Gebruiksaanwijzing YAMAHA MCR-232

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing YAMAHA MCR-232. Wij hopen dat dit YAMAHA MCR-232 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing YAMAHA MCR-232 te teleladen.


YAMAHA MCR-232 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5390 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding YAMAHA MCR-232

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laden Sie die neueste iTunes-Software herunter, um die Software-Version des iPod/iPad zu aktualisieren. 1 Om er zeker van te kunnen zijn dat u de optimale prestaties uit uw toestel haalt, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen. Bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u er later nog eens iets in kunt opzoeken. 180 × 118 × 318 , 2 mm Español 17 Es LET OP: LEES HET VOLGENDE VOOR U DIT TOESTEL IN GEBRUIK NEEMT. [. . . ] Wilt u naar een extern apparaat luisteren, selecteer dan AUX en gebruik het externe apparaat om het afspelen te starten. 8 Nl MUZIEK BELUISTEREN Afspelen Volg de onderstaande procedure om muziek af te spelen. 1 Plaats de bron 2 Wijzig de ingang 3 Selecteer muziek en start het afspelen BEDIENING Dock-adapter iPod*1 iPod Door de lijst bladeren USB IPod ☞ P. 5 Springen naar het eerste bestand in de vorige/volgende map voor MP3 of WMA*3 USB*2 USB IPod ☞ P. 5 FOLDER MENU ENTER CD CD VOLUME INPUT PHONES PRESET OPTION *1 Afhankelijk van het model of de softwareversie van uw iPod/iPad is het mogelijk dat sommige functies niet beschikbaar zijn. *2 · Het is mogelijk dat sommige apparaten niet goed werken, zelfs als deze aan de vereisten voldoen. De afspeelbaarheid van en stroomtoevoer naar alle types USB-apparaten wordt niet gegarandeerd. De leestijd kan langer dan 30 seconden duren, afhankelijk van het aantal bestanden/mappen. Yamaha en zijn leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op USBapparaten die op dit toestel worden aangesloten. Als voorzorgsmaatregel wordt het aanbevolen om reservekopieën te maken van de bestanden. *3 · Als u op deze toets drukt, wordt de mapnaam gedurende een bepaalde tijd weergegeven op het voorpaneelscherm. ROOT wordt weergegeven voor de basismap wanneer de map afspeelbare bestanden bevat. Nederlands 9 Nl MUZIEK BELUISTEREN Andere handelingen ■ Afspeelbediening 1 2 MENU ■ De weergave wijzigen U kunt de afspeelinformatie die wordt weergegeven op het voorpaneelscherm wijzigen. Het is mogelijk dat bepaalde speciale tekens niet correct worden weergegeven. 1 2 DISPLAY ENTER Tijdens het afspelen OPTION : vooruit springen/houd deze toets ingedrukt om snel vooruit te spoelen : achteruit springen/houd deze toets ingedrukt om terug te spoelen : afspelen/pauzeren : stoppen Opmerkingen • Het afspelen van gegevensschijven verloopt in alfanumerieke volgorde. € Het afspelen van USB-gegevens gebeurt in volgorde van datum en tijd van aanmaak. € Als u op drukt tijdens het afspelen, start het afspelen de volgende keer vanaf het begin van het nummer waar u de vorige keer naar aan het luisteren was. Als u opnieuw op de knop drukt terwijl het afspelen is gestopt, begint het afspelen de volgende keer vanaf het eerste nummer op de cd/het USB-apparaat. € Dit toestel heeft een automatische stand-byfunctie die automatisch de stand-bystand activeert als het toestel gedurende 1 uur ingeschakeld blijft zonder dat er iets afgespeeld wordt of een andere handeling wordt verricht. Voor iPod/iPad Volgnummer van het nummer en verstreken tijd (standaardinstelling) ↓ Volgnummer van het nummer en resterende tijd ↓ Naam van het nummer ↓ Naam van de artiest ↓ Naam van het album ↓ Terug naar de standaardinstelling Opmerking Deze functie is beschikbaar voor iPod classic, iPod nano (2e generatie en later), iPod touch, iPhone en iPad. Zelfs bij deze modellen is het echter mogelijk dat deze functie niet beschikbaar is, afhankelijk van de softwareversie van uw iPod/iPad. – Willekeurig afspelen U kunt muziek in een willekeurige volgorde afspelen. [. . . ] De schijf die in het toestel geplaatst is, is misschien niet compatibel. De schijf die in het toestel geplaatst is, is misschien niet compatibel. Als u het toestel verplaatst hebt van een koude naar een warme plaats, kan er zich condens gevormd hebben op de lens waarmee de schijf gelezen wordt. De schijf die in het toestel geplaatst is, is misschien niet compatibel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING YAMAHA MCR-232

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding YAMAHA MCR-232 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag