Richt de afstandsbediening van de tv naar de afstandsbedieningssensor van het toestel en laat hierbij minstens 30 cm ruimte tussen beide toestellen. 9 9 Het toestel schakelt niet over naar de leermodus Bedien het toestel pas als de INPUT-aanduiding voor afstandsbediening. De voedingsstatus van het De voedingsstatus van het toestel en uw tv was toestel en uw tv is niet gelijk al vanaf het begin niet gelijk. (uw tv is bijvoorbeeld ingeschakeld en op het toestel is de waakstand geactiveerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING YAMAHA YAS-101

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding YAMAHA YAS-101 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag