Gebruiksaanwijzing YAMAHA P-45

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing YAMAHA P-45. Wij hopen dat dit YAMAHA P-45 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing YAMAHA P-45 te teleladen.


YAMAHA P-45 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7723 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   YAMAHA P-45 MIDI REFERENCE (107 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding YAMAHA P-45

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] English D I G I TA L P I A N O P-45 EN FR ES DE PT IT NL PL RU DA SV CS SK HU SL Español Deutsch Português Nederlands Polski Русский Svenska Dansk Italiano Owner’s Manual Mode d'emploi Manual de instrucciones Bedienungsanleitung Manual do Proprietário Gebruikershandleiding Podręcznik użytkownika Руководство пользователя Brugervejledning Bruksanvisning Uživatelská příručka Používateľská príručka Használati útmutató Navodila za uporabo Ръководство на потребителя Manualul proprietarului Lietotāja rokasgrāmata Vartotojo vadovas Korisnički priručnik Kullanıcı el kitabı Kasutusjuhend Manuale di istruzioni Yamaha Downloads http://download. yamaha. com/ RO LV LT ET HR TR Published 12/2014 PO##*. *- **A0 Printed in China ZN84070 Türkçe C. S. G. , DMI Development Division © 2014 Yamaha Corporation Hrvatski Yamaha Global Site http://www. yamaha. com/ BG eesti keel Lietuvių k. Latviski Română Български Slovenščina Magyar Slovenčina Français Česky DIGITAL PIANO P-45 Owner’s Manual p45_en_om. book Page 2 Thursday, October 30, 2014 1:12 PM 2 P-45 Owner’s Manual p45_en_om. book Page 3 Thursday, October 30, 2014 1:12 PM OBSERVERA! Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så länge som den ar ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har stängts av. ADVARSEL: Netspændingen til dette apparat er IKKE afbrudt, sålænge netledningen sidder i en stikkontakt, som er tændt — også selvom der er slukket på apparatets afbryder. VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko laitetta verkosta. (standby) P-45 Owner’s Manual 3 Informatie voor gebruikers van inzameling en verwijdering van oude apparaten. Dit teken op de producten, verpakkingen en/of bijgaande documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet mogen worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval. Breng alstublieft voor de juiste behandeling, herwinning en hergebruik van oude producten deze naar daarvoor bestemde verzamelpunten, in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de instructies 2002/96/EC. Door deze producten juist te rangschikken, helpt u het redden van waardevolle rijkdommen en voorkomt u mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en de omgeving, welke zich zou kunnen voordoen door ongepaste afvalverwerking. Voor meer informatie over het inzamelen en hergebruik van oude producten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwerkingsbedrijf of het verkooppunt waar u de artikelen heeft gekocht. [. . . ] Perfect voor klassieke composities en elke willekeurige andere stijl waarvoor een akoestische piano nodig is. Heldere klank helpt het geluid 'eruit springen' bij spelen in een ensemble. Druk gewoon op [GRAND PIANO/ FUNCTION] om de Dual-modus af te sluiten. Het octaaf verschuiven voor elke voice: Houd [GRAND PIANO/FUNCTION] ingedrukt en druk op een van de toetsen F5 – A#5. Voice 1 Voice 2 C#0 D0 Analoog geluid van een elektrische piano met hamertjes die op metalen 'staafjes' E. Zachte klank wanneer er licht wordt gespeeld en een agressieve klank wanneer er hard wordt gespeeld. PIPE ORGAN 1 PIPE ORGAN 2 STRINGS Een typisch geluid van een pijporgel (8 voet + 4 voet + 2 voet). Dit is het geluid van een orgel met alle registers open, vaak geassocieerd met de 'Toccata en Fuga' van Bach. Authentiek geluid van een klavecimbel, waarbij de snaren worden getokkeld, geen aanslagrespons. Dezelfde voice, maar dan een octaaf hoger gemixt voor een meer heldere, dynamische klank. F5 Voice 1 F#5 G5 -1 0 +1 F5 A#5 D#0 E0 G#5 Voice 2 A5 A#5 -1 0 +1 F0 F#0 De balans tussen twee voices aanpassen: Houd [GRAND PIANO/FUNCTION] ingedrukt en druk op de toets B5 om met één te verlagen, C#6 om met één te verhogen of C6 om op 0 in te stellen (gelijke balans). Instellingen hoger dan '0' verhogen het volume van voice 1, en omgekeerd. C#6 (+1) G0 HARPSICHORD 1 HARPSICHORD 2 VIBRAPHONE G#0 A0 Speel op het toetsenbord nadat u de gewenste voice hebt geselecteerd. OPMERKING B5 (-1) C6 (0) • Luister naar de demosongs voor elke voice (pagina 16) om vertrouwd te raken met de karakteristieken van de voices. • In de volgende kolom (zie 'Voice 1') staat beschreven hoe u het octaaf kunt verschuiven. 12 P-45 Gebruikershandleiding Selecteren en spelen van voices Duo spelen Met deze functie kunnen twee verschillende spelers het instrument bespelen binnen hetzelfde octaafbereik, de ene aan de linkerkant en de andere aan de rechterkant. Variatie in het geluid aanbrengen – Reverb Dit instrument beschikt over verschillende reverbtypen die extra diepte en expressie aan het geluid toevoegen voor een realistische akoestische ambiance. Hoewel het geschikte reverbtype automatisch wordt opgeroepen wanneer u een van de voices selecteert, kunt u het reverbtype desgewenst wijzigen. Een reverbtype selecteren: Houd [GRAND PIANO/FUNCTION] ingedrukt en druk op een van de toetsen C5 – E5. 1 Houd [GRAND PIANO/FUNCTION] ingedrukt en druk op de toets D3 om Duo te activeren. Het toetsenbord is onderverdeeld in twee gedeelten, met de toets E3 als splitpunt. D3 C5 D3 Komt overeen met C3 (midden) Komt overeen met C3 (midden) E5 Splitpunt (E3) Lijst met reverbtypen Toets C5 Reverbtype Room Beschrijving Voegt een continue galm toe aan het geluid, zoals de akoestische nagalm die u in een kamer zou horen. Dit effect bootst de natuurlijke akoestiek van een kleine concertzaal na. Dit effect bootst de natuurlijke akoestiek van een grote concertzaal na. Er wordt geen effect toegepast. Linkervoice (Voice 2) Rechtervoice (Voice 1) C#5 OPMERKING Hall1 • Het splitpunt kan niet worden gewijzigd vanuit E3. • Als het toetsenbord in de Dual-modus staat, wordt deze modus afgesloten wanneer Duo wordt geactiveerd. D5 D#5 E5 Hall2 Stage Off 2 De ene persoon bespeelt het linkergedeelte van het toetsenbord, de andere het rechtergedeelte. Klanken gespeeld met de linkervoice worden afgespeeld via de linkerluidspreker, en klanken gespeeld met de rechtervoice worden afgespeeld via de rechterluidspreker. Om Duo af te sluiten, houdt u [GRAND PIANO/FUNCTION] opnieuw ingedrukt en drukt u op de toets D3. OPMERKING • In Dual wordt standaard het reverbtype voor voice 1 opgeroepen. Als 'OFF' is toegewezen aan voice 1, wordt het reverbtype voor voice 2 opgeroepen. De reverbdiepte aanpassen: Houd [GRAND PIANO/FUNCTION] ingedrukt en druk op de toets A4 om met één te verlagen, B4 om met één te verhogen of A#4 om de standaardwaarde te herstellen (meest geschikte waarde voor de huidige voice). Hoe hoger de waarde, des te dieper het effect. Standaardinstelling: de beste instelling voor de huidige voice Instelbereik: 0 (geen effect) – 10 (maximale reverbdiepte) A#4 (standaardinstelling) 3 Het octaaf verschuiven voor elke voice: Hetzelfde als in Dual (pagina 12). [. . . ] 0. 2 Hz A3 = 442. 0 Hz Tuning Operation Confirmation Sounds ON/OFF 22 p45_en_om. book Page 23 Thursday, October 30, 2014 1:12 PM MEMO 23 p45_en_om. book Page 24 Thursday, October 30, 2014 1:12 PM MEMO 24 p45_en_om. book Page 25 Thursday, October 30, 2014 1:12 PM NORTH AMERICA CANADA Yamaha Canada Music Ltd. 135 Milner Avenue, Toronto, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311 Yamaha Corporation of America 6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 90620, U. S. A. Louis Street Msida MSD06 Tel: 02133-2144 Yamaha Music Europe Branch Benelux Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, Netherlands Tel: 0347-358 040 Yamaha Music Europe 7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activites Pariest, 77183 Croissy-Beaubourg, France Tel: 01-64-61-4000 Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy Tel: 02-935-771 Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal en España Ctra. 17, 200, 28231 Las Rozas (Madrid), Spain Tel: +34-91-639-88-88 Philippos Nakas S. A. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING YAMAHA P-45

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding YAMAHA P-45 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag