Gebruiksaanwijzing YAMAHA PSR-E243/YPT-240

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing YAMAHA PSR-E243/YPT-240. Wij hopen dat dit YAMAHA PSR-E243/YPT-240 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing YAMAHA PSR-E243/YPT-240 te teleladen.


YAMAHA PSR-E243/YPT-240 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12472 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   YAMAHA PSR-E243/YPT-240 (2490 ko)
   YAMAHA PSR-E243/YPT-240 MIDI REFERENCE (71 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding YAMAHA PSR-E243/YPT-240

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Neem voor details over producten alstublieft contact op met uw dichtstbijzijnde Yamaha-vertegenwoordiging of de geautoriseerde distributeur uit het onderstaande overzicht. Pojedinosti proizvoda potražite kod najbližeg Yamaha zastupnika ili kod ovlaštenog distributera navedenog u nastavku. NORTH AMERICA CANADA Yamaha Canada Music Ltd. 135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311 THE NETHERLANDS/ BELGIUM/LUXEMBOURG Yamaha Music Europe Branch Benelux Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands Tel: 0347-358 040 ASIA THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Yamaha Music & Electronics (China) Co. , Ltd. 2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu, Shanghai, China Tel: 021-6247-2211 FRANCE Yamaha Music Europe 7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités Pariest, 77183 Croissy-Beaubourg, France Tel: 01-64-61-4000 U. S. A. Yamaha Corporation of America 6600 Orangethorpe Ave. , Buena Park, Calif. 11/F. , Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: 2737-7688 ITALY Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy Tel: 02-935-771 CENTRAL & SOUTH AMERICA MEXICO Yamaha De México, S. A. [. . . ] U kunt de Ending geleidelijk laten vertragen (ritardando) door nogmaals op de knop [INTRO/ENDING/rit. ] te drukken terwijl de Ending wordt afgespeeld. MAIN A Huidige sectie 5 Druk op de knop [INTRO/ENDING/rit. ]. Het tempo wijzigen INTRO≥A Nu kunt u het afspelen van de stijl starten vanaf de sectie Intro. Druk op de knop [TEMPO/TAP] om de waarde van Tempo op te roepen en gebruik vervolgens de knoppen [-] en [+] om de waarde van Tempo aan te passen. 090 Tempo 6 Speel een akkoord met uw linkerhand om het afspelen van het intro te starten. Speel voor dit voorbeeld een C-majeurakkoord (zoals hieronder aangegeven). Voor informatie over het invoeren van akkoorden raadpleegt u 'Akkoordtypen voor het afspelen van een stijl' op pagina 18. Splitpunt Huidige tempowaarde Druk de knoppen [+] en [-] tegelijkertijd in om de waarde te resetten naar het standaardtempo van de huidige stijl of song. De functie Tap gebruiken Terwijl een song of stijl speelt kunt u het tempo wijzigen door twee keer in het gewenste tempo op de knop [TEMPO/TAP] te drukken. Als het afspelen van een song of stijl wordt gestopt, drukt u verschillende keren op de knop [TEMPO/TAP] om het afspelen te starten in het tempo waarin u tikt: vier keer voor een song of stijl met vier tellen of drie keer voor een song of stijl met drie tellen. Begeleidingsgedeelte PSR-E243/YPT-240 Gebruikershandleiding 17 Stijlen afspelen Akkoordtypen voor het afspelen van een stijl Gebruikers die niet vertrouwd zijn met akkoorden kunnen deze tabel raadplegen om te leren hoe elementaire akkoorden gespeeld moeten worden in het gedeelte voor automatische begeleiding op het keyboard. Aangezien er vele nuttige akkoorden zijn, evenals vele manieren om ze muzikaal toe te passen, wordt u aangeraden in de handel verkrijgbare boeken met akkoorden te raadplegen voor meer informatie.  geeft de grondtoon aan. Majeur Mineur Septiem Mineurseptiem Majeurseptiem C Cm C7 Cm7 CM 7 D Dm D7 Dm7 DM 7 E Em E7 Em7 EM7 C F Fm F7 Fm7 FM7 G Gm G7 Gm7 GM7 A Am A7 Am7 AM 7 B Bm B7 Bm 7 BM 7 • Er kunnen naast de grondligging ook inversies worden gebruikt, met uitzondering van: , m7 m7b5, 6, m6, sus4, aug, dim7 7b5, 6(9) en sus2 , • Inversie van de akkoorden 7sus4 en m7(11) wordt niet herkend als de noten worden weggelaten. • Sus2-akkoorden worden alleen aangegeven met de naam van de grondtoon. • Wanneer u een akkoord speelt dat niet door dit instrument wordt herkend, wordt niets op de display weergegeven. In dat geval worden alleen de ritme- en baspartijen afgespeeld. Gemakkelijke akkoorden Met deze methode kunt u in het begeleidingsgedeelte van het keyboard met één, twee of drie vingers gemakkelijk akkoorden spelen. Voor grondtoon 'C' C Cm C7 Cm 7 Een majeurakkoord spelen Druk op de grondtoon () van het akkoord. Een mineurakkoord spelen Speel de grondtoon van het akkoord met de dichtstbijzijnde zwarte toets links ervan. Een septiemakkoord spelen Speel de grondtoon van het akkoord met de dichtstbijzijnde witte toets links ervan. Een mineurseptiemakkoord spelen Druk de grondtoon van het desbetreffende akkoord in met de dichtstbijzijnde witte en zwarte toets links ervan (drie in totaal). 18 PSR-E243/YPT-240 Gebruikershandleiding Stijlen afspelen Akkoorden opzoeken met de functie Chord Dictionary (akkoordenwoordenboek) De woordenboekfunctie is handig wanneer u de naam van een bepaald akkoord kent en snel wilt leren hoe u dit akkoord kunt spelen. Dict. 001 2-2. 1 Houd de knop [3 WAITING] langer dan een seconde ingedrukt om 'Dict. ' op te roepen. De tekst 'Dict. ' wordt op de display weergegeven. Druk op de toets 'M7' in het gedeelte tussen 'CHORD TYPE ' en 'ROOT'. De noten die u zou moeten spelen voor het opgegeven akkoord (grondtoon en akkoordtype) worden op de display getoond, zowel in de notatie als in het toetsoverzicht. Houd langer dan een seconde ingedrukt. Dict. Akkoordnaam (grondtoon en type) Met deze handeling verdeelt u het hele keyboard in drie gebieden (zie hieronder). • Het gebied rechts van 'ROOT ': Hier kunt u de akkoordgrondtoon opgeven zonder dat geluid wordt geproduceerd. • Het gebied tussen 'CHORD TYPE ' en 'ROOT ': Hier kunt u het akkoordtype opgeven zonder dat geluid wordt geproduceerd. • Het gebied links van 'CHORD TYPE ': Hier kunt u het akkoord spelen en controleren dat u in bovengenoemde twee gebieden hebt opgegeven. Keyboardspeelgebied Gebied van akkoordtype Gebied van grondtoon Dict. 001 Akkoordnotatie Afzonderlijke noten van het akkoord (keyboard) Druk op de knoppen [+]/[-] om mogelijke inversies van het akkoord op te roepen. OPMERKING • Over majeurakkoorden: eenvoudige majeurakkoorden worden gewoonlijk alleen aangegeven met de grondtoonnoot. Als u hier echter majeurakkoorden wilt aangeven, let er dan op dat u 'M' (majeur) selecteert na het selecteren van de grondtoonnoot. 2 Als voorbeeld gaat u leren hoe u een GM7-akkoord (G-majeurseptiem) moet spelen. • Deze akkoorden worden niet aangegeven in de functie Chord Dictionary (akkoordenwoordenboek): 6(9), M7(9), M7(# 11), b 5, M7b 5, M7aug, m7(11), mM7(9), mM7b 5, 7b 5, sus2 2-1 Duk op de toets 'G' in het gedeelte rechts van 'ROOT ' zodat de 'G' als de grondtoon wordt weergegeven. 3 Volg de notatie en het toetsenbordoverzicht in de display en probeer een akkoord te spelen in het gebied links van 'CHORD TYPE '. Als u het akkoord juist hebt gespeeld, klinkt er een belgeluid om dit aan te geven. De akkoordnaam op de display knippert. PSR-E243/YPT-240 Gebruikershandleiding 19 Songs afspelen U kunt de interne songs gewoon beluisteren of deze gebruiken met nagenoeg elke functie, bijvoorbeeld de lesfunctie. Een demosong beluisteren Druk op de knop [DEMO] om de songs achter elkaar af te spelen. Het afspelen wordt continu herhaald, telkens opnieuw vanaf de eerste song (001). BGM afspelen Wanneer u bij de standaardinstelling op de knop [DEMO] drukt, worden slechts drie interne demosongs herhaaldelijk afgespeeld. U kunt deze instelling zo wijzigen dat alle interne songs automatisch worden afgespeeld, zodat u het instrument als bron van achtergrondmuziek kunt gebruiken. Druk op de knop [DEMO] om het afspelen te stoppen. OPMERKING 1 • Nadat u op de knop [DEMO] hebt gedrukt, kunt u een song selecteren met de knop [+]. Met de knop [-] kunt u naar het begin van de geselecteerde song teruggaan. Houd de knop [DEMO] langer dan een seconde ingedrukt. Op de display wordt enkele seconden de tekst 'DemoGrp' weergegeven, gevolgd door het huidige doel voor herhaald afspelen. Een song selecteren en afspelen 1 U kunt de gewenste song selecteren door op de knop [SONG] te drukken en vervolgens de nummerknoppen te gebruiken. Zie het Songoverzicht (pagina 37). Songnummer Houd langer dan een seconde ingedrukt. 2 Gebruik de knoppen [+] of [-] om een afspeelgroep te selecteren. Demo Preset Presetsongs (001–003) Alle presetsongs (001–002) 004 Mirliton Songnaam 3 Wordt weergegeven nadat u op de knop [SONG] hebt gedrukt. 2 Druk op de knop [DEMO] om het afspelen te starten. Als u het afspelen wilt stoppen, drukt u opnieuw op de knop [DEMO] of drukt u op de knop [START/STOP]. Druk op de knop [START/STOP] om het afspelen te starten. [. . . ] U tom se slučaju pridržava zahtjeva koje je postavila Direktiva za predmetnu kemikaliju. (weee_battery_eu_hr_01) 40 41 Neem voor details over producten alstublieft contact op met uw dichtstbijzijnde Yamaha-vertegenwoordiging of de geautoriseerde distributeur uit het onderstaande overzicht. Pojedinosti proizvoda potražite kod najbližeg Yamaha zastupnika ili kod ovlaštenog distributera navedenog u nastavku. NORTH AMERICA CANADA Yamaha Canada Music Ltd. 135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311 THE NETHERLANDS/ BELGIUM/LUXEMBOURG Yamaha Music Europe Branch Benelux Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands Tel: 0347-358 040 ASIA THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Yamaha Music & Electronics (China) Co. , Ltd. 2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu, Shanghai, China Tel: 021-6247-2211 FRANCE Yamaha Music Europe 7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités Pariest, 77183 Croissy-Beaubourg, France Tel: 01-64-61-4000 U. S. A. Yamaha Corporation of America 6600 Orangethorpe Ave. , Buena Park, Calif. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING YAMAHA PSR-E243/YPT-240

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding YAMAHA PSR-E243/YPT-240 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag