Gebruiksaanwijzing YAMAHA F02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing YAMAHA F02. Wij hopen dat dit YAMAHA F02 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing YAMAHA F02 te teleladen.


YAMAHA F02 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7212 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   YAMAHA F02 (6984 ko)
   YAMAHA F02 MIDI REFERENCE (365 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding YAMAHA F02

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] F02 Gebruikershandleiding Podręcznik użytkownika Brugervejledning Bruksanvisning BELANGRIJK — Controleer de stroomvoorziening — Controleer of de netspanning overeenkomt met het voltage zoals aangegeven op de naamplaat die u kunt vinden op het onderpaneel. In sommige gebieden vindt u een voltageschakelaar naast de netsnoeraansluiting op de achterkant van het instrument. Zorg ervoor dat de voltageschakelaar is ingesteld op het voltage in uw gebied. Draai de schakelaar totdat het juiste voltage naast het pijltje op het paneel wordt weergegeven. [. . . ] In de splitmodus kunt u de volgende opties instellen voor de rechter- en linkersplitvoice: Het octaaf verschuiven voor elke voice (octaafverschuiving): U kunt de toonhoogte voor de rechter- en linkersplitvoice onafhankelijk verhogen en verlagen in stappen van een octaaf. Houd [VARIATION] ingedrukt en druk op een van de toetsen A-1 – D0. (Raadpleeg de Quick Operation Guide (Beknopte handleiding) op pagina 49. ) [REVERB] in de splitmodus Er wordt automatisch een optimaal reverbtype voor de splitvoices toegewezen. De balans tussen twee voices aanpassen: Houd [VARIATION] ingedrukt en druk op een van de toetsen F♯0 - F♯1. (Raadpleeg de Quick Operation Guide (Beknopte handleiding) op pagina 49. ) Een instelling lager dan '0' verhoogt het volume van de linkersplitvoice en een instelling hoger dan '0' verhoogt het volume van de rechtersplitvoice, in verhouding tot de andere. demperpedaalbereik De functie Damper Pedal Range (demperpedaalbereik) bepaalt of het demperpedaal invloed heeft op de rechtervoice , de linkervoice of zowel de linkerals de rechtervoice in de splitmodus. Houd [METRONOME] ingedrukt en druk op een van de toetsen G4 – G♯4 of op de toets A4. Diverse muziekinstrumentgeluiden spelen (voices) F02 Gebruikershandleiding Songs afspelen (BGM) Met de BGM-functies (achtergrondmuziek) op dit instrument kunt u songs afspelen die zijn opgeslagen in het interne geheugen of het USB-geheugen aangesloten op de [USB TO DEVICE]-aansluiting. OPMERKING MIDI-songs en audiosongs Een MIDI-song bestaat uit informatie van uw spel op het toetsenbord en is geen opname van het werkelijke geluid. De spelinformatie beschrijft welke toetsen worden bespeeld met welke timing en welke sterkte, net als in bladmuziek. Op basis van de opgenomen spelinformatie laat de toongenerator van het instrument het corresponderende geluid horen. Een MIDI-song maakt gebruik van een kleine hoeveelheid datacapaciteit in vergelijking met een audiosong en u kunt er gemakkelijk wijzigingen in aanbrengen, bijvoorbeeld in de voice. Deze data worden op dezelfde manier opgenomen als bij het opnemen van cassettebanden of voicerecorders enz. Voor een algemeen overzicht van MIDI en hoe u dit effectief kunt gebruiken, raadpleegt u 'MIDI Basics' (MIDIbasiskennis) (te downloaden vanaf de Yamaha-website). Songs die compatibel zijn met dit instrument BGMlampje PRESET 1 Songnummer 001 – 030 Beschrijving Vooraf ingestelde pianosongs (klassiek) Vooraf ingestelde pianosongs (klassiek) in het instrument. Gebruikerssongs en externe songs Songs die op dit instrument worden opgenomen, worden 'gebruikerssongs' genoemd, terwijl songs die op andere manieren of op andere instrumenten zijn gemaakt 'externe songs' worden genoemd. In een USBflashgeheugen worden songs in de map USER FILES verwerkt als gebruikerssongs, terwijl songs op een andere locatie dan de map USER FILES worden verwerkt als externe songs. Wanneer u een song opneemt in een USBflashgeheugen, wordt de map USER FILES automatisch gemaakt en wordt de resulterende gebruikerssong opgeslagen in deze map. pRESET 2 001 – 020 Vooraf ingestelde pianosongs (jazz) Vooraf ingestelde pianosongs (jazz) in het instrument. 99* Gebruikerssongs in het USB-flashgeheugen (audio) Dit zijn audiosongs die zijn opgeslagen in het USB-flashgeheugen door de conversie van MIDI-data (pagina 31). [. . . ] 4 Draai twee korte schroeven (6 × 14 mm) licht vast in de klamp onder aan A om B aan A te bevestigen. Draai de schroeven stevig vast in de volgorde die wordt getoond in de illustratie. Zorg ervoor dat er geen verkeerd uitgelijnde niveaus op het vooroppervlak ontstaan, en ook geen openingen aan de bovenkant van B, C en D. WAARSCHUWING Een foutief ingestelde netspanning kan ernstige schade toebrengen aan het instrument of resulteren in een onjuiste werking van het instrument. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING YAMAHA F02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding YAMAHA F02 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag