Gebruiksaanwijzing YAMAHA PSR-E443

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing YAMAHA PSR-E443. Wij hopen dat dit YAMAHA PSR-E443 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing YAMAHA PSR-E443 te teleladen.


YAMAHA PSR-E443 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3981 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   YAMAHA PSR-E443 ANNEXE 1 (4751 ko)
   YAMAHA PSR-E443 (3981 ko)
   YAMAHA PSR-E443 ANNEXE 1 (4740 ko)
   YAMAHA PSR-E443 DATA LIST (232 ko)
   YAMAHA PSR-E443 MIDI REFERENCE (280 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding YAMAHA PSR-E443

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIGITAL KEYBOARD Gebruikershandleiding Brugervejledning Bruksanvisning NL DA SV Svenska Dansk Nederlands For PSR-E443 Informatie voor gebruikers van inzameling en verwijdering van oude apparaten en gebruikte batterijen Deze tekens op de producten, verpakkingen en/of bijgaande documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet mogen worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval. Breng alstublieft voor de juiste behandeling, herwinning en hergebruik van oude producten en gebruikte batterijen deze naar daarvoor bestemde verzamelpunten, in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de instructies 2002/96/EC en 2006/66/EC. Door deze producten en batterijen juist te rangschikken, helpt u het redden van waardevolle rijkdommen en voorkomt u mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en de omgeving, welke zich zou kunnen voordoen door ongepaste afvalverwerking. Voor meer informatie over het inzamelen en hergebruik van oude producten en batterijen kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwerkingsbedrijf of het verkooppunt waar u de artikelen heeft gekocht. [. . . ] Over audiobestanden Audiosignalen die u via uw toetsenspel creëert kunnen niet naar een computer of iPad/iPhone worden overgebracht, ook al is zo'n apparaat aangesloten op de USB [TO HOST]-aansluiting van dit instrument. Dit betekent dat uw toetsenspel, SONG/STYLE/PATTERN niet als audiodata op een computer of iPad/iPhone kunnen worden opgeslagen. Back-up en initialisatie Back-upparameters De volgende back-upparameters blijven behouden, zelfs als het apparaat wordt uitgeschakeld. Back-upparameters • Gebruikerssongs (pagina 30) • Stijldata die van een computer zijn overgebracht en zijn geladen in de stijlnummers 201 t/m 205 (pagina 61) • Registratiegeheugen (pagina 33) • FUNCTIE-instellingen: (pagina 52) Tuning, Split Point, Touch Response, Style Volume, Song Volume, Pattern Volume, Metronome Volume, Grade, Demo Group, Demo Play Mode, Demo Cancel, Master EQ type, Your Tempo on/off, Auto Power Off setting, Battery Select, Language Back-up wissen Hiermee initialiseert u de back-upparameters. Druk terwijl u de hoogste witte toets ingedrukt houdt op de schakelaar [ ] (Standby/On) om het instrument in te schakelen. Flashgeheugen wissen Met deze handeling verwijdert u alle songs en stijlen die vanaf een computer zijn overgebracht. Stijldata die zijn geregistreerd aan stijlnummers 201–205 blijven echter behouden. Druk terwijl u de hoogste witte toets en de hoogste drie zwarte toetsen ingedrukt houdt op de schakelaar [ ] (Standby/On) om het instrument in te schakelen. Naast bovengenoemde back-upparameters blijven alle data (inclusief stijldata die niet zijn geladen) die van de aangesloten computer zijn overgebracht bewaard, zelfs als u het instrument uitschakelt. Initialisatie Met deze functie wist u de back-updata die hierboven zijn beschreven. LET OP • Houd in gedachte dat u met deze handeling ook de data verwijdert die u hebt gekocht. Zorg dat u de belangrijke data met Musicsoft Downloader-software (MSD) op een computer hebt opgeslagen. Voor meer informatie raadpleegt u 'Computergerelateerde handelingen' (pagina 9). 34 PSR-E443 Gebruikershandleiding Handige speelfuncties Referentie Een reverb-type selecteren Met een effect Reverb kunt u de rijke ambiance van een concertzaal nabootsen. Hoewel u door een stijl of song te selecteren het optimale reverb-type voor het gehele geluid oproept, kunt u handmatig een ander reverb-type selecteren. Een Chorus-type selecteren Het choruseffect creëert een dik geluid, gelijk aan veel van dezelfde voices die unisono worden gespeeld. Hoewel u door een stijl of song te selecteren het optimale chorus-type voor het gehele geluid oproept, kunt u handmatig een ander chorus-type selecteren. Nadat 'Reverb' enkele seconden zichtbaar is, wordt het huidige reverb-type weergegeven. 2 Gebruik de CATEGORY-knoppen [+] en [-] om 'Chorus' (functie 036) op te roepen. Nadat 'Chorus' enkele seconden zichtbaar is, wordt het huidige chorus-type weergegeven. Reverb 035 Chorus 036 Hall2 02 035 Chorus1 1 036 Huidige reverb-type OPMERKING OPMERKING Huidige chorus-type • Sommige songs en stijlen gebruiken reverb-typen die niet via het bedieningspaneel kunnen worden geselecteerd. Als een dergelijke song of stijl wordt afgespeeld, wordt '- - -' op de display weergegeven. [. . . ] De stijlnummers 176 en 188 t/m 200 hebben geen ritmepartij, daarom wordt er geen ritme afgespeeld. Geef vervolgens het akkoord in het gebied voor de linkerhand op om andere stijlpartijen dan de ritmepartij te spelen. Druk bij het gebruik van een stijl op de knop [STYLE] als u het lampje [STYLE] wilt inschakelen. Indrukken van de voetschakelaar kapt bijvoorbeeld het geluid af en loslaten geeft juist sustain aan de geluiden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING YAMAHA PSR-E443

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding YAMAHA PSR-E443 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag