Gebruiksaanwijzing YAMAHA RS201

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing YAMAHA RS201. Wij hopen dat dit YAMAHA RS201 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing YAMAHA RS201 te teleladen.


YAMAHA RS201 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5516 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding YAMAHA RS201

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Rechts Links Lautsprecher B Deutsch 9 De ANSCHLÜSSE ■ Buchsen REC • Über die Buchsen REC werden die Audiosignale des aktuell ausgewählten Eingangs ausgegeben (außer wenn LINE 3 ausgewählt ist). Die Festsendernummer, die um 1 höher ist als die zuletzt verwendete Nummer). Verändern Sie die Antennenposition, um die Mehrweginterferenzen zu eliminieren. Una vez registradas las emisoras, puede sintonizarlas fácilmente recuperando las presintonías. [. . . ] Bij onjuiste instelling van de VOLTAGE SELECTOR bestaat brandgevaar en kan schade aan het apparaat ontstaan. *AM-buitenantenne Gebruik 5 tot 10 meter met plastic geïsoleerd draad dat u uit een raam naar buiten spant. Naar stopcontact met netsnoer **AM-ringantenne (meegeleverd) • De AM-ringantenne moet altijd aangesloten blijven, zelfs als er een AM-buitenantenne op dit toestel is aangesloten. € De AM-ringantenne moet niet te dicht bij het toestel geplaatst worden. Nederlands 11 Nl BASISBEDIENING AFSPELEN Een bron afspelen 1 2 A (aan/uit) Invoerkeuzetoetsen Druk op A (aan/uit) om het toestel aan te zetten. Druk op een van de invoerkeuzetoetsen om de gewenste ingangsbron te kiezen. druk op SPEAKERS A en/of SPEAKERS B om de gewenste luidsprekersset(s) te kiezen. 3 Opmerkingen • Wanneer u één set luidsprekers hebt aangesloten met dubbele bedrading of wanneer u twee luidsprekersets tegelijkertijd gebruikt (A en B), let er dan op dat SP A en SP B beide worden weergegeven op het voorpaneelscherm. Y U kunt de klankkwaliteit bijregelen met behulp van de regelaars voor BASS –/+ en TREBLE –/+, en de geluidsbalans van de linker- en rechterluidsprekers met behulp van de regelaar BALANCE L/R (zie bladzijde 6). vOLUME +/– 6 Druk , als u stopt met luisteren , op A (aan/uit) om het toestel in wachtstand te zetten. Y • U kunt ook de knoppen en regelaars op het voorpaneel gebruiken als ze dezelfde of vergelijkbare namen hebben als die op de afstandsbediening. 12 Nl AFSPELEN De sluimerklok gebruiken Gebruik deze functie om het toestel automatisch in wachtstand te zetten na een bepaalde tijdsduur. De sluimerklok is nuttig als u gaat slapen terwijl het toestel een bron afspeelt of opneemt. sLEEP A (aan/uit) Druk herhaaldelijk op SLEEP om de tijdsduur in te stellen voordat het toestel in wachtstand gaat. Bij elke keer dat u op SLEEP drukt, wordt op het voorpaneelscherm een volgende stap van de onderstaande cyclus weergegeven. BASISBEDIENING Het SLEEP-lampje knippert terwijl u de tijdsduur voor de sluimerklok instelt. als de sluimerklok is ingesteld , gaat het SLEEPlampje op het voorpaneelscherm branden. Y Wilt u de sluimerklok onderbreken, kies dan een van de volgende methoden: – Selecteer "SLEEP OFF". Nederlands 13 Nl FM/AM AFSTEMMEN Opmerkingen • Radiofrequenties verschillen per land of regio waar het toestel wordt gebruikt. In dit gedeelte worden illustraties gebruikt van het voorpaneelscherm van het model voor Europa. € Alleen voor het model voor Azië en het universele model: Stel de afstemfrequentiestap in op de frequentieruimte in uw regio voordat u afstemt op een radiostation (zie bladzijde 19). voorkeuzefuncties gebruiken U kunt 40 stations registreren als voorkeuzestations. [. . . ] Controleer of de luidsprekerdraden elkaar niet raken en zet dan het toestel opnieuw aan. Verhoog de instelling voor AUTO POWER STANDBY of schakel de instelling uit (OFF) in het optiemenu door op MENU te drukken. 9 — 19 9 6 9 9 Er komt slechts aan één kant geluid uit de luidspreker. de component aangesloten op de LINE 3 PB/REC-aansluitingen van dit toestel is uitgeschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING YAMAHA RS201

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding YAMAHA RS201 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag