Gebruiksaanwijzing YAMAHA MOXF6/MOXF8 REFERENCE MANUAL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing YAMAHA MOXF6/MOXF8. Wij hopen dat dit YAMAHA MOXF6/MOXF8 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing YAMAHA MOXF6/MOXF8 te teleladen.


YAMAHA MOXF6/MOXF8 REFERENCE MANUAL: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (36781 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   YAMAHA MOXF6/MOXF8 (12335 ko)
   YAMAHA MOXF6/MOXF8 SYNTHESIZER PARAMETER MANUAL (3283 ko)
   YAMAHA MOXF6/MOXF8 (11909 ko)
   YAMAHA MOXF6/MOXF8 DATA LIST (3506 ko)
   YAMAHA MOXF6/MOXF8 REFERENCE MANUAL (36709 ko)
   YAMAHA MOXF6/MOXF8 SYNTHESIZER PARAMETER MANUAL (4664 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding YAMAHA MOXF6/MOXF8REFERENCE MANUAL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Naslaggids Inhoudsopgave De handleidingen bij de MOXF6/MOXF8 gebruiken . Behoudt zich het recht voor om deze handleiding op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. De meest recente versie kan vrij worden gedownload via de volgende webpagina. Com/ De handleidingen bij de MOXF6/MOXF8 gebruiken Bij de MOXF6/MOXF8 synthesizer worden vier verschillende handleidingen meegeleverd: de Gebruikershandleiding, de Naslaggids (dit document), de Parameterhandleiding bij synthesizer en de Datalijst. [. . . ] instellingen: off (uit) , 2 60 (1/32-noot) , 63 80 (1/16-noottriool) , 6 120 (1/16-noot) , 83 160 (1/8-noottriool) , 8 240 (1/8-noot) , 43 320 (1/4-noottriool) , 4 480 (1/4-noot) MOXF6/MOXF8 Naslaggids 82 VOICE PERF SONG PATTERN MIX MASTER REMOTE UTILITY QUICK SET FILE QtzStrength (Quantize Strength) Bepaalt de offsetwaarde voor 'QtzStrength' in de display [F5] PLAY FX. instellingen: -100 – +0 – +100 Modus Song Song Play [F1] PLAY [F2] GROOVE VelocityRate Bepaalt de offsetwaarde voor 'VelocityRate' in de display [F5] PLAY FX. instellingen: -100 – +0 – +100 [F3] TRACK [F6] CHAIN Songopname Song Record Standby [F1] SETUP [F2] VOICE [F3] ARP ED [F5] CLICK GateTimeRate Bepaalt de offsetwaarde voor 'QtzTimeRate' in de display [F5] PLAY FX. instellingen: -100 – +0 – +100 Swing Bepaalt de offsetwaarde voor 'Swing' in de display [F5] PLAY FX. In plaats daarvan is de volgende parameter beschikbaar in deze display. De tempo-instelling voor arpeggio is hetzelfde als de tempo-instelling in de display Song Play. [F1] COMMON [F2] TYPE [F3] MAIN [F4] LIMIT [F5] PLAY FX [F6] OUT CH Song bewerken [F1] CHANGE [F2] VIEW FLT [F4] TR SEL [F5] INSERT [F6] DELETE VoiceWithARP (Voice with Arpeggio) Aan elk arpeggiotype wordt een specifieke voice toegewezen die het best bij het type past. Met deze parameter wordt bepaald of de toepasselijke voice die is geregistreerd voor elk arpeggiotype wordt toegewezen aan de bewerkte partij. Als de parameter wordt ingesteld op 'on', wordt de toepasselijke voice toegewezen aan de bewerkte partij in plaats van de huidige toegewezen voice. Als de parameter wordt ingesteld op 'off', wordt de toepasselijke voice niet toegewezen aan de bewerkte partij. Instellingen: 1 – 16, KbdCh (toetsenbordkanaal) MOXF6/MOXF8 Naslaggids 83 VOICE PERF SONG PATTERN MIX MASTER REMOTE UTILITY QUICK SET FILE Song bewerken In deze modus beschikt u over een uitgebreide set gedetailleerde regelaars voor het bewerken van de MIDI-events van afzonderlijke songtracks. mIDI-events zijn berichten (zoals noot aan/uit , nootnummer , programmawijzigingsnummer enz. De modus kan worden gebruikt om fouten te corrigeren en om dynamische effecten, zoals vibrato, toe te voegen om de song te verfijnen en te voltooien. modus Song Song Play [F1] PLAY [F2] GROOVE [F3] TRACK [F6] CHAIN Songopname Song Record Standby [F1] SETUP [F2] VOICE Bediening [SONG]  Song selecteren  [EDIT] [F1] CHANGE Hiermee wordt de eventlijst van de geselecteerde songtrack weergegeven. [F3] ARP ED [F5] CLICK [F2] VIEW FLT (View Filter) In deze display kunt u de eventtypen selecteren die worden weergegeven in de display CHANGE. Als u bijvoorbeeld alleen nootevents wilt bewerken, schakelt u het selectievakje naast 'Note' in zodat alleen de nootevents worden weergegeven in de display CHANGE (Event List). [F3] MAIN [F4] LIMIT [F5] PLAY FX [F6] OUT CH [F4] TR SEL (Track Select) U kunt met deze knop schakelen tussen de displays voor tracks 1 – 16, SCN (scenetrack) en TMP (tempotrack). Song bewerken [F1] CHANGE [F2] VIEW FLT [F5] INSERT Als de cursor zich op de gewenste positie in de display [F1] CHANGE (Event List) bevindt, kunt u de display voor het invoegen van nieuwe MIDI-events in de modus Song of de modus Pattern oproepen door te drukken op deze knop. De eventtypen die in de song kunnen worden ingevoegd, worden hieronder beschreven. [F4] TR SEL [F5] INSERT [F6] DELETE Song Job [F1] UNDO/REDO [F2] NOTE [F3] EVENT [F4] MEAS [F5] TRACK [F6] SONG Aanvullende informatie Note Dit zijn de events die noten definiëren, die het grootste deel van alle performancedata uitmaken. Instellingen: 000:001 – 999:479 OPMERKING Op deze synthesizer is één clock gelijk aan 1/480e van een 1/4-noot. Instellingen: 000 – 127, *** OPMERKING Bankselectie MSB en LSB maken eigenlijk deel uit van de besturingswijzigingsberichten (hieronder). [. . . ] 1 2 3 4 5 Sluit het USB-flashgeheugen met het SMF-bestandsapparaat aan op dit instrument. 8 MOXF6/MOXF8 Naslaggids 160 VOICE PERF SONG PATTERN MIX MASTER REMOTE UTILITY QUICK SET FILE  Een USB-flashgeheugenapparaat formatteren Alvorens u een nieuw USB-flashgeheugenapparaat met dit instrument kunt gebruiken, moet u het apparaat eerst formatteren. Modus File [F1] CONFIG [F2] SAVE [F3] LOAD [F4] RENAME [F5] DELETE [F6] FLASH LET OP Als er op het USB-flashgeheugenapparaat al data zijn opgeslagen, let er dan op dat u het opslagapparaat niet formatteert. als u het apparaat formatteert , worden alle al opgenomen data verwijderd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING YAMAHA MOXF6/MOXF8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding YAMAHA MOXF6/MOXF8 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag