Gebruiksaanwijzing YAMAHA T-S500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing YAMAHA T-S500. Wij hopen dat dit YAMAHA T-S500 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing YAMAHA T-S500 te teleladen.


YAMAHA T-S500 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1740 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding YAMAHA T-S500

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1 Om er zeker van te kunnen zijn dat u de optimale prestaties uit uw toestel haalt, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen. Bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u er later nog eens iets in kunt opzoeken. 2 Installeer dit toestel op een goed geventileerde, koele, droge en schone plek uit de buurt van direct zonlicht, warmtebronnen, trillingen, stof, vocht, en/of kou. Boven: 10 cm Achter: 10 cm 3 Plaats dit toestel uit de buurt van andere elektrische apparatuur, motoren of transformatoren om storend gebrom te voorkomen. [. . . ] Opmerking Zie de volgende pagina voor het instellen van voorkeurzenders. 1 2 Druk zo vaak op FM/AM als nodig om de ontvangstband (FM/AM) te selecteren. Wanneer het toestel is afgestemd op een zender, zal de indicator TUNED (afgestemd) oplichten en zal de frequentie waarop is afgestemd worden getoond op het display. 2 ■ FM-ontvangst verbeteren Als het signaal van het station zwak is en de geluidskwaliteit is niet goed, stel dan de FM-radioontvangstmodus in op mono om de ontvangst te verbeteren. Druk meerdere malen op FM MODE (FM-modus) om “AUTO STEREO” (stereomodus) of “MONO” (monomodus) te selecteren wanneer het apparaat is afgestemd op een FM-radiostation. Opmerking Zelfs als het apparaat in stereo-afstemmodus staat, gaat de STEREO-indicator niet branden als het huidige programma mono is. Handmatig afstemmen Als het signaal van de zender waar u op wilt afstemmen te zwak is, moet u er met de hand op afstemmen. 1 2 Druk zo vaak op FM/AM als nodig om de ontvangstband (FM/AM) te selecteren. Wanneer dit toestel staat afgestemd op een zender, licht de TUNED-indicator op. 4 Nl VOORKEUZESTATIONS INSTELLEN U kunt gemakkelijk op stations afstemmen door ze op te slaan (voorkeuzes) en weer op te roepen. 3 Draai PRESET/TUNING naar het gewenste voorkeuzenummer terwijl het voorkeuzenummer flikkert. 80MHz Voorkeuzenummer BEDIENING Opmerking Voer de volgende handeling uit binnen 5 seconden nadat u het voorkeuzenummer hebt geselecteerd. 1 2 Druk zo vaak op FM/AM als nodig om de ontvangstband (FM) te selecteren. “Auto Preset” (automatische voorkeuze) knippert op het display. Het apparaat gaat stations met sterke signalen zoeken en slaat ze automatisch op. Opmerkingen • Wanneer u een nieuw station toekent aan een bestaande voorkeuze, dan overschrijven de nieuwe gegevens de bestaande voorkeuzegegevens. € De soort ontvangst (stereo of mono) wordt samen met de frequentie van de zender opgeslagen. Opmerkingen • Alleen FM-stations met voldoende sterk signaal worden automatisch opgeslagen. zie “Handmatige instelling van voorkeuzezenders” hieronder. € Wanneer u nogmaals “Automatische instelling van voorkeuzezenders” start, worden alle voorkeuzegegevens gewist en worden nieuwe voorkeursgegevens ingesteld voor de diverse voorkeuzenummers. € Als er geen station wordt gevonden, wordt het zoeken beëindigd en keert het apparaat terug naar het laatste station waarop was afgestemd voordat u ging zoeken. Een voorkeuzestation wissen Volg onderstaande stappen om een enkel voorkeuzestation te wissen. [. . . ] Yamaha behoudt zich het recht voor om een product te vervangen door een gelijkaardig met dezelfde eigenschappen en waarde, indien een model niet meer leverbaar is of het onrendabel is dit te repareren. De originele factuur of de kassabon (met vermelding van de aankoopdatum, de productcode en de naam van de dealer) MOET worden gevoegd bij het 2. Product dat gebreken vertoont, samen met een verklaring waaruit het gebrek blijkt. In geval van afwezigheid van dit duidelijk aankoopbewijs, behoudt Yamaha zich het recht voor om gratis service te weigeren en kan het product op kosten van de klant worden teruggezonden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING YAMAHA T-S500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding YAMAHA T-S500 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag