Gebruiksaanwijzing YAMAHA PSR-F50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing YAMAHA PSR-F50. Wij hopen dat dit YAMAHA PSR-F50 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing YAMAHA PSR-F50 te teleladen.


YAMAHA PSR-F50 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4439 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   YAMAHA PSR-F50 (2802 ko)
   YAMAHA PSR-F50 ANNEXE 3 (4449 ko)
   YAMAHA PSR-F50 ANNEXE 4 (2337 ko)
   YAMAHA PSR-F50 ANNEXE 5 (3031 ko)
   YAMAHA PSR-F50 ANNEXE 1 (1202 ko)
   YAMAHA PSR-F50 ANNEXE 2 (2285 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding YAMAHA PSR-F50

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] *2: U hebt de PRODUCT ID op dit blad nodig bij het invullen van het gebruikersregistratieformulier. Nadat u de gebruikersregistratie op onderstaande website hebt ingevuld, kunt u dit Song Book kosteloos downloaden. Com/myproduct/regist/ U hebt de PRODUCT ID op het blad 'Online Member Product Registration', dat bij deze handleiding is geleverd, nodig om het gebruikersregistratieformulier in te vullen. Verwijder de doorzichtige beschermlaag die vóór de verzending uit de fabriek op de display is aangebracht. [. . . ] ρ Behandeling en onderhoud • Gebruik het instrument niet in de nabijheid van een tv, radio, stereoapparatuur, mobiele telefoon of andere elektrische apparaten. Wanneer u het instrument samen met de toepassing op uw iPhone/iPad gebruikt, adviseren we u om de vliegtuigstand op uw iPhone/iPad in te stellen op AAN, om bijgeluiden als gevolg van communicatie te vermijden. € Stel het instrument niet bloot aan grote hoeveelheden stof of trillingen of aan extreme koude of hitte (zoals in direct zonlicht, bij een verwarming of overdag in een auto), om eventuele vervorming van het bedieningspaneel, beschadiging van de interne componenten of instabiele werking te voorkomen. € Gebruik bij het schoonmaken van het instrument een zachte, droge of licht bevochtigde doek. gebruik geen verfverdunners , oplosmiddelen , schoonmaakmiddelen of chemisch geïmpregneerde schoonmaakdoekjes. Informatie  Auteursrechten • Het kopiëren van commercieel verkrijgbare muziekgegevens, inclusief maar niet beperkt tot MIDI-gegevens en/of audiogegevens, is strikt verboden, uitgezonderd voor persoonlijk gebruik. € Dit product bevat en gaat vergezeld van computerprogramma's en inhoud waarvan Yamaha alle auteursrechten heeft of waarvan het over de licenties beschikt om gebruik te mogen maken van de auteursrechten van derden. Onder dergelijk materiaal waarop auteursrechten berusten, vallen, zonder enige beperkingen, alle computersoftware, stijlbestanden, MIDI-bestanden, WAVE-gegevens, bladmuziek en geluidsopnamen. Elk ongeautoriseerd gebruik van dergelijke programma's en inhoud, buiten het persoonlijke gebruik van de koper, is volgens de desbetreffende wettelijke bepalingen niet toegestaan. ρ Functies/gegevens die bij het instrument zijn meegeleverd • Sommige presetsongs zijn ingekort of bewerkt en zijn daarom niet precies hetzelfde als het origineel. ρ Over deze handleiding • De afbeeldingen en schermen zoals deze in deze handleiding zijn te zien, zijn uitsluitend bedoeld voor instructiedoeleinden en kunnen dus enigszins afwijken van de werkelijkheid. € De namen van bedrijven en producten die in deze handleiding worden genoemd, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. DMI-5 2/2 4 PSR-F50 Gebruikershandleiding Spanningsvereisten Hoewel het instrument zowel via een netadapter als via batterijen kan worden gevoed, beveelt Yamaha het gebruik van een netadapter aan, wanneer dat mogelijk is. Het gebruik van de stekker alleen kan elektrische schokken of brand veroorzaken. U kunt elektrische schokken, kortsluiting of schade voorkomen door ervoor te zorgen dat er geen stof aanwezig is tussen de netadapter en de stekker. Gebruik van een andere adapter kan oververhitting van het instrument en defecten veroorzaken. batterijen gebruiken WAARSCHUWING • Raadpleeg het gedeelte 'Batterij' in de Voorzichtig. 2 Sluit de netadapter aan op de aansluiting voor spanningsvoorziening. Netadapter Stopcontact VOORZICHTIG • Bij het gebruik van een netadapter verbruikt het instrument zelfs wanneer het is uitgezet nog een kleine hoeveelheid elektrische stroom. Als u het instrument gedurende een lange tijd niet gebruikt, zorg er dan voor dat u de netadapter uit het stopcontact haalt. 3 Plaats zes nieuwe AA-batterijen – alkalinebatterijen van 1, 5 V of oplaadbare Ni-MHbatterijen van 1, 2 V (aanbevolen) – en let daarbij goed op de polariteitsaanduidingen aan de binnenzijde van het compartiment. ρ Opmerking bij de netadapter Afhankelijk van het land waar u woont, moet u de netadapter met een afzonderlijke stekker gebruiken. [. . . ] instellingen: On/Off * Als dit is ingeschakeld , knippert de huidige display-indicatie. AUTO POWER OFF Wijzigt hoeveel tijd er moet verstrijken voordat het instrument wordt uitgezet. Back-up Back-upparameters De volgende instellingen blijven behouden, zelfs als de stroom uitvalt. master Volume Level , Auto Power Offinstelling , Tuning , Sustain On/off , Battery Select Initialisatie Hiermee initialiseert u de backupgegevens. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING YAMAHA PSR-F50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding YAMAHA PSR-F50 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag