Gebruiksaanwijzing YAMAHA P-115

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing YAMAHA P-115. Wij hopen dat dit YAMAHA P-115 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing YAMAHA P-115 te teleladen.


YAMAHA P-115 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9975 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   YAMAHA P-115 ERRATA (358 ko)
   YAMAHA P-115 MIDI REFERENCE (150 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding YAMAHA P-115

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] English P-115 EN FR ES DE PT IT NL PL RU DA SV CS SK HU SL D I G I TA L P I A N O Español Deutsch Português Nederlands Polski Русский Svenska Dansk Italiano Owner’s Manual Mode d'emploi Manual de instrucciones Bedienungsanleitung Manual do Proprietário Gebruikershandleiding Podręcznik użytkownika Руководство пользователя Brugervejledning Bruksanvisning Uživatelská příručka Používateľská príručka Használati útmutató Navodila za uporabo Ръководство на потребителя Manualul proprietarului Lietotāja rokasgrāmata Vartotojo vadovas Korisnički priručnik Kullanıcı el kitabı Kasutusjuhend Manuale di istruzioni Yamaha Downloads http://download. yamaha. com/ RO LV LT ET HR TR Published 02/2015 PO##*. *- **B0 Printed in China ZN90920 Türkçe Manual Development Department © 2014 Yamaha Corporation Hrvatski Yamaha Global Site http://www. yamaha. com/ BG eesti keel Lietuvių k. Latviski Română Български Slovenščina Magyar Slovenčina Français Česky DIGITAL PIANO P-115 Owner’s Manual p115_en_om. book Page 2 Tuesday, February 3, 2015 2:33 PM 2 P-115 Owner’s Manual p115_en_om. book Page 3 Tuesday, February 3, 2015 2:33 PM OBSERVERA! Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så länge som den ar ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har stängts av. ADVARSEL: Netspændingen til dette apparat er IKKE afbrudt, sålænge netledningen sidder i en stikkontakt, som er tændt — også selvom der er slukket på apparatets afbryder. VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko laitetta verkosta. (standby) P-115 Owner’s Manual 3 Informatie voor gebruikers van inzameling en verwijdering van oude apparaten. Dit teken op de producten, verpakkingen en/of bijgaande documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet mogen worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval. Breng alstublieft voor de juiste behandeling, herwinning en hergebruik van oude producten deze naar daarvoor bestemde verzamelpunten, in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de instructies 2002/96/EC. Door deze producten juist te rangschikken, helpt u het redden van waardevolle rijkdommen en voorkomt u mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en de omgeving, welke zich zou kunnen voordoen door ongepaste afvalverwerking. Voor meer informatie over het inzamelen en hergebruik van oude producten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwerkingsbedrijf of het verkooppunt waar u de artikelen heeft gekocht. [. . . ] • Pedaalfuncties kunnen niet worden gebruikt voor de linkervoice. 2 Instelbereik: -3 – 0 – +3 Om de rechtervoice (Voice 1) in deze status te wijzigen, selecteert u een voice terwijl u [R] ingedrukt houdt. De balans tussen twee voices aanpassen: Houd [METRONOME/RHYTHM] ingedrukt en druk op een van de toetsen E5 tot F#5. Instellingen hoger dan de standaardwaarde verhogen het volume van voice 1, en omgekeerd. F#5 (+1) Het octaaf verschuiven voor elke voice: Hetzelfde als in Dual (zie kolom links). E5 (-1) F5 (Standaardinstelling) De volumebalans tussen twee voices aanpassen: Hetzelfde als in Dual (zie kolom links). Het splitpunt wijzigen: E5 F5 F#5 -1 0 (standaardinstelling) +1 Houd [L] ingedrukt en druk op de gewenste toets. Instelbereik: -6 – 0 – +6 3 14 Om de duale modus te verlaten, drukt u op een willekeurige Voice-knop. 3 Om de splitmodus te verlaten, drukt u op een willekeurige Voice-knop. P-115 Gebruikershandleiding Selecteren en spelen van voices Duo spelen Met deze functie kunnen twee verschillende spelers het instrument bespelen binnen hetzelfde octaafbereik, de ene aan de linkerkant en de andere aan de rechterkant. De volumebalans aanpassen tussen de twee toetsenbordgedeeltes: Hetzelfde als in Dual (pagina 14). Pedaalfunctie in Duo De voetschakelaar die is aangesloten op de [SUSTAIN]-aansluiting is van invloed op zowel het linker- als het rechtergedeelte. De optionele pedalenconsole (pagina 12) werkt als volgt: • Demperpedaal: Past sustain toe op het rechtergedeelte. • Softpedaal: Past sustain toe op het linkergedeelte. 1 Houd [METRONOME/RHYTHM] en [PIANIST STYLE] gelijktijdig ingedrukt en druk op de toets G6 om de instelling Duo in te schakelen. Het toetsenbord is verdeeld in twee gedeelten met de toets E3 als splitpunt. 3 G6 Komt overeen met C3 (centrale C) Om Duo te verlaten, houdt u [METRONOME/RHYTHM] en [PIANIST STYLE] gelijktijdig ingedrukt en drukt u op de toets G6. Splitpunt (E3) Komt overeen met C3 (centrale C) Linkervoice (Voice 2) Rechtervoice (Voice 1) OPMERKING • Het splitpunt kan niet worden gewijzigd vanuit E3. • Als het toetsenbord in de Dual-modus staat, wordt deze modus afgesloten wanneer Duo wordt geactiveerd. Voice 1 wordt gebruikt als de voice voor het volledige toetsenbord. 2 De ene persoon bespeelt het linkergedeelte van het toetsenbord, de andere het rechtergedeelte. Klanken gespeeld met de linkervoice worden afgespeeld via de linkerluidspreker, en klanken gespeeld met de rechtervoice worden afgespeeld via de rechterluidspreker. De linkervoice wijzigen: Houdt [L] ingedrukt en druk één of twee keer op een Voice-knop drukt. De rechtervoice wijzigen: Houd [R] ingedrukt en druk één of twee keer op een Voice-knop. De rechter- en linkervoice wijzigen naar dezelfde enkele voice: Druk één of twee keer op de Voice-knop. Het octaaf verschuiven voor elke voice: Hetzelfde als in Dual (pagina 14). P-115 Gebruikershandleiding 15 Verschillende performance-items instellen Om de items in de onderstaande tabellen in te stellen, houdt u de overeenkomstige knop of knoppen ingedrukt en drukt u op de overeenkomstige toetsen op het toetsenbord. Raadpleeg de Quick Operation Guide (Beknopte handleiding) op pagina 27 tot 28. Stemmen C#0 Transponeren F#4 C#5 F#5 Aanslaggevoeligheid A#6 B-1 D0 C0 B4 C5 A6 C7 B6 Item Beschrijving Toetsen A6 Instellingen Fixed: Het volumeniveau verandert niet als u de toetsen harder of zachter aanslaat. Soft: Het volumeniveau wijzigt licht als u de toetsen harder of zachter aanslaat. Hard: Het volumeniveau verandert heel sterk van pianissimo tot fortissimo om dynamische en dramatische expressie te vergemakkelijken. Transponeert de toonhoogte omlaag (om lagere noten dan de werkelijke toetsen te spelen). Herstelt de oorspronkelijke toonhoogte (0). U kunt de aanslaggevoeligheid opgeven (hoe het geluid reageert op uw speelsterkte). De aanslaggevoeligheid wijzigen OPMERKING A#6 B6 • Aanslaggevoeligheid kan niet worden gebruikt voor de voices Jazz organ, Pipe organ, Rock organ en Harpsichord. C7 U kunt de toonhoogte van het volledige toetsenbord omhoog of omlaag transponeren met halve noten. Als u bijvoorbeeld transponeert met '+5', produceert toets C toonhoogte F. Zo kunt u dus een song spelen in C-majeur en zal de digitale piano deze transponeren naar de toonhoogte F-majeur. Instelbereik: -6 (F#4) – 0 (C5) – +6 (F#5) Met de stemmingsinstelling kunt u de toonhoogte van het gehele instrument nauwkeurig aanpassen. [. . . ] (Refer to diagram 4 below. ) Balance between Voice 1 and Voice 2 Metronome/Rhythm Volume Metronome Beat Octave Setting Default value (Voice 1) Decrease by 10 steps Increase by 10 steps Default value (Voice 2) 3 16Beat 1 16Beat Shuffle 6/8 SlowRock Number key 0 Rhythm Metronome/Rhythm Tempo Intro/ Ending Reverb Depth Reverb Type Default tempo Number key 2 Number key 5 Number key 7 Default depth Recital Hall Jazz Waltz Samba Increase by one step Decrease by one step Intro OFF Ending OFF Default value +1 -1 (Voice 1) +1 (Voice 1) -1 (Voice 2) +1 (Voice 2) Bossa Nova Latin Pop 6/8 March Number key 1 Number key 3 Number key 4 Number key 6 Number key 8 Number key 9 Intro ON Ending ON 8Beat 1 8Beat 2 16Beat 2 Shuffle Disco Swing Concert Hall Club F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 Chamber -1 Sound Boost 2 2 5 7 10 5 Tuesday, February 3, 2015 2:33 PM A#-1 C#0 D#0 A-1 B-1 C0 D0 E0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F#6 G#6 A#6 F6 G6 A6 B6 C7 Program Change Auto Power Off Damper Resonance MIDI Transmit Channel MIDI Receive Channel IAC Built-in Speaker Aux Out Volume 4 Tuning Transpose Local Control -1 +1 Control Change Duo Touch Sensitivity Quick Operation Guide -0. 2 Hz Enable Ch 10 Ch 12 Ch 15 Ch 11 Ch 13 Ch 16 OFF Ch 1 ON/OFF Fixed 3 5 7 4 6 9 OFF OFF OFF OFF +1 Page 28 Disable 440. 0 Hz 442. 0 Hz +0. 2 Hz Ch 1 p115_en_om. book Variable Medium Ch 1+2 ON/OFF ON/OFF ON/OFF Fixed 6 8 Ch 9 Ch 11 Ch 13 Ch 14 Ch 16 Ch 10 Ch 12 Ch 14 Ch 15 Soft ALL +1 +3 -6 -4 -2 Ch Ch Ch Ch Ch Ch +6 ON ON ON ON 28 A#-1 C#0 D#0 A-1 B-1 C0 D0 E0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F#6 G#6 A#6 F6 G6 A6 B6 C7 Hard 2 4 2 3 5 7 8 -1 0 -5 -3 -1 0 +2 Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch +4 +5 OFF 1 3 4 6 8 9 0 3 4 6 p115_en_om. book Page 29 Tuesday, February 3, 2015 2:33 PM NORTH AMERICA CANADA Yamaha Canada Music Ltd. 135 Milner Avenue, Toronto, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311 Yamaha Corporation of America 6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 90620, U. S. A. Louis Street Msida MSD06 Tel: 02133-2144 Yamaha Music Europe Branch Benelux Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, Netherlands Tel: 0347-358 040 Yamaha Music Europe 7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activites Pariest, 77183 Croissy-Beaubourg, France Tel: 01-64-61-4000 Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy Tel: 02-935-771 Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal en España Ctra. 17, 200, 28231 Las Rozas (Madrid), Spain Tel: +34-91-639-88-88 Philippos Nakas S. A. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING YAMAHA P-115

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding YAMAHA P-115 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag