Gebruiksaanwijzing YAMAHA M7CL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing YAMAHA M7CL. Wij hopen dat dit YAMAHA M7CL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing YAMAHA M7CL te teleladen.


YAMAHA M7CL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14634 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   YAMAHA M7CL ANNEXE 12 (11893 ko)
   YAMAHA M7CL (1438 ko)
   YAMAHA M7CL (4695 ko)
   YAMAHA M7CL annexe 1 (14046 ko)
   YAMAHA M7CL ANNEXE 2 (1222 ko)
   YAMAHA M7CL ANNEXE 3 (4246 ko)
   YAMAHA M7CL ANNEXE 4 (2850 ko)
   YAMAHA M7CL ANNEXE 5 (2976 ko)
   YAMAHA M7CL ANNEXE 6 (12665 ko)
   YAMAHA M7CL ANNEXE 10 (2707 ko)
   YAMAHA M7CL ANNEXE 14 (3212 ko)
   YAMAHA M7CL ANNEXE 13 (3975 ko)
   YAMAHA M7CL ANNEXE 12 (10675 ko)
   YAMAHA M7CL ANNEXE 11 (3938 ko)
   YAMAHA M7CL STAGEMIX V3.0 (1959 ko)
   YAMAHA M7CL V3 UPGRADE GUIDE (273 ko)
   YAMAHA M7CL STAGEMIX V1.6 GUIDE (1319 ko)
   YAMAHA M7CL DRIVER INSTALLATION GUIDE (253 ko)
   YAMAHA M7CL EDITOR INSTALLATION GUIDE (463 ko)
   YAMAHA M7CL V2.0 SUPPLEMENTARY MANUAL (2094 ko)
   YAMAHA M7CL V3.5 SUPPLEMENTARY MANUAL (445 ko)
   YAMAHA M7CL V1.10 SUPPLEMENTARY MANUAL (1187 ko)
   YAMAHA M7CL V2 EDITOR INSTALLATION GUIDE (561 ko)
   YAMAHA M7CL V3 EDITOR INSTALLATION GUIDE (543 ko)
   YAMAHA M7CL M7CL EDITOR INSTALLATION GUIDE (461 ko)
   YAMAHA M7CL STUDIO MANAGER V2 INSTALLATION GUIDE (404 ko)
   YAMAHA M7CL DME-N NETWORK DRIVER INSTALLATION GUIDE (237 ko)
   YAMAHA M7CL DME N NETWORK DRIVER INSTALLATION GUIDE FOR M7CL (236 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding YAMAHA M7CL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT! This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA. [. . . ] Scènes volgend op het geknipte scènenummer worden naar voren verplaatst. 134) voor details over hoe u dit kunt gebruiken. 4 Draai aan een van de multifunctionele Er verschijnt een dialoogvenster dat u om een bevestiging van de plakhandeling vraagt. encoders om het scènenummer te selecteren waar u wilt plakken en druk vervolgens op de knop PASTE. E Knop INSERT Voegt een scène uit de geheugenbuffer tussen op de plaats van een ander scènenummer. Scènenummers volgend op de invoegpositie worden naar achteren verplaatst. F Knop UNDO Deze knop annuleert de recentst uitgevoerde scènebewerkingshandeling. Als u per ongeluk een belangrijk scène hebt gewist, kunt u op de toets drukken om terug te keren naar de staat van voordat de scène werd bewerkt. OPMERKING TIP · U kunt meerdere scènes selecteren om naar te plakken. Zet hiervoor de knop MULTI SELECT aan en draai aan een multifunctionele encoder, of druk op de multifunctionele encoder terwijl u eraan draait. Dezelfde inhoud wordt dan in alle geselecteerde scènes geplakt. · Een gekopieerde scène kan ook worden tussengevoegd ( pag. 134). OPMERKING · De knop UNDO kan niet worden gebruikt als tegelijk meerdere scènes worden bewerkt. · Als er niets in het buffergeheugen is opgeslagen is de knop PASTE niet beschikbaar. 2 Voer de gewenste bewerkingshandeling uit. Raadpleeg de volgende uitleg voor details over de procedure. 132 M7CL Gebruikershandleiding Scènegeheugens bewerken 5 Druk op de knop OK om de plakhandeling uit te voeren. De in het buffergeheugen opgeslagen scène wordt in het scènenummer geplakt dat u in stap 4 hebt geselecteerd. Druk op de knop CANCEL in plaats van op de knop OK, als u besluit de plakhandeling te annuleren. OPMERKING Een scène wissen Zo kunt een bepaalde scène wissen. 1 Druk op het veld SCENE in het functieoproepgebied. Het venster SCENE LIST verschijnt. · Let op dat als u naar een scènenummer plakt waarin al een scène was opgeslagen, de bestaande scène wordt overschreven. · Naar alleen-lezen scènes of schrijfbeveiligde scènes kan niet worden geplakt. 2 Draai aan een van de multifunctionele Er verschijnt een dialoogvenster dat u om een bevestiging van de wishandeling vraagt. encoders om het scènenummer te selecteren dat u wilt wissen en druk vervolgens op de knop CLEAR. TIP · U kunt meerdere scènes selecteren om te wissen. Zet hiervoor de knop MULTI SELECT aan en draai aan een multifunctionele encoder, of druk op de multifunctionele encoder terwijl u eraan draait. 3 Druk op de knop OK om de wishandeling uit te voeren. De scènenummers die u in stap 2 hebt geselecteerd worden gewist. Druk op de knop CANCEL in plaats van op de knop OK, als u besluit de wishandeling te annuleren. OPMERKING 12 Scènegeheugen · Alleen-lezen scènes of schrijfbeveiligde scènes kunnen niet worden gewist. M7CL Gebruikershandleiding 133 Scènegeheugens bewerken Een scène knippen Zo kunt u een of meerdere scènes knippen. Als u een scène knipt, worden de scènes met de daaropvolgende nummers vooruit geplaatst. Als u een enkele scène knipt, kunt u deze op de gewenste locatie plakken of tussenvoegen. Een scène tussenvoegen Zo kunt u een scène die in het buffergeheugen wordt vastgehouden op het gewenste scènenummer tussenvoegen. 1 Druk op het veld SCENE in het functieoproepgebied. Het venster SCENE LIST verschijnt. 1 Druk op het veld SCENE in het functieoproepgebied. Het venster SCENE LIST verschijnt. 2 Voer de handeling kopiëren ( pag. 132) of OPMERKING 2 Draai aan een van de multifunctionele Er verschijnt een dialoogvenster dat u om een bevestiging van de kniphandeling vraagt. encoders om het scènenummer te selecteren dat u wilt knippen en druk vervolgens op de knop CUT. knippen uit zodat de scène die u wilt tussenvoegen in het buffergeheugen wordt geplaatst. · U kunt niet kopiëren of knippen met meerder scènes als bron. 3 Draai aan een van de multifunctionele encoders om het scènenummer te selecteren waar u wilt tussenvoegen en druk vervolgens op de knop INSERT. Er verschijnt een dialoogvenster dat u om een bevestiging van de tussenvoeghandeling vraagt. OPMERKING · U kunt meerdere scènes selecteren om te knippen. Als u meerdere scènes knipt worden de scènes van de geselecteerde reeks geknipt en de daaropvolgende scènes worden met het overeenkomstige aantal vooruit geplaatst. · Als u van plan bent een scène te plakken of tussen te voegen, moet u slechts één scène selecteren voor knippen. · De knop CUT kan niet worden gebruikt als de scènelijst op een andere manier dan op de kolom 'NO. ' is gesorteerd. TIP · Als u meerdere scènes selecteert om op tussen te voegen, wordt dezelfde scène dat aantal keren tussengevoegd. 3 Druk op de knop OK om de kniphandeling uit te voeren. OPMERKING De in stap 2 geselecteerde scènes worden geknipt en de scènes met de daaropvolgende nummers worden vooruit verplaatst. De geknipte scène wordt op dat moment vastgehouden in het buffergeheugen (tenzij er twee of meer scènes zijn geknipt). OPMERKING · De knop INSERT kan niet worden gebruikt als de scènelijst op een andere manier dan op de kolom "NO. " is gesorteerd. · Als er niets in het buffergeheugen is opgeslagen is de knop INSERT niet beschikbaar. · De knop INSERT kan niet worden gebruikt als de tussenvoeghandeling er voor zou zorgen dat het aantal opgeslagen scènes de 300 overschrijdt. · Alleen-lezen scènes of schrijfbeveiligde scènes kunnen niet worden geknipt. 4 Druk op de knop OK om de tussenvoeghandeling uit te voeren. De scène die in buffergeheugen is opgeslagen wordt op het stap 3 geselecteerde scènenummer tussengevoegd. [. . . ] Input [+30dBu] GAIN IN IN IN Digital Clipping Level CASCADE IN CASCADE OUT OUT +30 +24 +20 +10 +4 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100 -110 -120 -130 -140 -150 -160 1 Nominal Input [+10dBu] 3 Max. Input [+ dBu] OUT OUT Nominal Output [+4dBu] PHONES Max Output (150mW@8 ) Nominal Output (75mW@8 ) [The position on the level control is 10dB lowered from Max] OMNI OUT1-16 [Default setting] 3 Nominal Input [-16dBu] 4 Max. Input [-42dBu] 4 Nominal Input [-60dBu] 2 Nominal Input [-62dBu] 1 INPUT 1-48 (GAIN MIN. ) ST IN (GAIN MIN. ) 2 INPUT 1-48 (GAIN MAX. ) ST IN (GAIN MAX. ) 3 TALKBACK(GAIN MIN. ) 4 TALKBACK(GAIN MAX. ) Max. DSP Noise Floor -170 -180 -190 [0dBu = 0. 775Vrms] [0dBFS = Full Scale] Neem voor gedetailleerde productinformatie contact op met uw dichtstbijzijnde Yamaha-vertegenwoordiger of geautoriseerde distributeur in het onderstaande overzicht. NORTH AMERICA CANADA Yamaha Canada Music Ltd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING YAMAHA M7CL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding YAMAHA M7CL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag