Gebruiksaanwijzing YAMAHA PSR-E253/YPT-255

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing YAMAHA PSR-E253/YPT-255. Wij hopen dat dit YAMAHA PSR-E253/YPT-255 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing YAMAHA PSR-E253/YPT-255 te teleladen.


YAMAHA PSR-E253/YPT-255 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13870 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   YAMAHA PSR-E253/YPT-255 ANNEXE 1 (14477 ko)
   YAMAHA PSR-E253/YPT-255 (2852 ko)
   YAMAHA PSR-E253/YPT-255 ANNEXE 1 (14477 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding YAMAHA PSR-E253/YPT-255

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] (standby) Informatie voor gebruikers van inzameling en verwijdering van oude apparaten en gebruikte batterijen Deze tekens op de producten, verpakkingen en/of bijgaande documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet mogen worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval. Breng alstublieft voor de juiste behandeling, herwinning en hergebruik van oude producten en gebruikte batterijen deze naar daarvoor bestemde verzamelpunten, in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de instructies 2002/96/EC en 2006/66/EC. Door deze producten en batterijen juist te rangschikken, helpt u het redden van waardevolle rijkdommen en voorkomt u mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en de omgeving, welke zich zou kunnen voordoen door ongepaste afvalverwerking. Voor meer informatie over het inzamelen en hergebruik van oude producten en batterijen kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwerkingsbedrijf of het verkooppunt waar u de artikelen heeft gekocht. [. . . ] Deze instructies geven een typisch voorbeeld voor het gebruik van secties. 7 Wanneer het intro is voltooid, bespeelt u het toetsenbord volgens de voortgang van de song die u speelt. Speel akkoorden met uw linkerhand terwijl u melodieën speelt met uw rechterhand. Wanneer het einde is voltooid, stopt het afspelen van de stijl automatisch. U kunt het einde geleidelijk laten vertragen (ritardando) door nogmaals op de knop [INTRO/ENDING/rit. INTRO≥A Nu kunt u het afspelen van de stijl starten vanaf de sectie Intro. Het tempo wijzigen Druk op de knop [TEMPO/TAP] om de waarde van Tempo op te roepen en gebruik vervolgens de knoppen [-] en [+] om de waarde van Tempo aan te passen. 6 Speel een akkoord met uw linkerhand om het afspelen van het intro te starten. Speel voor dit voorbeeld een C-majeurakkoord (zoals hieronder aangegeven). Voor informatie over het invoeren van akkoorden raadpleegt u 'Akkoordtypen voor het afspelen van een stijl' op pagina 20. De functie Tap gebruiken Terwijl een song of stijl wordt afgespeeld, kunt u het tempo wijzigen door twee keer in het gewenste tempo op de knop [TEMPO/TAP] te drukken. Als het afspelen van een song of stijl wordt gestopt, drukt u verschillende keren op de knop [TEMPO/TAP] om het afspelen te starten in het tempo waarin u tikt: vier keer voor een song of stijl met vier tellen of drie keer voor een song of stijl met drie tellen. Bereik voor automatische begeleiding PSR-E253/YPT-255 Gebruikershandleiding 19 Speelstijlen Akkoordtypen voor het afspelen van een stijl Gebruikers die niet vertrouwd zijn met akkoorden kunnen deze tabel raadplegen om te leren hoe elementaire akkoorden gespeeld moeten worden in het bereik voor automatische begeleiding op het toetsenbord. Aangezien er vele nuttige akkoorden zijn, evenals vele manieren om ze muzikaal toe te passen, wordt u aangeraden in de handel verkrijgbare boeken met akkoorden te raadplegen voor meer informatie. Majeur Mineur Septiem Mineurseptiem Majeurseptiem C Cm C7 Cm7 CM 7 D Dm D7 Dm7 DM 7 E Em E7 Em7 EM7 C F Fm F7 Fm7 FM7 G Gm G7 Gm7 GM7 A Am A7 Am7 AM 7 B Bm B7 Bm 7 BM 7 • Er kunnen naast de grondligging ook inversies worden gebruikt, met uitzondering van: m7 m7b5, 6, m6, sus4, aug, dim7 7b5, 6(9) en sus2 , , • Inversie van de akkoorden 7sus4 en m7(11) wordt niet herkend als de noten worden weggelaten. € Sus2-akkoorden worden alleen aangegeven met de naam van de grondtoon. € Wanneer u een akkoord speelt dat niet door dit instrument wordt herkend, wordt niets op de display weergegeven. Gemakkelijke akkoorden Met deze methode kunt u in het begeleidingsgedeelte van het toetsenbord met één, twee of drie vingers gemakkelijk akkoorden spelen. Voor grondtoon 'C' C Cm C7 Cm 7 Een majeurakkoord spelen Druk op de grondtoon () van het akkoord. Een mineurakkoord spelen Speel de grondtoon van het akkoord met de dichtstbijzijnde zwarte toets links ervan. Een septiemakkoord spelen Speel de grondtoon van het akkoord met de dichtstbijzijnde witte toets links ervan. Een mineurseptiemakkoord spelen Druk de grondtoon van het desbetreffende akkoord in met de dichtstbijzijnde witte en zwarte toets links ervan (drie in totaal). [. . . ] € De LCD-display wordt plotseling donker en alle paneelinstellingen worden gereset. Dit is normaal en de automatische uitschakelfunctie is mogelijk geactiveerd (pagina 14). Als een andere netadapter dan de opgegeven netadapter wordt gebruikt, is het mogelijk dat het instrument opeens en onverwacht wordt uitgeschakeld. Wanneer het instrument is ingeschakeld, wordt het opeens en onverwacht uitgeschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING YAMAHA PSR-E253/YPT-255

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding YAMAHA PSR-E253/YPT-255 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag