Gebruiksaanwijzing YAMAHA TYROS5 REFERENCE MANUAL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing YAMAHA TYROS5. Wij hopen dat dit YAMAHA TYROS5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing YAMAHA TYROS5 te teleladen.


YAMAHA TYROS5 REFERENCE MANUAL: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12560 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   YAMAHA TYROS5 (8783 ko)
   YAMAHA TYROS5 (8735 ko)
   YAMAHA TYROS5 DATA LIST (715 ko)
   YAMAHA TYROS5 REFERENCE MANUAL (11506 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding YAMAHA TYROS5REFERENCE MANUAL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Um weitere Noten hinzuzufügen, drücken Sie erneut die Taste [START/STOP], um die Aufnahme fortzusetzen. Drücken Sie die Taste [START/STOP], um die Wiedergabe anzuhalten. Um weitere Noten hinzuzufügen, drücken Sie erneut die Taste [START/STOP], um die Aufnahme fortzusetzen. [. . . ] 2-2 Drücken Sie die Taste [6 ], um als Notenlänge die Viertelnote auszuwählen. 2-1 F G7 2-2 2-3 3 Geben Sie die Akkorde für die Section Main B ein. 3-2 Drücken Sie die Taste [4 ], um als Notenlänge die ganze Note auszuwählen. [CREATOR] → [A] SONG CREATOR → TAB [E][F] REC MODE Legen Sie die gewünschten Einstellungen für die Aufnahme fest. *2 Drücken Sie die [REC]-Taste am Ende von Takt 5, um die Aufnahme zu stoppen. [CREATOR] → [A] SONG CREATOR → TAB [E][F] CHANNEL 4 Songs – Aufzeichnen Ihres Spiels als MIDI-Songs – Verwenden Sie die Tasten [A]/[B], um das Edit-Menü auszuwählen, und bearbeiten Sie die Daten mit den Tasten [1 ]–[8 ]. 5-1 Drücken Sie die [PLAY/PAUSE]-Taste, um die Aufnahme zu starten. 7-2 7-4 7-3, 7-5 7-3 Drücken Sie die [PLAY/PAUSE]-Taste, um die Aufnahme zu starten. 7-1 Drücken Sie die [F]-Taste (TRACK SELECT) , um „SUB“ als Aufnahmeziel auszuwählen. 7-4 Wenn Sie zu Ende gespielt haben, drücken Sie die [STOP]-Taste, um die Aufnahme zu beenden. 7-5 Um die neue Aufnahme anzuhören, drücken Sie die Taste [PLAY/PAUSE]. Um die doppelte Wiedergabe der Sub-Spur zu vermeiden, drücken Sie die [5 ]-Taste (MUTE) im Multi-Track-Recorder-Display. 1 2 3 4 5 Drücken Sie mehrmals die AUDIO-RECORDER/PLAYER-Taste [MODE], um das AUDIORECORDER/PLAYER-Display aufzurufen und die aufgenommenen Daten auszuwählen, die Sie bearbeiten möchten. 1 2 3 Drücken Sie die Taste [F] (TRACK SELECT), um die zu normalisierende Spur auszuwählen. [. . . ] 1 Drücken Sie die [VH TYPE SELECT]-Taste, um das Display für die Auswahl des Vokalharmonietyps aufzurufen. 1 Drücken Sie die [VH TYPE SELECT]-Taste, um das Display für die Auswahl des Vokalharmonietyps aufzurufen. Setzt die aktuellen Effekteinstellungen sowie die folgenden Daten zurück: • User-Effekttypen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING YAMAHA TYROS5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding YAMAHA TYROS5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag